Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 517 zł
Ubezpieczenie chorobowe 845 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 677 zł
Zaliczka na podatek 3 239 zł
Całość - kwota brutto 34 471 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 471,00 3 364,37 517,07 844,54 2 677,05 29 495,00 3 239,00 23 828,97
Luty 34 471,00 3 364,37 517,07 844,54 2 677,05 29 495,00 3 239,00 23 828,97
Marzec 34 471,00 3 364,37 517,07 844,54 2 677,05 29 495,00 3 239,00 23 828,97
Kwiecień 34 471,00 3 364,37 517,07 844,54 2 677,05 29 495,00 3 239,00 23 828,97
Maj 34 471,00 3 364,37 517,07 844,54 2 677,05 29 495,00 8 792,00 18 275,97
Czerwiec 34 471,00 3 364,37 517,07 844,54 2 677,05 29 495,00 9 438,00 17 629,97
Lipiec 34 471,00 119,46 18,33 844,54 3 013,98 33 239,00 10 636,00 19 838,69
Sierpień 34 471,00 0,00 0,00 844,54 3 026,38 33 376,00 10 680,00 19 920,08
Wrzesień 34 471,00 0,00 0,00 844,54 3 026,38 33 376,00 10 680,00 19 920,08
Październik 34 471,00 0,00 0,00 844,54 3 026,38 33 376,00 10 680,00 19 920,08
Listopad 34 471,00 0,00 0,00 844,54 3 026,38 33 376,00 10 680,00 19 920,08
Grudzień 34 471,00 0,00 0,00 844,54 3 026,38 33 376,00 10 680,00 19 920,08
Rocznie 413 652,00 20 305,68 3 120,75 10 134,48 34 208,18 377 089,00 61 017,00 250 660,91
Wynagrodzenie pracownika 34 471 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 576 zł
Fundusz Pracy (FP) 845 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 531 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 471,00 3 364,37 2 240,62 575,67 879,01 41 530,67 zł
Luty 34 471,00 3 364,37 2 240,62 575,67 879,01 41 530,67 zł
Marzec 34 471,00 3 364,37 2 240,62 575,67 879,01 41 530,67 zł
Kwiecień 34 471,00 3 364,37 2 240,62 575,67 879,01 41 530,67 zł
Maj 34 471,00 3 364,37 2 240,62 575,67 879,01 41 530,67 zł
Czerwiec 34 471,00 3 364,37 2 240,62 575,67 879,01 41 530,67 zł
Lipiec 34 471,00 119,46 79,53 575,67 879,01 36 124,67 zł
Sierpień 34 471,00 0,00 0,00 575,67 879,01 35 925,68 zł
Wrzesień 34 471,00 0,00 0,00 575,67 879,01 35 925,68 zł
Październik 34 471,00 0,00 0,00 575,67 879,01 35 925,68 zł
Listopad 34 471,00 0,00 0,00 575,67 879,01 35 925,68 zł
Grudzień 34 471,00 0,00 0,00 575,67 879,01 35 925,68 zł
Rocznie 413 652,00 20 305,68 13 523,25 6 908,04 10 548,12 464 937,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 471 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 829 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 829 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 531 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 484 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 579 zł
Zaliczka na podatek 2 751 zł
Całość - kwota brutto 32 295 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 295,00 3 151,99 484,43 0,00 2 579,27 22 927,00 2 751,00 23 328,07
Luty 32 295,00 3 151,99 484,43 0,00 2 579,27 22 927,00 2 751,00 23 328,07
Marzec 32 295,00 3 151,99 484,43 0,00 2 579,27 22 927,00 2 751,00 23 328,07
Kwiecień 32 295,00 3 151,99 484,43 0,00 2 579,27 22 927,00 2 751,00 23 328,07
Maj 32 295,00 3 151,99 484,43 0,00 2 579,27 22 927,00 2 751,00 23 328,07
Czerwiec 32 295,00 3 151,99 484,43 0,00 2 579,27 22 927,00 2 751,00 23 328,07
Lipiec 32 295,00 1 393,74 214,17 0,00 2 761,84 24 550,00 2 946,00 24 979,25
Sierpień 32 295,00 0,00 0,00 0,00 2 906,55 25 836,00 3 100,00 26 288,13
Wrzesień 32 295,00 0,00 0,00 0,00 2 906,55 25 836,00 3 100,00 26 288,13
Październik 32 295,00 0,00 0,00 0,00 2 906,55 25 836,00 3 100,00 26 288,13
Listopad 32 295,00 0,00 0,00 0,00 2 906,55 25 836,00 3 100,00 26 288,13
Grudzień 32 295,00 0,00 0,00 0,00 2 906,55 25 836,00 3 100,00 26 288,13
Rocznie 387 540,00 20 305,68 3 120,75 0,00 32 770,21 291 292,00 2 186,00 296 388,32
Wynagrodzenie pracownika 32 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 099 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 791 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 295,00 3 151,99 2 099,18 0,00 823,53 38 369,70 zł
