Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 530 zł
Ubezpieczenie chorobowe 865 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 743 zł
Zaliczka na podatek 3 327 zł
Całość - kwota brutto 35 322 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 322,00 3 447,43 529,83 865,39 2 743,14 30 229,00 3 327,00 24 409,21
Luty 35 322,00 3 447,43 529,83 865,39 2 743,14 30 229,00 3 327,00 24 409,21
Marzec 35 322,00 3 447,43 529,83 865,39 2 743,14 30 229,00 3 327,00 24 409,21
Kwiecień 35 322,00 3 447,43 529,83 865,39 2 743,14 30 229,00 3 511,00 24 225,21
Maj 35 322,00 3 447,43 529,83 865,39 2 743,14 30 229,00 9 673,00 18 063,21
Czerwiec 35 322,00 3 068,53 471,60 865,39 2 782,48 30 666,00 9 813,00 18 321,00
Lipiec 35 322,00 0,00 0,00 865,39 3 101,09 34 207,00 10 946,00 20 409,52
Sierpień 35 322,00 0,00 0,00 865,39 3 101,09 34 207,00 10 946,00 20 409,52
Wrzesień 35 322,00 0,00 0,00 865,39 3 101,09 34 207,00 10 946,00 20 409,52
Październik 35 322,00 0,00 0,00 865,39 3 101,09 34 207,00 10 946,00 20 409,52
Listopad 35 322,00 0,00 0,00 865,39 3 101,09 34 207,00 10 946,00 20 409,52
Grudzień 35 322,00 0,00 0,00 865,39 3 101,09 34 207,00 10 946,00 20 409,52
Rocznie 423 864,00 20 305,68 3 120,75 10 384,68 35 104,72 387 053,00 63 551,00 256 294,17
Wynagrodzenie pracownika 35 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 590 zł
Fundusz Pracy (FP) 865 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 556 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 322,00 3 447,43 2 295,93 589,88 900,71 42 555,95 zł
Luty 35 322,00 3 447,43 2 295,93 589,88 900,71 42 555,95 zł
Marzec 35 322,00 3 447,43 2 295,93 589,88 900,71 42 555,95 zł
Kwiecień 35 322,00 3 447,43 2 295,93 589,88 900,71 42 555,95 zł
Maj 35 322,00 3 447,43 2 295,93 589,88 900,71 42 555,95 zł
Czerwiec 35 322,00 3 068,53 2 043,60 589,88 900,71 41 924,72 zł
Lipiec 35 322,00 0,00 0,00 589,88 900,71 36 812,59 zł
Sierpień 35 322,00 0,00 0,00 589,88 900,71 36 812,59 zł
Wrzesień 35 322,00 0,00 0,00 589,88 900,71 36 812,59 zł
Październik 35 322,00 0,00 0,00 589,88 900,71 36 812,59 zł
Listopad 35 322,00 0,00 0,00 589,88 900,71 36 812,59 zł
Grudzień 35 322,00 0,00 0,00 589,88 900,71 36 812,59 zł
Rocznie 423 864,00 20 305,68 13 523,25 7 078,56 10 808,52 475 580,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 322 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 409 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 409 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 556 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 902 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 496 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 643 zł
Zaliczka na podatek 2 819 zł
Całość - kwota brutto 33 089 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 089,00 3 229,49 496,34 0,00 2 642,69 23 491,00 2 819,00 23 901,56
Luty 33 089,00 3 229,49 496,34 0,00 2 642,69 23 491,00 2 819,00 23 901,56
Marzec 33 089,00 3 229,49 496,34 0,00 2 642,69 23 491,00 2 819,00 23 901,56
Kwiecień 33 089,00 3 229,49 496,34 0,00 2 642,69 23 491,00 2 819,00 23 901,56
Maj 33 089,00 3 229,49 496,34 0,00 2 642,69 23 491,00 2 819,00 23 901,56
Czerwiec 33 089,00 3 229,49 496,34 0,00 2 642,69 23 491,00 2 819,00 23 901,56
Lipiec 33 089,00 928,74 142,71 0,00 2 881,58 25 614,00 3 074,00 26 062,29
Sierpień 33 089,00 0,00 0,00 0,00 2 978,01 26 471,00 3 177,00 26 934,47
Wrzesień 33 089,00 0,00 0,00 0,00 2 978,01 26 471,00 3 177,00 26 934,47
Październik 33 089,00 0,00 0,00 0,00 2 978,01 26 471,00 3 177,00 26 934,47
Listopad 33 089,00 0,00 0,00 0,00 2 978,01 26 471,00 3 177,00 26 934,47
Grudzień 33 089,00 0,00 0,00 0,00 2 978,01 26 471,00 3 177,00 26 934,47
Rocznie 397 068,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 627,77 298 915,00 2 243,00 304 144,00
Wynagrodzenie pracownika 33 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 811 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 089,00 3 229,49 2 150,79 0,00 843,77 39 313,05 zł
