Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 528 zł
Ubezpieczenie chorobowe 862 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 732 zł
Zaliczka na podatek 3 313 zł
Całość - kwota brutto 35 180 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 180,00 3 433,57 527,70 861,91 2 732,11 30 107,00 3 313,00 24 311,71
Luty 35 180,00 3 433,57 527,70 861,91 2 732,11 30 107,00 3 313,00 24 311,71
Marzec 35 180,00 3 433,57 527,70 861,91 2 732,11 30 107,00 3 313,00 24 311,71
Kwiecień 35 180,00 3 433,57 527,70 861,91 2 732,11 30 107,00 3 398,00 24 226,71
Maj 35 180,00 3 433,57 527,70 861,91 2 732,11 30 107,00 9 634,00 17 990,71
Czerwiec 35 180,00 3 137,83 482,25 861,91 2 762,82 30 448,00 9 743,00 18 192,19
Lipiec 35 180,00 0,00 0,00 861,91 3 088,63 34 068,00 10 902,00 20 327,46
Sierpień 35 180,00 0,00 0,00 861,91 3 088,63 34 068,00 10 902,00 20 327,46
Wrzesień 35 180,00 0,00 0,00 861,91 3 088,63 34 068,00 10 902,00 20 327,46
Październik 35 180,00 0,00 0,00 861,91 3 088,63 34 068,00 10 902,00 20 327,46
Listopad 35 180,00 0,00 0,00 861,91 3 088,63 34 068,00 10 902,00 20 327,46
Grudzień 35 180,00 0,00 0,00 861,91 3 088,63 34 068,00 10 902,00 20 327,46
Rocznie 422 160,00 20 305,68 3 120,75 10 342,92 34 955,15 385 391,00 63 170,00 255 309,50
Wynagrodzenie pracownika 35 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 588 zł
Fundusz Pracy (FP) 862 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 180,00 3 433,57 2 286,70 587,51 897,09 42 384,87 zł
Luty 35 180,00 3 433,57 2 286,70 587,51 897,09 42 384,87 zł
Marzec 35 180,00 3 433,57 2 286,70 587,51 897,09 42 384,87 zł
Kwiecień 35 180,00 3 433,57 2 286,70 587,51 897,09 42 384,87 zł
Maj 35 180,00 3 433,57 2 286,70 587,51 897,09 42 384,87 zł
Czerwiec 35 180,00 3 137,83 2 089,75 587,51 897,09 41 892,18 zł
Lipiec 35 180,00 0,00 0,00 587,51 897,09 36 664,60 zł
Sierpień 35 180,00 0,00 0,00 587,51 897,09 36 664,60 zł
Wrzesień 35 180,00 0,00 0,00 587,51 897,09 36 664,60 zł
Październik 35 180,00 0,00 0,00 587,51 897,09 36 664,60 zł
Listopad 35 180,00 0,00 0,00 587,51 897,09 36 664,60 zł
Grudzień 35 180,00 0,00 0,00 587,51 897,09 36 664,60 zł
Rocznie 422 160,00 20 305,68 13 523,25 7 050,12 10 765,08 473 804,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 312 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 312 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 494 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 632 zł
Zaliczka na podatek 2 808 zł
Całość - kwota brutto 32 957 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 957,00 3 216,60 494,36 0,00 2 632,14 23 397,00 2 808,00 23 806,26
Luty 32 957,00 3 216,60 494,36 0,00 2 632,14 23 397,00 2 808,00 23 806,26
Marzec 32 957,00 3 216,60 494,36 0,00 2 632,14 23 397,00 2 808,00 23 806,26
Kwiecień 32 957,00 3 216,60 494,36 0,00 2 632,14 23 397,00 2 808,00 23 806,26
Maj 32 957,00 3 216,60 494,36 0,00 2 632,14 23 397,00 2 808,00 23 806,26
Czerwiec 32 957,00 3 216,60 494,36 0,00 2 632,14 23 397,00 2 808,00 23 806,26
Lipiec 32 957,00 1 006,08 154,59 0,00 2 861,67 25 437,00 3 052,00 25 882,22
Sierpień 32 957,00 0,00 0,00 0,00 2 966,13 26 366,00 3 164,00 26 826,95
Wrzesień 32 957,00 0,00 0,00 0,00 2 966,13 26 366,00 3 164,00 26 826,95
Październik 32 957,00 0,00 0,00 0,00 2 966,13 26 366,00 3 164,00 26 826,95
Listopad 32 957,00 0,00 0,00 0,00 2 966,13 26 366,00 3 164,00 26 826,95
Grudzień 32 957,00 0,00 0,00 0,00 2 966,13 26 366,00 3 164,00 26 826,95
Rocznie 395 484,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 485,16 297 649,00 2 237,00 302 854,53
Wynagrodzenie pracownika 32 957 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 142 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 807 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 957,00 3 216,60 2 142,21 0,00 840,41 39 156,22 zł
