Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 523 zł
Ubezpieczenie chorobowe 855 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 710 zł
Zaliczka na podatek 2 699 zł
Całość - kwota brutto 34 892 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 892,00 3 405,46 523,38 854,85 2 709,75 29 858,00 2 699,00 24 699,56
Luty 34 892,00 3 405,46 523,38 854,85 2 709,75 29 858,00 2 699,00 24 699,56
Marzec 34 892,00 3 405,46 523,38 854,85 2 709,75 29 858,00 3 306,00 24 092,56
Kwiecień 34 892,00 3 405,46 523,38 854,85 2 709,75 29 858,00 7 221,00 20 177,56
Maj 34 892,00 1 776,51 273,03 854,85 2 878,88 31 738,00 7 677,00 21 431,73
Czerwiec 34 892,00 0,00 0,00 854,85 3 063,34 33 787,00 8 174,00 22 799,81
Lipiec 34 892,00 0,00 0,00 854,85 3 063,34 33 787,00 8 174,00 22 799,81
Sierpień 34 892,00 0,00 0,00 854,85 3 063,34 33 787,00 8 174,00 22 799,81
Wrzesień 34 892,00 0,00 0,00 854,85 3 063,34 33 787,00 8 174,00 22 799,81
Październik 34 892,00 0,00 0,00 854,85 3 063,34 33 787,00 8 174,00 22 799,81
Listopad 34 892,00 0,00 0,00 854,85 3 063,34 33 787,00 8 174,00 22 799,81
Grudzień 34 892,00 0,00 0,00 854,85 3 063,34 33 787,00 8 174,00 22 799,81
Rocznie 418 704,00 15 398,35 2 366,55 10 258,20 35 161,26 387 679,00 80 820,00 274 699,64
Wynagrodzenie pracownika 34 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 583 zł
Fundusz Pracy (FP) 855 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 892,00 3 405,46 2 267,98 582,70 889,74 42 037,88 zł
Luty 34 892,00 3 405,46 2 267,98 582,70 889,74 42 037,88 zł
Marzec 34 892,00 3 405,46 2 267,98 582,70 889,74 42 037,88 zł
Kwiecień 34 892,00 3 405,46 2 267,98 582,70 889,74 42 037,88 zł
Maj 34 892,00 1 776,51 1 183,13 582,70 889,74 39 324,08 zł
Czerwiec 34 892,00 0,00 0,00 582,70 889,74 36 364,44 zł
Lipiec 34 892,00 0,00 0,00 582,70 889,74 36 364,44 zł
Sierpień 34 892,00 0,00 0,00 582,70 889,74 36 364,44 zł
Wrzesień 34 892,00 0,00 0,00 582,70 889,74 36 364,44 zł
Październik 34 892,00 0,00 0,00 582,70 889,74 36 364,44 zł
Listopad 34 892,00 0,00 0,00 582,70 889,74 36 364,44 zł
Grudzień 34 892,00 0,00 0,00 582,70 889,74 36 364,44 zł
Rocznie 418 704,00 15 398,35 10 255,05 6 992,40 10 676,88 462 026,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 892 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 490 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 611 zł
Zaliczka na podatek 1 697 zł
Całość - kwota brutto 32 688 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 688,00 3 190,35 490,32 0,00 2 610,66 23 206,00 1 697,00 24 699,67
Luty 32 688,00 3 190,35 490,32 0,00 2 610,66 23 206,00 1 697,00 24 699,67
Marzec 32 688,00 3 190,35 490,32 0,00 2 610,66 23 206,00 1 697,00 24 699,67
Kwiecień 32 688,00 3 190,35 490,32 0,00 2 610,66 23 206,00 1 697,00 24 699,67
Maj 32 688,00 2 636,95 405,27 0,00 2 668,12 23 717,00 1 734,00 25 243,66
Czerwiec 32 688,00 0,00 0,00 0,00 2 941,92 26 150,00 1 912,00 27 834,08
Lipiec 32 688,00 0,00 0,00 0,00 2 941,92 26 150,00 1 912,00 27 834,08
Sierpień 32 688,00 0,00 0,00 0,00 2 941,92 26 150,00 1 912,00 27 834,08
Wrzesień 32 688,00 0,00 0,00 0,00 2 941,92 26 150,00 1 912,00 27 834,08
Październik 32 688,00 0,00 0,00 0,00 2 941,92 26 150,00 1 912,00 27 834,08
Listopad 32 688,00 0,00 0,00 0,00 2 941,92 26 150,00 1 912,00 27 834,08
Grudzień 32 688,00 0,00 0,00 0,00 2 941,92 26 150,00 1 912,00 27 834,08
Rocznie 392 256,00 15 398,35 2 366,55 0,00 33 704,20 299 591,00 21 906,00 318 880,90
Wynagrodzenie pracownika 32 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 801 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 38 837 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 688,00 3 190,35 2 124,72 0,00 833,55 38 836,62 zł
Luty 32 688,00 3 190,35 2 124,72 0,00 833,55 38 836,62 zł
Marzec 32 688,00 3 190,35 2 124,72 0,00 833,55 38 836,62 zł
Kwiecień 32 688,00 3 190,35 2 124,72 0,00 833,55 38 836,62 zł
Maj 32 688,00 2 636,95 1 756,17 0,00 833,55 37 914,67 zł
Czerwiec 32 688,00 0,00 0,00 0,00 833,55 33 521,55 zł
Lipiec 32 688,00 0,00 0,00 0,00 833,55 33 521,55 zł
Sierpień 32 688,00 0,00 0,00 0,00 833,55 33 521,55 zł
Wrzesień 32 688,00 0,00 0,00 0,00 833,55 33 521,55 zł
Październik 32 688,00 0,00 0,00 0,00 833,55 33 521,55 zł
Listopad 32 688,00 0,00 0,00 0,00 833,55 33 521,55 zł
Grudzień 32 688,00 0,00 0,00 0,00 833,55 33 521,55 zł
Rocznie 392 256,00 15 398,35 10 255,05 0,00 10 002,60 427 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 688 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 837 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 888 zł
Całość - kwota brutto 28 588 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Luty 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Marzec 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Kwiecień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Maj 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Czerwiec 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Lipiec 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Sierpień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Wrzesień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Październik 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Listopad 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Grudzień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,00 3 888,00 24 700,00
Rocznie 343 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 440,00 46 656,00 296 400,00
Wynagrodzenie pracownika 28 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Luty 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Marzec 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Kwiecień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Maj 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Czerwiec 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Lipiec 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Sierpień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Wrzesień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Październik 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Listopad 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Grudzień 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 588,00 zł
Rocznie 343 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 588 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 4 688 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 770 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 688,00 0,00 24 700,19
Luty 29 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 688,00 0,00 24 700,19
Marzec 29 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 256,00 0,00 24 132,19
Kwiecień 29 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 154,00 0,00 20 234,19
Maj 29 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 154,00 0,00 20 234,19
Czerwiec 29 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 154,00 0,00 20 234,19
Lipiec 29 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 075,00 0,00 20 067,99
Sierpień 29 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 075,00 0,00 20 067,99
Wrzesień 29 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 075,00 0,00 20 067,99
Październik 29 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 075,00 0,00 20 067,99
Listopad 29 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 075,00 0,00 20 067,99
Grudzień 29 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 075,00 0,00 20 067,99
Rocznie 357 240,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 96 544,00 0,00 254 643,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