Luty 32 295,00 3 151,99 2 099,18 0,00 823,53 38 369,70 zł
Marzec 32 295,00 3 151,99 2 099,18 0,00 823,53 38 369,70 zł
Kwiecień 32 295,00 3 151,99 2 099,18 0,00 823,53 38 369,70 zł
Maj 32 295,00 3 151,99 2 099,18 0,00 823,53 38 369,70 zł
Czerwiec 32 295,00 3 151,99 2 099,18 0,00 823,53 38 369,70 zł
Lipiec 32 295,00 1 393,74 928,17 0,00 823,53 35 440,44 zł
Sierpień 32 295,00 0,00 0,00 0,00 823,53 33 118,53 zł
Wrzesień 32 295,00 0,00 0,00 0,00 823,53 33 118,53 zł
Październik 32 295,00 0,00 0,00 0,00 823,53 33 118,53 zł
Listopad 32 295,00 0,00 0,00 0,00 823,53 33 118,53 zł
Grudzień 32 295,00 0,00 0,00 0,00 823,53 33 118,53 zł
Rocznie 387 540,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 882,36 431 251,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 295 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 328 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 328 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 841 zł
Całość - kwota brutto 28 241 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Luty 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Marzec 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Kwiecień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Maj 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Czerwiec 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Lipiec 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Sierpień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Wrzesień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Październik 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Listopad 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Grudzień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 593,00 3 841,00 24 400,00
Rocznie 338 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 116,00 46 092,00 292 800,00
Wynagrodzenie pracownika 28 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Luty 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Marzec 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Kwiecień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Maj 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Czerwiec 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Lipiec 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Sierpień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Wrzesień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Październik 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Listopad 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Grudzień 28 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 zł
Rocznie 338 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 647 zł
Zaliczka na podatek 7 186 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 409 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 409,00 0,00 0,00 0,00 2 646,81 0,00 7 186,00 0,00 19 576,19
Luty 29 409,00 0,00 0,00 0,00 2 646,81 0,00 8 986,00 0,00 17 776,19
Marzec 29 409,00 0,00 0,00 0,00 2 646,81 0,00 8 986,00 0,00 17 776,19
Kwiecień 29 409,00 0,00 0,00 0,00 2 646,81 0,00 8 986,00 0,00 17 776,19
Maj 29 409,00 0,00 0,00 0,00 2 646,81 0,00 8 986,00 0,00 17 776,19
Czerwiec 29 409,00 0,00 0,00 0,00 2 646,81 0,00 8 986,00 0,00 17 776,19
Lipiec 29 409,00 176,27 72,24 0,00 2 646,81 15,08 8 901,00 0,00 17 597,60
Sierpień 29 409,00 176,27 72,24 0,00 2 646,81 15,08 8 901,00 0,00 17 597,60
Wrzesień 29 409,00 176,27 72,24 0,00 2 646,81 15,08 8 901,00 0,00 17 597,60
Październik 29 409,00 176,27 72,24 0,00 2 646,81 15,08 8 901,00 0,00 17 597,60
Listopad 29 409,00 176,27 72,24 0,00 2 646,81 15,08 8 901,00 0,00 17 597,60
Grudzień 29 409,00 176,27 72,24 0,00 2 646,81 15,08 8 901,00 0,00 17 597,60
Rocznie 352 908,00 1 057,62 433,44 0,00 31 761,72 0,00 105 522,00 0,00 214 042,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 576 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.