Luty 33 089,00 3 229,49 2 150,79 0,00 843,77 39 313,05 zł
Marzec 33 089,00 3 229,49 2 150,79 0,00 843,77 39 313,05 zł
Kwiecień 33 089,00 3 229,49 2 150,79 0,00 843,77 39 313,05 zł
Maj 33 089,00 3 229,49 2 150,79 0,00 843,77 39 313,05 zł
Czerwiec 33 089,00 3 229,49 2 150,79 0,00 843,77 39 313,05 zł
Lipiec 33 089,00 928,74 618,51 0,00 843,77 35 480,02 zł
Sierpień 33 089,00 0,00 0,00 0,00 843,77 33 932,77 zł
Wrzesień 33 089,00 0,00 0,00 0,00 843,77 33 932,77 zł
Październik 33 089,00 0,00 0,00 0,00 843,77 33 932,77 zł
Listopad 33 089,00 0,00 0,00 0,00 843,77 33 932,77 zł
Grudzień 33 089,00 0,00 0,00 0,00 843,77 33 932,77 zł
Rocznie 397 068,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 125,24 441 022,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 089 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 902 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 902 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 935 zł
Całość - kwota brutto 28 935 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Luty 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Marzec 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Kwiecień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Maj 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Czerwiec 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Lipiec 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Sierpień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Wrzesień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Październik 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Listopad 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Grudzień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 3 935,00 25 000,00
Rocznie 347 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 776,00 47 220,00 300 000,00
Wynagrodzenie pracownika 28 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 935 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Luty 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Marzec 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Kwiecień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Maj 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Czerwiec 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Lipiec 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Sierpień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Wrzesień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Październik 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Listopad 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Grudzień 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 935,00 zł
Rocznie 347 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 935 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 712 zł
Zaliczka na podatek 7 417 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 132 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 132,00 0,00 0,00 0,00 2 711,88 0,00 7 417,00 0,00 20 003,12
Luty 30 132,00 0,00 0,00 0,00 2 711,88 0,00 9 217,00 0,00 18 203,12
Marzec 30 132,00 0,00 0,00 0,00 2 711,88 0,00 9 217,00 0,00 18 203,12
Kwiecień 30 132,00 0,00 0,00 0,00 2 711,88 0,00 9 217,00 0,00 18 203,12
Maj 30 132,00 0,00 0,00 0,00 2 711,88 0,00 9 217,00 0,00 18 203,12
Czerwiec 30 132,00 0,00 0,00 0,00 2 711,88 0,00 9 217,00 0,00 18 203,12
Lipiec 30 132,00 176,27 72,24 0,00 2 711,88 15,08 9 133,00 0,00 18 023,53
Sierpień 30 132,00 176,27 72,24 0,00 2 711,88 15,08 9 133,00 0,00 18 023,53
Wrzesień 30 132,00 176,27 72,24 0,00 2 711,88 15,08 9 133,00 0,00 18 023,53
Październik 30 132,00 176,27 72,24 0,00 2 711,88 15,08 9 133,00 0,00 18 023,53
Listopad 30 132,00 176,27 72,24 0,00 2 711,88 15,08 9 133,00 0,00 18 023,53
Grudzień 30 132,00 176,27 72,24 0,00 2 711,88 15,08 9 133,00 0,00 18 023,53
Rocznie 361 584,00 1 057,62 433,44 0,00 32 542,56 0,00 108 300,00 0,00 219 159,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 003 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.