Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 513 zł
Ubezpieczenie chorobowe 837 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 654 zł
Zaliczka na podatek 1 892 zł
Całość - kwota brutto 34 179 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 179,00 3 335,87 512,69 837,39 2 654,37 29 243,00 1 892,00 24 946,68
Luty 34 179,00 3 335,87 512,69 837,39 2 654,37 29 243,00 1 892,00 24 946,68
Marzec 34 179,00 3 335,87 512,69 837,39 2 654,37 29 243,00 1 892,00 24 946,68
Kwiecień 34 179,00 3 335,87 512,69 837,39 2 654,37 29 243,00 1 892,00 24 946,68
Maj 34 179,00 3 335,87 512,69 837,39 2 654,37 29 243,00 5 824,00 21 014,68
Czerwiec 34 179,00 660,27 101,45 837,39 2 932,19 32 330,00 7 413,00 22 234,70
Lipiec 34 179,00 0,00 0,00 837,39 3 000,74 33 092,00 7 589,00 22 751,87
Sierpień 34 179,00 0,00 0,00 837,39 3 000,74 33 092,00 7 589,00 22 751,87
Wrzesień 34 179,00 0,00 0,00 837,39 3 000,74 33 092,00 7 589,00 22 751,87
Październik 34 179,00 0,00 0,00 837,39 3 000,74 33 092,00 7 589,00 22 751,87
Listopad 34 179,00 0,00 0,00 837,39 3 000,74 33 092,00 7 589,00 22 751,87
Grudzień 34 179,00 0,00 0,00 837,39 3 000,74 33 092,00 7 589,00 22 751,87
Rocznie 410 148,00 17 339,62 2 664,90 10 048,68 34 208,48 377 097,00 66 339,00 279 547,32
Wynagrodzenie pracownika 34 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 571 zł
Fundusz Pracy (FP) 837 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 179 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 179,00 3 335,87 2 221,64 570,79 871,57 41 178,87 zł
Luty 34 179,00 3 335,87 2 221,64 570,79 871,57 41 178,87 zł
Marzec 34 179,00 3 335,87 2 221,64 570,79 871,57 41 178,87 zł
Kwiecień 34 179,00 3 335,87 2 221,64 570,79 871,57 41 178,87 zł
Maj 34 179,00 3 335,87 2 221,64 570,79 871,57 41 178,87 zł
Czerwiec 34 179,00 660,27 439,70 570,79 871,57 36 721,33 zł
Lipiec 34 179,00 0,00 0,00 570,79 871,57 35 621,36 zł
Sierpień 34 179,00 0,00 0,00 570,79 871,57 35 621,36 zł
Wrzesień 34 179,00 0,00 0,00 570,79 871,57 35 621,36 zł
Październik 34 179,00 0,00 0,00 570,79 871,57 35 621,36 zł
Listopad 34 179,00 0,00 0,00 570,79 871,57 35 621,36 zł
Grudzień 34 179,00 0,00 0,00 570,79 871,57 35 621,36 zł
Rocznie 410 148,00 17 339,62 11 547,90 6 849,48 10 458,84 456 343,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 179 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 947 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 947 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 179 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 480 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 558 zł
Zaliczka na podatek 1 663 zł
Całość - kwota brutto 32 027 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 027,00 3 125,84 480,41 0,00 2 557,87 22 737,00 1 663,00 24 199,88
Luty 32 027,00 3 125,84 480,41 0,00 2 557,87 22 737,00 1 663,00 24 199,88
Marzec 32 027,00 3 125,84 480,41 0,00 2 557,87 22 737,00 1 663,00 24 199,88
Kwiecień 32 027,00 3 125,84 480,41 0,00 2 557,87 22 737,00 1 663,00 24 199,88
Maj 32 027,00 3 125,84 480,41 0,00 2 557,87 22 737,00 1 663,00 24 199,88
Czerwiec 32 027,00 1 710,42 262,85 0,00 2 704,84 24 043,00 1 758,00 25 590,89
Lipiec 32 027,00 0,00 0,00 0,00 2 882,43 25 622,00 1 874,00 27 270,57
Sierpień 32 027,00 0,00 0,00 0,00 2 882,43 25 622,00 1 874,00 27 270,57
Wrzesień 32 027,00 0,00 0,00 0,00 2 882,43 25 622,00 1 874,00 27 270,57
Październik 32 027,00 0,00 0,00 0,00 2 882,43 25 622,00 1 874,00 27 270,57
Listopad 32 027,00 0,00 0,00 0,00 2 882,43 25 622,00 1 874,00 27 270,57
Grudzień 32 027,00 0,00 0,00 0,00 2 882,43 25 622,00 1 874,00 27 270,57
Rocznie 384 324,00 17 339,62 2 664,90 0,00 32 788,77 291 460,00 21 317,00 310 213,71
Wynagrodzenie pracownika 32 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 082 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 785 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 027,00 3 125,84 2 081,76 0,00 816,69 38 051,29 zł
Luty 32 027,00 3 125,84 2 081,76 0,00 816,69 38 051,29 zł
Marzec 32 027,00 3 125,84 2 081,76 0,00 816,69 38 051,29 zł
Kwiecień 32 027,00 3 125,84 2 081,76 0,00 816,69 38 051,29 zł
Maj 32 027,00 3 125,84 2 081,76 0,00 816,69 38 051,29 zł
Czerwiec 32 027,00 1 710,42 1 139,10 0,00 816,69 35 693,21 zł
Lipiec 32 027,00 0,00 0,00 0,00 816,69 32 843,69 zł
Sierpień 32 027,00 0,00 0,00 0,00 816,69 32 843,69 zł
Wrzesień 32 027,00 0,00 0,00 0,00 816,69 32 843,69 zł
Październik 32 027,00 0,00 0,00 0,00 816,69 32 843,69 zł
Listopad 32 027,00 0,00 0,00 0,00 816,69 32 843,69 zł
Grudzień 32 027,00 0,00 0,00 0,00 816,69 32 843,69 zł
Rocznie 384 324,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 800,28 423 011,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 027 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 809 zł
Całość - kwota brutto 28 009 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Luty 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Marzec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Kwiecień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Maj 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Czerwiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Lipiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Sierpień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Wrzesień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Październik 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Listopad 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Grudzień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Rocznie 336 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 884,00 45 708,00 290 400,00
Wynagrodzenie pracownika 28 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Luty 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Marzec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Kwiecień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Maj 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Czerwiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Lipiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Sierpień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Wrzesień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Październik 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Listopad 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Grudzień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Rocznie 336 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 009 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 109 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 169 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 109,00 0,00 22 060,00
Luty 29 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 909,00 0,00 20 260,00
Marzec 29 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 909,00 0,00 20 260,00
Kwiecień 29 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 909,00 0,00 20 260,00
Maj 29 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 909,00 0,00 20 260,00
Czerwiec 29 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 909,00 0,00 20 260,00
Lipiec 29 169,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 825,00 0,00 20 080,41
Sierpień 29 169,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 825,00 0,00 20 080,41
Wrzesień 29 169,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 825,00 0,00 20 080,41
Październik 29 169,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 825,00 0,00 20 080,41
Listopad 29 169,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 825,00 0,00 20 080,41
Grudzień 29 169,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 825,00 0,00 20 080,41
Rocznie 350 028,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 104 604,00 0,00 243 842,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 060 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.