Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 515 zł
Ubezpieczenie chorobowe 841 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 665 zł
Zaliczka na podatek 1 902 zł
Całość - kwota brutto 34 321 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 321,00 3 349,73 514,82 840,86 2 665,40 29 366,00 1 902,00 25 048,19
Luty 34 321,00 3 349,73 514,82 840,86 2 665,40 29 366,00 1 902,00 25 048,19
Marzec 34 321,00 3 349,73 514,82 840,86 2 665,40 29 366,00 1 902,00 25 048,19
Kwiecień 34 321,00 3 349,73 514,82 840,86 2 665,40 29 366,00 1 902,00 25 048,19
Maj 34 321,00 3 349,73 514,82 840,86 2 665,40 29 366,00 5 926,00 21 024,19
Czerwiec 34 321,00 590,97 90,80 840,86 2 951,85 32 548,00 7 464,00 22 382,52
Lipiec 34 321,00 0,00 0,00 840,86 3 013,21 33 230,00 7 620,00 22 846,93
Sierpień 34 321,00 0,00 0,00 840,86 3 013,21 33 230,00 7 620,00 22 846,93
Wrzesień 34 321,00 0,00 0,00 840,86 3 013,21 33 230,00 7 620,00 22 846,93
Październik 34 321,00 0,00 0,00 840,86 3 013,21 33 230,00 7 620,00 22 846,93
Listopad 34 321,00 0,00 0,00 840,86 3 013,21 33 230,00 7 620,00 22 846,93
Grudzień 34 321,00 0,00 0,00 840,86 3 013,21 33 230,00 7 620,00 22 846,93
Rocznie 411 852,00 17 339,62 2 664,90 10 090,32 34 358,11 378 758,00 66 718,00 280 681,05
Wynagrodzenie pracownika 34 321 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 573 zł
Fundusz Pracy (FP) 841 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 350 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 321,00 3 349,73 2 230,87 573,16 875,18 41 349,94 zł
Luty 34 321,00 3 349,73 2 230,87 573,16 875,18 41 349,94 zł
Marzec 34 321,00 3 349,73 2 230,87 573,16 875,18 41 349,94 zł
Kwiecień 34 321,00 3 349,73 2 230,87 573,16 875,18 41 349,94 zł
Maj 34 321,00 3 349,73 2 230,87 573,16 875,18 41 349,94 zł
Czerwiec 34 321,00 590,97 393,55 573,16 875,18 36 753,86 zł
Lipiec 34 321,00 0,00 0,00 573,16 875,18 35 769,34 zł
Sierpień 34 321,00 0,00 0,00 573,16 875,18 35 769,34 zł
Wrzesień 34 321,00 0,00 0,00 573,16 875,18 35 769,34 zł
Październik 34 321,00 0,00 0,00 573,16 875,18 35 769,34 zł
Listopad 34 321,00 0,00 0,00 573,16 875,18 35 769,34 zł
Grudzień 34 321,00 0,00 0,00 573,16 875,18 35 769,34 zł
Rocznie 411 852,00 17 339,62 11 547,90 6 877,92 10 502,16 458 119,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 321 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 048 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 048 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 350 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 482 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 568 zł
Zaliczka na podatek 1 669 zł
Całość - kwota brutto 32 159 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Luty 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Marzec 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Kwiecień 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Maj 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Czerwiec 32 159,00 1 646,02 252,95 0,00 2 723,40 24 208,00 1 770,00 25 766,63
Lipiec 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Sierpień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Wrzesień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Październik 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Listopad 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Grudzień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Rocznie 385 908,00 17 339,62 2 664,90 0,00 32 931,31 292 720,00 21 401,00 311 571,17
Wynagrodzenie pracownika 32 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 090 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 788 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Luty 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Marzec 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Kwiecień 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Maj 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Czerwiec 32 159,00 1 646,02 1 096,20 0,00 820,06 35 721,28 zł
Lipiec 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Sierpień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Wrzesień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Październik 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Listopad 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Grudzień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Rocznie 385 908,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 840,72 424 636,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 159 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 825 zł
Całość - kwota brutto 28 125 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Luty 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Marzec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Kwiecień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Maj 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Czerwiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Lipiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Sierpień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Wrzesień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Październik 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Listopad 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Grudzień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Rocznie 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 45 900,00 291 600,00
Wynagrodzenie pracownika 28 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Luty 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Marzec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Kwiecień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Maj 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Czerwiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Lipiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Sierpień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Wrzesień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Październik 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Listopad 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Grudzień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Rocznie 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 125 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 142 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 147 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 289 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 147,00 0,00 22 142,00
Luty 29 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 947,00 0,00 20 342,00
Marzec 29 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 947,00 0,00 20 342,00
Kwiecień 29 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 947,00 0,00 20 342,00
Maj 29 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 947,00 0,00 20 342,00
Czerwiec 29 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 947,00 0,00 20 342,00
Lipiec 29 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 863,00 0,00 20 162,41
Sierpień 29 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 863,00 0,00 20 162,41
Wrzesień 29 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 863,00 0,00 20 162,41
Październik 29 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 863,00 0,00 20 162,41
Listopad 29 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 863,00 0,00 20 162,41
Grudzień 29 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 863,00 0,00 20 162,41
Rocznie 351 468,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 105 060,00 0,00 244 826,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 142 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.