Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 258 zł
Zaliczka na podatek 14 zł
Całość - kwota brutto 3 318 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Luty 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Marzec 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Kwiecień 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Maj 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Czerwiec 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Lipiec 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Sierpień 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Wrzesień 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Październik 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Listopad 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Grudzień 3 318,00 323,84 49,77 81,29 257,68 2 613,00 14,00 2 591,42
Rocznie 39 816,00 3 886,08 597,24 975,48 162,72 31 356,00 0,00 31 097,04
Wynagrodzenie pracownika 3 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Luty 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Marzec 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Kwiecień 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Maj 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Czerwiec 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Lipiec 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Sierpień 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Wrzesień 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Październik 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Listopad 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Grudzień 3 318,00 323,84 215,67 55,41 84,61 3 997,53 zł
Rocznie 39 816,00 3 886,08 2 588,04 664,92 1 015,32 47 970,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 318 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 591 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 591 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 257 zł
Zaliczka na podatek 274 zł
Całość - kwota brutto 3 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Luty 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Marzec 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Kwiecień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Maj 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Czerwiec 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Lipiec 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Sierpień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Wrzesień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Październik 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Listopad 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Grudzień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 274,00 2 325,94
Rocznie 38 640,00 3 771,24 579,60 0,00 3 086,04 27 432,00 204,00 27 911,28
Wynagrodzenie pracownika 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 826 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Luty 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Marzec 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Kwiecień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Maj 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Czerwiec 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Lipiec 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Sierpień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Wrzesień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Październik 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Listopad 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Grudzień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Rocznie 38 640,00 3 771,24 2 511,60 0,00 985,32 45 908,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 326 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 326 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 826 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Całość - kwota brutto 2 813 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Luty 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Marzec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Kwiecień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Maj 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Czerwiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Lipiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Sierpień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Wrzesień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Październik 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Listopad 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Grudzień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Rocznie 33 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 4 596,00 29 160,00
Wynagrodzenie pracownika 2 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 813 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Luty 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Marzec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Kwiecień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Maj 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Czerwiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Lipiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Sierpień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Wrzesień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Październik 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Listopad 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Grudzień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Rocznie 33 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 813 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 813 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 73 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 932 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 932,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 73,00 0,00 2 588,10
Luty 2 932,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 73,00 0,00 2 588,10
Marzec 2 932,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 73,00 0,00 2 588,10
Kwiecień 2 932,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 73,00 0,00 2 588,10
Maj 2 932,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 472,00 0,00 2 189,10
Czerwiec 2 932,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 513,00 0,00 2 148,10
Lipiec 2 932,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 429,00 0,00 1 968,51
Sierpień 2 932,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 429,00 0,00 1 968,51
Wrzesień 2 932,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 429,00 0,00 1 968,51
Październik 2 932,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 429,00 0,00 1 968,51
Listopad 2 932,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 429,00 0,00 1 968,51
Grudzień 2 932,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 429,00 0,00 1 968,51
Rocznie 35 184,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 851,00 0,00 26 500,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 932 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 588 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.