Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 521 zł
Ubezpieczenie chorobowe 852 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 699 zł
Zaliczka na podatek 3 269 zł
Całość - kwota brutto 34 755 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 755,00 3 392,09 521,33 851,50 2 699,11 29 740,00 3 269,00 24 021,97
Luty 34 755,00 3 392,09 521,33 851,50 2 699,11 29 740,00 3 269,00 24 021,97
Marzec 34 755,00 3 392,09 521,33 851,50 2 699,11 29 740,00 3 269,00 24 021,97
Kwiecień 34 755,00 3 392,09 521,33 851,50 2 699,11 29 740,00 3 269,00 24 021,97
Maj 34 755,00 3 392,09 521,33 851,50 2 699,11 29 740,00 9 184,00 18 106,97
Czerwiec 34 755,00 3 345,23 514,10 851,50 2 703,98 29 794,00 9 534,00 17 806,19
Lipiec 34 755,00 0,00 0,00 851,50 3 051,32 33 654,00 10 769,00 20 083,18
Sierpień 34 755,00 0,00 0,00 851,50 3 051,32 33 654,00 10 769,00 20 083,18
Wrzesień 34 755,00 0,00 0,00 851,50 3 051,32 33 654,00 10 769,00 20 083,18
Październik 34 755,00 0,00 0,00 851,50 3 051,32 33 654,00 10 769,00 20 083,18
Listopad 34 755,00 0,00 0,00 851,50 3 051,32 33 654,00 10 769,00 20 083,18
Grudzień 34 755,00 0,00 0,00 851,50 3 051,32 33 654,00 10 769,00 20 083,18
Rocznie 417 060,00 20 305,68 3 120,75 10 218,00 34 507,45 380 418,00 61 903,00 252 500,12
Wynagrodzenie pracownika 34 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 580 zł
Fundusz Pracy (FP) 852 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 755,00 3 392,09 2 259,08 580,41 886,26 41 872,84 zł
Luty 34 755,00 3 392,09 2 259,08 580,41 886,26 41 872,84 zł
Marzec 34 755,00 3 392,09 2 259,08 580,41 886,26 41 872,84 zł
Kwiecień 34 755,00 3 392,09 2 259,08 580,41 886,26 41 872,84 zł
Maj 34 755,00 3 392,09 2 259,08 580,41 886,26 41 872,84 zł
Czerwiec 34 755,00 3 345,23 2 227,85 580,41 886,26 41 794,75 zł
Lipiec 34 755,00 0,00 0,00 580,41 886,26 36 221,67 zł
Sierpień 34 755,00 0,00 0,00 580,41 886,26 36 221,67 zł
Wrzesień 34 755,00 0,00 0,00 580,41 886,26 36 221,67 zł
Październik 34 755,00 0,00 0,00 580,41 886,26 36 221,67 zł
Listopad 34 755,00 0,00 0,00 580,41 886,26 36 221,67 zł
Grudzień 34 755,00 0,00 0,00 580,41 886,26 36 221,67 zł
Rocznie 417 060,00 20 305,68 13 523,25 6 964,92 10 635,12 468 488,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 022 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 488 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 600 zł
Zaliczka na podatek 2 774 zł
Całość - kwota brutto 32 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 560,00 3 177,86 488,40 0,00 2 600,44 23 115,00 2 774,00 23 519,50
Luty 32 560,00 3 177,86 488,40 0,00 2 600,44 23 115,00 2 774,00 23 519,50
Marzec 32 560,00 3 177,86 488,40 0,00 2 600,44 23 115,00 2 774,00 23 519,50
Kwiecień 32 560,00 3 177,86 488,40 0,00 2 600,44 23 115,00 2 774,00 23 519,50
Maj 32 560,00 3 177,86 488,40 0,00 2 600,44 23 115,00 2 774,00 23 519,50
Czerwiec 32 560,00 3 177,86 488,40 0,00 2 600,44 23 115,00 2 774,00 23 519,50
Lipiec 32 560,00 1 238,52 190,35 0,00 2 801,80 24 905,00 2 989,00 25 340,73
Sierpień 32 560,00 0,00 0,00 0,00 2 930,40 26 048,00 3 126,00 26 503,84
Wrzesień 32 560,00 0,00 0,00 0,00 2 930,40 26 048,00 3 126,00 26 503,84
Październik 32 560,00 0,00 0,00 0,00 2 930,40 26 048,00 3 126,00 26 503,84
Listopad 32 560,00 0,00 0,00 0,00 2 930,40 26 048,00 3 126,00 26 503,84
Grudzień 32 560,00 0,00 0,00 0,00 2 930,40 26 048,00 3 126,00 26 503,84
Rocznie 390 720,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 056,44 293 835,00 2 200,00 298 976,93
Wynagrodzenie pracownika 32 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 798 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 38 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 560,00 3 177,86 2 116,40 0,00 830,28 38 684,54 zł
Luty 32 560,00 3 177,86 2 116,40 0,00 830,28 38 684,54 zł
