Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 519 zł
Ubezpieczenie chorobowe 848 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 688 zł
Zaliczka na podatek 3 254 zł
Całość - kwota brutto 34 613 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 613,00 3 378,23 519,20 848,02 2 688,08 29 618,00 3 254,00 23 925,47
Luty 34 613,00 3 378,23 519,20 848,02 2 688,08 29 618,00 3 254,00 23 925,47
Marzec 34 613,00 3 378,23 519,20 848,02 2 688,08 29 618,00 3 254,00 23 925,47
Kwiecień 34 613,00 3 378,23 519,20 848,02 2 688,08 29 618,00 3 254,00 23 925,47
Maj 34 613,00 3 378,23 519,20 848,02 2 688,08 29 618,00 8 989,00 18 190,47
Czerwiec 34 613,00 3 378,23 519,20 848,02 2 688,08 29 618,00 9 478,00 17 701,47
Lipiec 34 613,00 36,30 5,55 848,02 3 035,08 33 473,00 10 711,00 19 977,05
Sierpień 34 613,00 0,00 0,00 848,02 3 038,85 33 515,00 10 725,00 20 001,13
Wrzesień 34 613,00 0,00 0,00 848,02 3 038,85 33 515,00 10 725,00 20 001,13
Październik 34 613,00 0,00 0,00 848,02 3 038,85 33 515,00 10 725,00 20 001,13
Listopad 34 613,00 0,00 0,00 848,02 3 038,85 33 515,00 10 725,00 20 001,13
Grudzień 34 613,00 0,00 0,00 848,02 3 038,85 33 515,00 10 725,00 20 001,13
Rocznie 415 356,00 20 305,68 3 120,75 10 176,24 34 357,81 378 756,00 61 461,00 251 576,52
Wynagrodzenie pracownika 34 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 250 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 578 zł
Fundusz Pracy (FP) 848 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 702 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 613,00 3 378,23 2 249,85 578,04 882,63 41 701,75 zł
Luty 34 613,00 3 378,23 2 249,85 578,04 882,63 41 701,75 zł
Marzec 34 613,00 3 378,23 2 249,85 578,04 882,63 41 701,75 zł
Kwiecień 34 613,00 3 378,23 2 249,85 578,04 882,63 41 701,75 zł
Maj 34 613,00 3 378,23 2 249,85 578,04 882,63 41 701,75 zł
Czerwiec 34 613,00 3 378,23 2 249,85 578,04 882,63 41 701,75 zł
Lipiec 34 613,00 36,30 24,15 578,04 882,63 36 134,12 zł
Sierpień 34 613,00 0,00 0,00 578,04 882,63 36 073,67 zł
Wrzesień 34 613,00 0,00 0,00 578,04 882,63 36 073,67 zł
Październik 34 613,00 0,00 0,00 578,04 882,63 36 073,67 zł
Listopad 34 613,00 0,00 0,00 578,04 882,63 36 073,67 zł
Grudzień 34 613,00 0,00 0,00 578,04 882,63 36 073,67 zł
Rocznie 415 356,00 20 305,68 13 523,25 6 936,48 10 591,56 466 712,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 613 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 925 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 925 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 702 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 486 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 590 zł
Zaliczka na podatek 2 763 zł
Całość - kwota brutto 32 428 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 428,00 3 164,97 486,42 0,00 2 589,89 23 021,00 2 763,00 23 424,20
Luty 32 428,00 3 164,97 486,42 0,00 2 589,89 23 021,00 2 763,00 23 424,20
Marzec 32 428,00 3 164,97 486,42 0,00 2 589,89 23 021,00 2 763,00 23 424,20
Kwiecień 32 428,00 3 164,97 486,42 0,00 2 589,89 23 021,00 2 763,00 23 424,20
Maj 32 428,00 3 164,97 486,42 0,00 2 589,89 23 021,00 2 763,00 23 424,20
Czerwiec 32 428,00 3 164,97 486,42 0,00 2 589,89 23 021,00 2 763,00 23 424,20
Lipiec 32 428,00 1 315,86 202,23 0,00 2 781,89 24 728,00 2 967,00 25 160,66
Sierpień 32 428,00 0,00 0,00 0,00 2 918,52 25 942,00 3 113,00 26 396,44
Wrzesień 32 428,00 0,00 0,00 0,00 2 918,52 25 942,00 3 113,00 26 396,44
Październik 32 428,00 0,00 0,00 0,00 2 918,52 25 942,00 3 113,00 26 396,44
Listopad 32 428,00 0,00 0,00 0,00 2 918,52 25 942,00 3 113,00 26 396,44
Grudzień 32 428,00 0,00 0,00 0,00 2 918,52 25 942,00 3 113,00 26 396,44
Rocznie 389 136,00 20 305,68 3 120,75 0,00 32 913,83 292 564,00 2 198,00 297 688,06
Wynagrodzenie pracownika 32 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 108 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 794 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 428,00 3 164,97 2 107,82 0,00 826,92 38 527,71 zł
