Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 526 zł
Ubezpieczenie chorobowe 858 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 721 zł
Zaliczka na podatek 3 298 zł
Całość - kwota brutto 35 038 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 038,00 3 419,71 525,57 858,43 2 721,09 29 984,00 3 298,00 24 215,20
Luty 35 038,00 3 419,71 525,57 858,43 2 721,09 29 984,00 3 298,00 24 215,20
Marzec 35 038,00 3 419,71 525,57 858,43 2 721,09 29 984,00 3 298,00 24 215,20
Kwiecień 35 038,00 3 419,71 525,57 858,43 2 721,09 29 984,00 3 298,00 24 215,20
Maj 35 038,00 3 419,71 525,57 858,43 2 721,09 29 984,00 9 574,00 17 939,20
Czerwiec 35 038,00 3 207,13 492,90 858,43 2 743,16 30 230,00 9 674,00 18 062,38
Lipiec 35 038,00 0,00 0,00 858,43 3 076,16 33 930,00 10 858,00 20 245,41
Sierpień 35 038,00 0,00 0,00 858,43 3 076,16 33 930,00 10 858,00 20 245,41
Wrzesień 35 038,00 0,00 0,00 858,43 3 076,16 33 930,00 10 858,00 20 245,41
Październik 35 038,00 0,00 0,00 858,43 3 076,16 33 930,00 10 858,00 20 245,41
Listopad 35 038,00 0,00 0,00 858,43 3 076,16 33 930,00 10 858,00 20 245,41
Grudzień 35 038,00 0,00 0,00 858,43 3 076,16 33 930,00 10 858,00 20 245,41
Rocznie 420 456,00 20 305,68 3 120,75 10 301,16 34 805,57 383 730,00 62 777,00 254 334,84
Wynagrodzenie pracownika 35 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 585 zł
Fundusz Pracy (FP) 858 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 214 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 038,00 3 419,71 2 277,47 585,13 893,47 42 213,78 zł
Luty 35 038,00 3 419,71 2 277,47 585,13 893,47 42 213,78 zł
Marzec 35 038,00 3 419,71 2 277,47 585,13 893,47 42 213,78 zł
Kwiecień 35 038,00 3 419,71 2 277,47 585,13 893,47 42 213,78 zł
Maj 35 038,00 3 419,71 2 277,47 585,13 893,47 42 213,78 zł
Czerwiec 35 038,00 3 207,13 2 135,90 585,13 893,47 41 859,63 zł
Lipiec 35 038,00 0,00 0,00 585,13 893,47 36 516,60 zł
Sierpień 35 038,00 0,00 0,00 585,13 893,47 36 516,60 zł
Wrzesień 35 038,00 0,00 0,00 585,13 893,47 36 516,60 zł
Październik 35 038,00 0,00 0,00 585,13 893,47 36 516,60 zł
Listopad 35 038,00 0,00 0,00 585,13 893,47 36 516,60 zł
Grudzień 35 038,00 0,00 0,00 585,13 893,47 36 516,60 zł
Rocznie 420 456,00 20 305,68 13 523,25 7 021,56 10 721,64 472 028,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 038 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 215 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 215 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 214 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 711 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 492 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 622 zł
Zaliczka na podatek 2 796 zł
Całość - kwota brutto 32 825 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 825,00 3 203,72 492,38 0,00 2 621,60 23 303,00 2 796,00 23 710,94
Luty 32 825,00 3 203,72 492,38 0,00 2 621,60 23 303,00 2 796,00 23 710,94
Marzec 32 825,00 3 203,72 492,38 0,00 2 621,60 23 303,00 2 796,00 23 710,94
Kwiecień 32 825,00 3 203,72 492,38 0,00 2 621,60 23 303,00 2 796,00 23 710,94
Maj 32 825,00 3 203,72 492,38 0,00 2 621,60 23 303,00 2 796,00 23 710,94
Czerwiec 32 825,00 3 203,72 492,38 0,00 2 621,60 23 303,00 2 796,00 23 710,94
Lipiec 32 825,00 1 083,36 166,47 0,00 2 841,77 25 260,00 3 031,00 25 702,20
Sierpień 32 825,00 0,00 0,00 0,00 2 954,25 26 260,00 3 151,00 26 719,55
Wrzesień 32 825,00 0,00 0,00 0,00 2 954,25 26 260,00 3 151,00 26 719,55
Październik 32 825,00 0,00 0,00 0,00 2 954,25 26 260,00 3 151,00 26 719,55
Listopad 32 825,00 0,00 0,00 0,00 2 954,25 26 260,00 3 151,00 26 719,55
Grudzień 32 825,00 0,00 0,00 0,00 2 954,25 26 260,00 3 151,00 26 719,55
Rocznie 393 900,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 342,62 296 378,00 2 224,00 301 565,59
Wynagrodzenie pracownika 32 825 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 804 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 38 999 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 825,00 3 203,72 2 133,63 0,00 837,04 38 999,39 zł
Luty 32 825,00 3 203,72 2 133,63 0,00 837,04 38 999,39 zł
