Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 259 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 3 337 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Luty 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Marzec 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Kwiecień 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Maj 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Czerwiec 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Lipiec 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Sierpień 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Wrzesień 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Październik 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Listopad 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Grudzień 3 337,00 325,69 50,06 81,76 259,15 2 629,00 180,00 2 440,34
Rocznie 40 044,00 3 908,28 600,72 981,12 3 109,80 31 548,00 2 160,00 29 284,08
Wynagrodzenie pracownika 3 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Luty 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Marzec 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Kwiecień 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Maj 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Czerwiec 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Lipiec 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Sierpień 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Wrzesień 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Październik 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Listopad 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Grudzień 3 337,00 325,69 216,91 55,73 85,10 4 020,43 zł
Rocznie 40 044,00 3 908,28 2 602,92 668,76 1 021,20 48 245,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 258 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 3 229 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Luty 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Marzec 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Kwiecień 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Maj 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Czerwiec 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Lipiec 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Sierpień 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Wrzesień 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Październik 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Listopad 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Grudzień 3 229,00 315,15 48,44 0,00 257,89 2 292,00 168,00 2 439,52
Rocznie 38 748,00 3 781,80 581,28 0,00 3 094,68 27 504,00 2 016,00 29 274,24
Wynagrodzenie pracownika 3 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 836 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Luty 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Marzec 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Kwiecień 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Maj 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Czerwiec 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Lipiec 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Sierpień 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Wrzesień 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Październik 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Listopad 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Grudzień 3 229,00 315,15 209,89 0,00 82,34 3 836,38 zł
Rocznie 38 748,00 3 781,80 2 518,68 0,00 988,08 46 036,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 836 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 2 824 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Luty 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Marzec 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Kwiecień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Maj 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Czerwiec 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Lipiec 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Sierpień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Wrzesień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Październik 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Listopad 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Grudzień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 384,00 2 440,00
Rocznie 33 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 108,00 4 608,00 29 280,00
Wynagrodzenie pracownika 2 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Luty 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Marzec 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Kwiecień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Maj 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Czerwiec 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Lipiec 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Sierpień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Wrzesień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Październik 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Listopad 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Grudzień 2 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 zł
Rocznie 33 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 129 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 951 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 129,00 0,00 2 440,19
Luty 2 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 129,00 0,00 2 440,19
Marzec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 129,00 0,00 2 440,19
Kwiecień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 129,00 0,00 2 440,19
Maj 2 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 129,00 0,00 2 440,19
Czerwiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 129,00 0,00 2 440,19
Lipiec 2 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 87,00 0,00 2 236,99
Sierpień 2 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 87,00 0,00 2 236,99
Wrzesień 2 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 87,00 0,00 2 236,99
Październik 2 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 87,00 0,00 2 236,99
Listopad 2 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 87,00 0,00 2 236,99
Grudzień 2 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 87,00 0,00 2 236,99
Rocznie 35 412,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 296,00 0,00 28 063,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 440 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