Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 532 zł
Ubezpieczenie chorobowe 869 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 754 zł
Zaliczka na podatek 3 342 zł
Całość - kwota brutto 35 463 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 463,00 3 461,19 531,95 868,84 2 754,09 30 351,00 3 342,00 24 504,93
Luty 35 463,00 3 461,19 531,95 868,84 2 754,09 30 351,00 3 342,00 24 504,93
Marzec 35 463,00 3 461,19 531,95 868,84 2 754,09 30 351,00 3 342,00 24 504,93
Kwiecień 35 463,00 3 461,19 531,95 868,84 2 754,09 30 351,00 3 623,00 24 223,93
Maj 35 463,00 3 461,19 531,95 868,84 2 754,09 30 351,00 9 712,00 18 134,93
Czerwiec 35 463,00 2 999,73 461,00 868,84 2 802,01 30 883,00 9 883,00 18 448,42
Lipiec 35 463,00 0,00 0,00 868,84 3 113,47 34 344,00 10 990,00 20 490,69
Sierpień 35 463,00 0,00 0,00 868,84 3 113,47 34 344,00 10 990,00 20 490,69
Wrzesień 35 463,00 0,00 0,00 868,84 3 113,47 34 344,00 10 990,00 20 490,69
Październik 35 463,00 0,00 0,00 868,84 3 113,47 34 344,00 10 990,00 20 490,69
Listopad 35 463,00 0,00 0,00 868,84 3 113,47 34 344,00 10 990,00 20 490,69
Grudzień 35 463,00 0,00 0,00 868,84 3 113,47 34 344,00 10 990,00 20 490,69
Rocznie 425 556,00 20 305,68 3 120,75 10 426,08 35 253,28 388 702,00 63 934,00 257 266,21
Wynagrodzenie pracownika 35 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 592 zł
Fundusz Pracy (FP) 869 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 726 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 463,00 3 461,19 2 305,10 592,23 904,30 42 725,82 zł
Luty 35 463,00 3 461,19 2 305,10 592,23 904,30 42 725,82 zł
Marzec 35 463,00 3 461,19 2 305,10 592,23 904,30 42 725,82 zł
Kwiecień 35 463,00 3 461,19 2 305,10 592,23 904,30 42 725,82 zł
Maj 35 463,00 3 461,19 2 305,10 592,23 904,30 42 725,82 zł
Czerwiec 35 463,00 2 999,73 1 997,75 592,23 904,30 41 957,01 zł
Lipiec 35 463,00 0,00 0,00 592,23 904,30 36 959,53 zł
Sierpień 35 463,00 0,00 0,00 592,23 904,30 36 959,53 zł
Wrzesień 35 463,00 0,00 0,00 592,23 904,30 36 959,53 zł
Październik 35 463,00 0,00 0,00 592,23 904,30 36 959,53 zł
Listopad 35 463,00 0,00 0,00 592,23 904,30 36 959,53 zł
Grudzień 35 463,00 0,00 0,00 592,23 904,30 36 959,53 zł
Rocznie 425 556,00 20 305,68 13 523,25 7 106,76 10 851,60 477 343,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 505 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 505 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 726 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 498 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 653 zł
Zaliczka na podatek 2 830 zł
Całość - kwota brutto 33 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 222,00 3 242,47 498,33 0,00 2 653,31 23 585,00 2 830,00 23 997,69
Luty 33 222,00 3 242,47 498,33 0,00 2 653,31 23 585,00 2 830,00 23 997,69
Marzec 33 222,00 3 242,47 498,33 0,00 2 653,31 23 585,00 2 830,00 23 997,69
Kwiecień 33 222,00 3 242,47 498,33 0,00 2 653,31 23 585,00 2 830,00 23 997,69
Maj 33 222,00 3 242,47 498,33 0,00 2 653,31 23 585,00 2 830,00 23 997,69
Czerwiec 33 222,00 3 242,47 498,33 0,00 2 653,31 23 585,00 2 830,00 23 997,69
Lipiec 33 222,00 850,86 130,77 0,00 2 901,63 25 792,00 3 095,00 26 243,70
Sierpień 33 222,00 0,00 0,00 0,00 2 989,98 26 578,00 3 189,00 27 042,66
Wrzesień 33 222,00 0,00 0,00 0,00 2 989,98 26 578,00 3 189,00 27 042,66
Październik 33 222,00 0,00 0,00 0,00 2 989,98 26 578,00 3 189,00 27 042,66
Listopad 33 222,00 0,00 0,00 0,00 2 989,98 26 578,00 3 189,00 27 042,66
Grudzień 33 222,00 0,00 0,00 0,00 2 989,98 26 578,00 3 189,00 27 042,66
Rocznie 398 664,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 771,39 300 192,00 2 250,00 305 443,14
Wynagrodzenie pracownika 33 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 814 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 471 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 222,00 3 242,47 2 159,43 0,00 847,16 39 471,06 zł