Marzec 32 825,00 3 203,72 2 133,63 0,00 837,04 38 999,39 zł
Kwiecień 32 825,00 3 203,72 2 133,63 0,00 837,04 38 999,39 zł
Maj 32 825,00 3 203,72 2 133,63 0,00 837,04 38 999,39 zł
Czerwiec 32 825,00 3 203,72 2 133,63 0,00 837,04 38 999,39 zł
Lipiec 32 825,00 1 083,36 721,47 0,00 837,04 35 466,87 zł
Sierpień 32 825,00 0,00 0,00 0,00 837,04 33 662,04 zł
Wrzesień 32 825,00 0,00 0,00 0,00 837,04 33 662,04 zł
Październik 32 825,00 0,00 0,00 0,00 837,04 33 662,04 zł
Listopad 32 825,00 0,00 0,00 0,00 837,04 33 662,04 zł
Grudzień 32 825,00 0,00 0,00 0,00 837,04 33 662,04 zł
Rocznie 393 900,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 044,48 437 773,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 825 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 711 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 711 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 999 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 904 zł
Całość - kwota brutto 28 704 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Luty 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Marzec 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Kwiecień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Maj 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Czerwiec 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Lipiec 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Sierpień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Wrzesień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Październik 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Listopad 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Grudzień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,00 3 904,00 24 800,00
Rocznie 344 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 556,00 46 848,00 297 600,00
Wynagrodzenie pracownika 28 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 704 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Luty 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Marzec 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Kwiecień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Maj 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Czerwiec 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Lipiec 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Sierpień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Wrzesień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Październik 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Listopad 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Grudzień 28 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 zł
Rocznie 344 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 704 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 704 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 861 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 690 zł
Zaliczka na podatek 7 340 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 891 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 891,00 0,00 0,00 0,00 2 690,19 0,00 7 340,00 0,00 19 860,81
Luty 29 891,00 0,00 0,00 0,00 2 690,19 0,00 9 140,00 0,00 18 060,81
Marzec 29 891,00 0,00 0,00 0,00 2 690,19 0,00 9 140,00 0,00 18 060,81
Kwiecień 29 891,00 0,00 0,00 0,00 2 690,19 0,00 9 140,00 0,00 18 060,81
Maj 29 891,00 0,00 0,00 0,00 2 690,19 0,00 9 140,00 0,00 18 060,81
Czerwiec 29 891,00 0,00 0,00 0,00 2 690,19 0,00 9 140,00 0,00 18 060,81
Lipiec 29 891,00 176,27 72,24 0,00 2 690,19 15,08 9 056,00 0,00 17 881,22
Sierpień 29 891,00 176,27 72,24 0,00 2 690,19 15,08 9 056,00 0,00 17 881,22
Wrzesień 29 891,00 176,27 72,24 0,00 2 690,19 15,08 9 056,00 0,00 17 881,22
Październik 29 891,00 176,27 72,24 0,00 2 690,19 15,08 9 056,00 0,00 17 881,22
Listopad 29 891,00 176,27 72,24 0,00 2 690,19 15,08 9 056,00 0,00 17 881,22
Grudzień 29 891,00 176,27 72,24 0,00 2 690,19 15,08 9 056,00 0,00 17 881,22
Rocznie 358 692,00 1 057,62 433,44 0,00 32 282,28 0,00 107 376,00 0,00 217 452,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 861 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.