Luty 32 957,00 3 216,60 2 142,21 0,00 840,41 39 156,22 zł
Marzec 32 957,00 3 216,60 2 142,21 0,00 840,41 39 156,22 zł
Kwiecień 32 957,00 3 216,60 2 142,21 0,00 840,41 39 156,22 zł
Maj 32 957,00 3 216,60 2 142,21 0,00 840,41 39 156,22 zł
Czerwiec 32 957,00 3 216,60 2 142,21 0,00 840,41 39 156,22 zł
Lipiec 32 957,00 1 006,08 669,99 0,00 840,41 35 473,48 zł
Sierpień 32 957,00 0,00 0,00 0,00 840,41 33 797,41 zł
Wrzesień 32 957,00 0,00 0,00 0,00 840,41 33 797,41 zł
Październik 32 957,00 0,00 0,00 0,00 840,41 33 797,41 zł
Listopad 32 957,00 0,00 0,00 0,00 840,41 33 797,41 zł
Grudzień 32 957,00 0,00 0,00 0,00 840,41 33 797,41 zł
Rocznie 395 484,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 084,92 439 397,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 957 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 806 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 919 zł
Całość - kwota brutto 28 819 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Luty 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Marzec 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Kwiecień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Maj 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Czerwiec 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Lipiec 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Sierpień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Wrzesień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Październik 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Listopad 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Grudzień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 3 919,00 24 900,00
Rocznie 345 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 660,00 47 028,00 298 800,00
Wynagrodzenie pracownika 28 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Luty 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Marzec 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Kwiecień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Maj 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Czerwiec 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Lipiec 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Sierpień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Wrzesień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Październik 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Listopad 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Grudzień 28 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 819,00 zł
Rocznie 345 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 701 zł
Zaliczka na podatek 7 379 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 012,00 0,00 0,00 0,00 2 701,08 0,00 7 379,00 0,00 19 931,92
Luty 30 012,00 0,00 0,00 0,00 2 701,08 0,00 9 179,00 0,00 18 131,92
Marzec 30 012,00 0,00 0,00 0,00 2 701,08 0,00 9 179,00 0,00 18 131,92
Kwiecień 30 012,00 0,00 0,00 0,00 2 701,08 0,00 9 179,00 0,00 18 131,92
Maj 30 012,00 0,00 0,00 0,00 2 701,08 0,00 9 179,00 0,00 18 131,92
Czerwiec 30 012,00 0,00 0,00 0,00 2 701,08 0,00 9 179,00 0,00 18 131,92
Lipiec 30 012,00 176,27 72,24 0,00 2 701,08 15,08 9 094,00 0,00 17 953,33
Sierpień 30 012,00 176,27 72,24 0,00 2 701,08 15,08 9 094,00 0,00 17 953,33
Wrzesień 30 012,00 176,27 72,24 0,00 2 701,08 15,08 9 094,00 0,00 17 953,33
Październik 30 012,00 176,27 72,24 0,00 2 701,08 15,08 9 094,00 0,00 17 953,33
Listopad 30 012,00 176,27 72,24 0,00 2 701,08 15,08 9 094,00 0,00 17 953,33
Grudzień 30 012,00 176,27 72,24 0,00 2 701,08 15,08 9 094,00 0,00 17 953,33
Rocznie 360 144,00 1 057,62 433,44 0,00 32 412,96 0,00 107 838,00 0,00 218 311,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 932 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.