Marzec 32 560,00 3 177,86 2 116,40 0,00 830,28 38 684,54 zł
Kwiecień 32 560,00 3 177,86 2 116,40 0,00 830,28 38 684,54 zł
Maj 32 560,00 3 177,86 2 116,40 0,00 830,28 38 684,54 zł
Czerwiec 32 560,00 3 177,86 2 116,40 0,00 830,28 38 684,54 zł
Lipiec 32 560,00 1 238,52 824,85 0,00 830,28 35 453,65 zł
Sierpień 32 560,00 0,00 0,00 0,00 830,28 33 390,28 zł
Wrzesień 32 560,00 0,00 0,00 0,00 830,28 33 390,28 zł
Październik 32 560,00 0,00 0,00 0,00 830,28 33 390,28 zł
Listopad 32 560,00 0,00 0,00 0,00 830,28 33 390,28 zł
Grudzień 32 560,00 0,00 0,00 0,00 830,28 33 390,28 zł
Rocznie 390 720,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 963,36 434 512,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 872 zł
Całość - kwota brutto 28 472 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Luty 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Marzec 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Kwiecień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Maj 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Czerwiec 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Lipiec 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Sierpień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Wrzesień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Październik 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Listopad 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Grudzień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 778,00 3 872,00 24 600,00
Rocznie 341 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 336,00 46 464,00 295 200,00
Wynagrodzenie pracownika 28 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 472 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Luty 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Marzec 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Kwiecień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Maj 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Czerwiec 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Lipiec 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Sierpień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Wrzesień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Październik 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Listopad 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Grudzień 28 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 zł
Rocznie 341 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 472 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 472 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 669 zł
Zaliczka na podatek 7 263 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 650,00 0,00 0,00 0,00 2 668,50 0,00 7 263,00 0,00 19 718,50
Luty 29 650,00 0,00 0,00 0,00 2 668,50 0,00 9 063,00 0,00 17 918,50
Marzec 29 650,00 0,00 0,00 0,00 2 668,50 0,00 9 063,00 0,00 17 918,50
Kwiecień 29 650,00 0,00 0,00 0,00 2 668,50 0,00 9 063,00 0,00 17 918,50
Maj 29 650,00 0,00 0,00 0,00 2 668,50 0,00 9 063,00 0,00 17 918,50
Czerwiec 29 650,00 0,00 0,00 0,00 2 668,50 0,00 9 063,00 0,00 17 918,50
Lipiec 29 650,00 176,27 72,24 0,00 2 668,50 15,08 8 979,00 0,00 17 738,91
Sierpień 29 650,00 176,27 72,24 0,00 2 668,50 15,08 8 979,00 0,00 17 738,91
Wrzesień 29 650,00 176,27 72,24 0,00 2 668,50 15,08 8 979,00 0,00 17 738,91
Październik 29 650,00 176,27 72,24 0,00 2 668,50 15,08 8 979,00 0,00 17 738,91
Listopad 29 650,00 176,27 72,24 0,00 2 668,50 15,08 8 979,00 0,00 17 738,91
Grudzień 29 650,00 176,27 72,24 0,00 2 668,50 15,08 8 979,00 0,00 17 738,91
Rocznie 355 800,00 1 057,62 433,44 0,00 32 022,00 0,00 106 452,00 0,00 215 744,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 719 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.