Luty 33 222,00 3 242,47 2 159,43 0,00 847,16 39 471,06 zł
Marzec 33 222,00 3 242,47 2 159,43 0,00 847,16 39 471,06 zł
Kwiecień 33 222,00 3 242,47 2 159,43 0,00 847,16 39 471,06 zł
Maj 33 222,00 3 242,47 2 159,43 0,00 847,16 39 471,06 zł
Czerwiec 33 222,00 3 242,47 2 159,43 0,00 847,16 39 471,06 zł
Lipiec 33 222,00 850,86 566,67 0,00 847,16 35 486,69 zł
Sierpień 33 222,00 0,00 0,00 0,00 847,16 34 069,16 zł
Wrzesień 33 222,00 0,00 0,00 0,00 847,16 34 069,16 zł
Październik 33 222,00 0,00 0,00 0,00 847,16 34 069,16 zł
Listopad 33 222,00 0,00 0,00 0,00 847,16 34 069,16 zł
Grudzień 33 222,00 0,00 0,00 0,00 847,16 34 069,16 zł
Rocznie 398 664,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 165,92 442 658,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 998 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 998 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 471 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 951 zł
Całość - kwota brutto 29 051 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Luty 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Marzec 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Kwiecień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Maj 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Czerwiec 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Lipiec 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Sierpień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Wrzesień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Październik 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Listopad 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Grudzień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 241,00 3 951,00 25 100,00
Rocznie 348 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 892,00 47 412,00 301 200,00
Wynagrodzenie pracownika 29 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Luty 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Marzec 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Kwiecień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Maj 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Czerwiec 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Lipiec 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Sierpień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Wrzesień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Październik 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Listopad 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Grudzień 29 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 051,00 zł
Rocznie 348 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 051 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 723 zł
Zaliczka na podatek 7 456 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 253 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 253,00 0,00 0,00 0,00 2 722,77 0,00 7 456,00 0,00 20 074,23
Luty 30 253,00 0,00 0,00 0,00 2 722,77 0,00 9 256,00 0,00 18 274,23
Marzec 30 253,00 0,00 0,00 0,00 2 722,77 0,00 9 256,00 0,00 18 274,23
Kwiecień 30 253,00 0,00 0,00 0,00 2 722,77 0,00 9 256,00 0,00 18 274,23
Maj 30 253,00 0,00 0,00 0,00 2 722,77 0,00 9 256,00 0,00 18 274,23
Czerwiec 30 253,00 0,00 0,00 0,00 2 722,77 0,00 9 256,00 0,00 18 274,23
Lipiec 30 253,00 176,27 72,24 0,00 2 722,77 15,08 9 171,00 0,00 18 095,64
Sierpień 30 253,00 176,27 72,24 0,00 2 722,77 15,08 9 171,00 0,00 18 095,64
Wrzesień 30 253,00 176,27 72,24 0,00 2 722,77 15,08 9 171,00 0,00 18 095,64
Październik 30 253,00 176,27 72,24 0,00 2 722,77 15,08 9 171,00 0,00 18 095,64
Listopad 30 253,00 176,27 72,24 0,00 2 722,77 15,08 9 171,00 0,00 18 095,64
Grudzień 30 253,00 176,27 72,24 0,00 2 722,77 15,08 9 171,00 0,00 18 095,64
Rocznie 363 036,00 1 057,62 433,44 0,00 32 673,24 0,00 108 762,00 0,00 220 019,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 074 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.