Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 258 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 3 322 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Luty 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Marzec 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Kwiecień 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Maj 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Czerwiec 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Lipiec 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Sierpień 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Wrzesień 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Październik 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Listopad 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Grudzień 3 322,00 324,23 49,83 81,39 257,99 2 617,00 179,00 2 429,56
Rocznie 39 864,00 3 890,76 597,96 976,68 3 095,88 31 404,00 2 148,00 29 154,72
Wynagrodzenie pracownika 3 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 002 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Luty 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Marzec 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Kwiecień 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Maj 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Czerwiec 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Lipiec 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Sierpień 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Wrzesień 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Październik 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Listopad 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Grudzień 3 322,00 324,23 215,93 55,48 84,71 4 002,35 zł
Rocznie 39 864,00 3 890,76 2 591,16 665,76 1 016,52 48 028,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 322 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 002 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 257 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 3 216 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Luty 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Marzec 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Kwiecień 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Maj 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Czerwiec 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Lipiec 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Sierpień 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Wrzesień 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Październik 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Listopad 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Grudzień 3 216,00 313,88 48,24 0,00 256,85 2 283,00 167,00 2 430,03
Rocznie 38 592,00 3 766,56 578,88 0,00 3 082,20 27 396,00 2 004,00 29 160,36
Wynagrodzenie pracownika 3 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 821 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Luty 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Marzec 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Kwiecień 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Maj 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Czerwiec 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Lipiec 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Sierpień 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Wrzesień 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Październik 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Listopad 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Grudzień 3 216,00 313,88 209,04 0,00 82,01 3 820,93 zł
Rocznie 38 592,00 3 766,56 2 508,48 0,00 984,12 45 851,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 216 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 821 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Całość - kwota brutto 2 813 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Luty 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Marzec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Kwiecień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Maj 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Czerwiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Lipiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Sierpień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Wrzesień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Październik 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Listopad 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Grudzień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 383,00 2 430,00
Rocznie 33 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 4 596,00 29 160,00
Wynagrodzenie pracownika 2 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 813 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Luty 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Marzec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Kwiecień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Maj 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Czerwiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Lipiec 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Sierpień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Wrzesień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Październik 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Listopad 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Grudzień 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813,00 zł
Rocznie 33 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 813 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 813 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 939 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 939,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 430,19
Luty 2 939,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 430,19
Marzec 2 939,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 430,19
Kwiecień 2 939,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 430,19
Maj 2 939,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 430,19
Czerwiec 2 939,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 430,19
Lipiec 2 939,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 85,00 0,00 2 226,99
Sierpień 2 939,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 85,00 0,00 2 226,99
Wrzesień 2 939,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 85,00 0,00 2 226,99
Październik 2 939,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 85,00 0,00 2 226,99
Listopad 2 939,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 85,00 0,00 2 226,99
Grudzień 2 939,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 85,00 0,00 2 226,99
Rocznie 35 268,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 272,00 0,00 27 943,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 939 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 430 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