Luty 32 428,00 3 164,97 2 107,82 0,00 826,92 38 527,71 zł
Marzec 32 428,00 3 164,97 2 107,82 0,00 826,92 38 527,71 zł
Kwiecień 32 428,00 3 164,97 2 107,82 0,00 826,92 38 527,71 zł
Maj 32 428,00 3 164,97 2 107,82 0,00 826,92 38 527,71 zł
Czerwiec 32 428,00 3 164,97 2 107,82 0,00 826,92 38 527,71 zł
Lipiec 32 428,00 1 315,86 876,33 0,00 826,92 35 447,11 zł
Sierpień 32 428,00 0,00 0,00 0,00 826,92 33 254,92 zł
Wrzesień 32 428,00 0,00 0,00 0,00 826,92 33 254,92 zł
Październik 32 428,00 0,00 0,00 0,00 826,92 33 254,92 zł
Listopad 32 428,00 0,00 0,00 0,00 826,92 33 254,92 zł
Grudzień 32 428,00 0,00 0,00 0,00 826,92 33 254,92 zł
Rocznie 389 136,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 923,04 432 887,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 428 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 424 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 424 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 856 zł
Całość - kwota brutto 28 356 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Luty 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Marzec 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Kwiecień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Maj 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Czerwiec 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Lipiec 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Sierpień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Wrzesień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Październik 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Listopad 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Grudzień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 685,00 3 856,00 24 500,00
Rocznie 340 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 220,00 46 272,00 294 000,00
Wynagrodzenie pracownika 28 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 356 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Luty 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Marzec 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Kwiecień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Maj 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Czerwiec 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Lipiec 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Sierpień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Wrzesień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Październik 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Listopad 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Grudzień 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 zł
Rocznie 340 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 356 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 356 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 658 zł
Zaliczka na podatek 7 225 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 530,00 0,00 0,00 0,00 2 657,70 0,00 7 225,00 0,00 19 647,30
Luty 29 530,00 0,00 0,00 0,00 2 657,70 0,00 9 025,00 0,00 17 847,30
Marzec 29 530,00 0,00 0,00 0,00 2 657,70 0,00 9 025,00 0,00 17 847,30
Kwiecień 29 530,00 0,00 0,00 0,00 2 657,70 0,00 9 025,00 0,00 17 847,30
Maj 29 530,00 0,00 0,00 0,00 2 657,70 0,00 9 025,00 0,00 17 847,30
Czerwiec 29 530,00 0,00 0,00 0,00 2 657,70 0,00 9 025,00 0,00 17 847,30
Lipiec 29 530,00 176,27 72,24 0,00 2 657,70 15,08 8 940,00 0,00 17 668,71
Sierpień 29 530,00 176,27 72,24 0,00 2 657,70 15,08 8 940,00 0,00 17 668,71
Wrzesień 29 530,00 176,27 72,24 0,00 2 657,70 15,08 8 940,00 0,00 17 668,71
Październik 29 530,00 176,27 72,24 0,00 2 657,70 15,08 8 940,00 0,00 17 668,71
Listopad 29 530,00 176,27 72,24 0,00 2 657,70 15,08 8 940,00 0,00 17 668,71
Grudzień 29 530,00 176,27 72,24 0,00 2 657,70 15,08 8 940,00 0,00 17 668,71
Rocznie 354 360,00 1 057,62 433,44 0,00 31 892,40 0,00 105 990,00 0,00 214 896,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 647 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.