Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 515 zł
Ubezpieczenie chorobowe 841 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 666 zł
Zaliczka na podatek 2 653 zł
Całość - kwota brutto 34 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 325,00 3 350,12 514,88 840,96 2 665,71 29 369,00 2 653,00 24 300,33
Luty 34 325,00 3 350,12 514,88 840,96 2 665,71 29 369,00 2 653,00 24 300,33
Marzec 34 325,00 3 350,12 514,88 840,96 2 665,71 29 369,00 3 040,00 23 913,33
Kwiecień 34 325,00 3 350,12 514,88 840,96 2 665,71 29 369,00 7 103,00 19 850,33
Maj 34 325,00 1 997,87 307,03 840,96 2 806,12 30 929,00 7 481,00 20 892,02
Czerwiec 34 325,00 0,00 0,00 840,96 3 013,56 33 234,00 8 040,00 22 430,48
Lipiec 34 325,00 0,00 0,00 840,96 3 013,56 33 234,00 8 040,00 22 430,48
Sierpień 34 325,00 0,00 0,00 840,96 3 013,56 33 234,00 8 040,00 22 430,48
Wrzesień 34 325,00 0,00 0,00 840,96 3 013,56 33 234,00 8 040,00 22 430,48
Październik 34 325,00 0,00 0,00 840,96 3 013,56 33 234,00 8 040,00 22 430,48
Listopad 34 325,00 0,00 0,00 840,96 3 013,56 33 234,00 8 040,00 22 430,48
Grudzień 34 325,00 0,00 0,00 840,96 3 013,56 33 234,00 8 040,00 22 430,48
Rocznie 411 900,00 15 398,35 2 366,55 10 091,52 34 563,88 381 043,00 79 210,00 270 269,70
Wynagrodzenie pracownika 34 325 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 573 zł
Fundusz Pracy (FP) 841 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 355 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 325,00 3 350,12 2 231,13 573,23 875,29 41 354,77 zł
Luty 34 325,00 3 350,12 2 231,13 573,23 875,29 41 354,77 zł
Marzec 34 325,00 3 350,12 2 231,13 573,23 875,29 41 354,77 zł
Kwiecień 34 325,00 3 350,12 2 231,13 573,23 875,29 41 354,77 zł
Maj 34 325,00 1 997,87 1 330,53 573,23 875,29 39 101,92 zł
Czerwiec 34 325,00 0,00 0,00 573,23 875,29 35 773,52 zł
Lipiec 34 325,00 0,00 0,00 573,23 875,29 35 773,52 zł
Sierpień 34 325,00 0,00 0,00 573,23 875,29 35 773,52 zł
Wrzesień 34 325,00 0,00 0,00 573,23 875,29 35 773,52 zł
Październik 34 325,00 0,00 0,00 573,23 875,29 35 773,52 zł
Listopad 34 325,00 0,00 0,00 573,23 875,29 35 773,52 zł
Grudzień 34 325,00 0,00 0,00 573,23 875,29 35 773,52 zł
Rocznie 411 900,00 15 398,35 10 255,05 6 878,76 10 503,48 454 935,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 355 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 482 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 568 zł
Zaliczka na podatek 1 669 zł
Całość - kwota brutto 32 159 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Luty 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Marzec 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Kwiecień 32 159,00 3 138,72 482,39 0,00 2 568,41 22 830,00 1 669,00 24 300,48
Maj 32 159,00 2 843,47 436,99 0,00 2 599,07 23 103,00 1 689,00 24 590,47
Czerwiec 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Lipiec 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Sierpień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Wrzesień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Październik 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Listopad 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Grudzień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 2 894,31 25 727,00 1 881,00 27 383,69
Rocznie 385 908,00 15 398,35 2 366,55 0,00 33 132,88 294 512,00 21 532,00 313 478,22
Wynagrodzenie pracownika 32 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 090 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 788 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Luty 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Marzec 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Kwiecień 32 159,00 3 138,72 2 090,34 0,00 820,06 38 208,12 zł
Maj 32 159,00 2 843,47 1 893,69 0,00 820,06 37 716,22 zł
Czerwiec 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Lipiec 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Sierpień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Wrzesień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Październik 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Listopad 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Grudzień 32 159,00 0,00 0,00 0,00 820,06 32 979,06 zł
Rocznie 385 908,00 15 398,35 10 255,05 0,00 9 840,72 421 402,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 159 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 825 zł
Całość - kwota brutto 28 125 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Luty 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Marzec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Kwiecień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Maj 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Czerwiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Lipiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Sierpień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Wrzesień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Październik 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Listopad 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Grudzień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 3 825,00 24 300,00
Rocznie 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 45 900,00 291 600,00
Wynagrodzenie pracownika 28 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Luty 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Marzec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Kwiecień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Maj 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Czerwiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Lipiec 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Sierpień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Wrzesień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Październik 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Listopad 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Grudzień 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 125,00 zł
Rocznie 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 125 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 4 606 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 288 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 606,00 0,00 24 300,19
Luty 29 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 606,00 0,00 24 300,19
Marzec 29 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 957,00 0,00 23 949,19
Kwiecień 29 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 000,00 0,00 19 906,19
Maj 29 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 000,00 0,00 19 906,19
Czerwiec 29 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 000,00 0,00 19 906,19
Lipiec 29 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 921,00 0,00 19 739,99
Sierpień 29 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 921,00 0,00 19 739,99
Wrzesień 29 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 921,00 0,00 19 739,99
Październik 29 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 921,00 0,00 19 739,99
Listopad 29 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 921,00 0,00 19 739,99
Grudzień 29 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 921,00 0,00 19 739,99
Rocznie 351 456,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 94 695,00 0,00 250 708,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 288 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