Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 260 zł
Zaliczka na podatek 17 zł
Całość - kwota brutto 3 347 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Luty 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Marzec 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Kwiecień 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Maj 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Czerwiec 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Lipiec 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Sierpień 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Wrzesień 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Październik 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Listopad 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Grudzień 3 347,00 326,67 50,21 82,00 259,93 2 638,00 17,00 2 611,19
Rocznie 40 164,00 3 920,04 602,52 984,00 198,72 31 656,00 0,00 31 334,28
Wynagrodzenie pracownika 3 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 032 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Luty 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Marzec 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Kwiecień 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Maj 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Czerwiec 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Lipiec 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Sierpień 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Wrzesień 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Październik 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Listopad 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Grudzień 3 347,00 326,67 217,56 55,89 85,35 4 032,47 zł
Rocznie 40 164,00 3 920,04 2 610,72 670,68 1 024,20 48 389,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 347 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 611 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 611 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 032 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 259 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 3 246 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Luty 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Marzec 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Kwiecień 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Maj 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Czerwiec 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Lipiec 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Sierpień 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Wrzesień 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Październik 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Listopad 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Grudzień 3 246,00 316,81 48,69 0,00 259,25 2 304,00 276,00 2 344,77
Rocznie 38 952,00 3 801,72 584,28 0,00 3 111,00 27 648,00 204,00 28 137,24
Wynagrodzenie pracownika 3 246 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 857 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Luty 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Marzec 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Kwiecień 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Maj 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Czerwiec 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Lipiec 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Sierpień 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Wrzesień 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Październik 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Listopad 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Grudzień 3 246,00 316,81 210,99 0,00 82,78 3 856,58 zł
Rocznie 38 952,00 3 801,72 2 531,88 0,00 993,36 46 278,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 246 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 345 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 345 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 857 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 386 zł
Całość - kwota brutto 2 836 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Luty 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Marzec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Kwiecień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Maj 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Czerwiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Lipiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Sierpień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Wrzesień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Październik 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Listopad 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Grudzień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Rocznie 34 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 228,00 4 632,00 29 400,00
Wynagrodzenie pracownika 2 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 836 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Luty 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Marzec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Kwiecień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Maj 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Czerwiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Lipiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Sierpień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Wrzesień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Październik 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Listopad 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Grudzień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Rocznie 34 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 836 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 836 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 956 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 956,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 78,00 0,00 2 607,10
Luty 2 956,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 78,00 0,00 2 607,10
Marzec 2 956,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 78,00 0,00 2 607,10
Kwiecień 2 956,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 78,00 0,00 2 607,10
Maj 2 956,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 495,00 0,00 2 190,10
Czerwiec 2 956,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 521,00 0,00 2 164,10
Lipiec 2 956,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 436,00 0,00 1 985,51
Sierpień 2 956,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 436,00 0,00 1 985,51
Wrzesień 2 956,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 436,00 0,00 1 985,51
Październik 2 956,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 436,00 0,00 1 985,51
Listopad 2 956,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 436,00 0,00 1 985,51
Grudzień 2 956,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 436,00 0,00 1 985,51
Rocznie 35 472,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 944,00 0,00 26 695,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 607 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.