Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 260 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 3 351 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Luty 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Marzec 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Kwiecień 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Maj 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Czerwiec 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Lipiec 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Sierpień 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Wrzesień 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Październik 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Listopad 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Grudzień 3 351,00 327,06 50,27 82,10 260,24 2 642,00 181,00 2 450,33
Rocznie 40 212,00 3 924,72 603,24 985,20 3 122,88 31 704,00 2 172,00 29 403,96
Wynagrodzenie pracownika 3 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 037 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Luty 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Marzec 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Kwiecień 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Maj 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Czerwiec 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Lipiec 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Sierpień 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Wrzesień 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Październik 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Listopad 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Grudzień 3 351,00 327,06 217,82 55,96 85,45 4 037,29 zł
Rocznie 40 212,00 3 924,72 2 613,84 671,52 1 025,40 48 447,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 351 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 037 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 259 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 3 242 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Luty 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Marzec 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Kwiecień 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Maj 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Czerwiec 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Lipiec 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Sierpień 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Wrzesień 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Październik 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Listopad 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Grudzień 3 242,00 316,42 48,63 0,00 258,93 2 302,00 168,00 2 450,02
Rocznie 38 904,00 3 797,04 583,56 0,00 3 107,16 27 624,00 2 016,00 29 400,24
Wynagrodzenie pracownika 3 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Luty 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Marzec 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Kwiecień 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Maj 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Czerwiec 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Lipiec 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Sierpień 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Wrzesień 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Październik 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Listopad 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Grudzień 3 242,00 316,42 210,73 0,00 82,67 3 851,82 zł
Rocznie 38 904,00 3 797,04 2 528,76 0,00 992,04 46 221,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 242 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 386 zł
Całość - kwota brutto 2 836 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Luty 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Marzec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Kwiecień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Maj 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Czerwiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Lipiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Sierpień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Wrzesień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Październik 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Listopad 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Grudzień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 386,00 2 450,00
Rocznie 34 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 228,00 4 632,00 29 400,00
Wynagrodzenie pracownika 2 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 836 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Luty 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Marzec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Kwiecień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Maj 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Czerwiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Lipiec 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Sierpień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Wrzesień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Październik 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Listopad 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Grudzień 2 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 zł
Rocznie 34 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 836 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 836 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 963 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 131,00 0,00 2 450,19
Luty 2 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 131,00 0,00 2 450,19
Marzec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 131,00 0,00 2 450,19
Kwiecień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 131,00 0,00 2 450,19
Maj 2 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 131,00 0,00 2 450,19
Czerwiec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 131,00 0,00 2 450,19
Lipiec 2 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 90,00 0,00 2 245,99
Sierpień 2 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 90,00 0,00 2 245,99
Wrzesień 2 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 90,00 0,00 2 245,99
Październik 2 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 90,00 0,00 2 245,99
Listopad 2 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 90,00 0,00 2 245,99
Grudzień 2 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 90,00 0,00 2 245,99
Rocznie 35 556,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 326,00 0,00 28 177,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