Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 513 zł
Ubezpieczenie chorobowe 838 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 655 zł
Zaliczka na podatek 3 210 zł
Całość - kwota brutto 34 187 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 187,00 3 336,65 512,81 837,58 2 655,00 29 250,00 3 210,00 23 634,96
Luty 34 187,00 3 336,65 512,81 837,58 2 655,00 29 250,00 3 210,00 23 634,96
Marzec 34 187,00 3 336,65 512,81 837,58 2 655,00 29 250,00 3 210,00 23 634,96
Kwiecień 34 187,00 3 336,65 512,81 837,58 2 655,00 29 250,00 3 210,00 23 634,96
Maj 34 187,00 3 336,65 512,81 837,58 2 655,00 29 250,00 8 460,00 18 384,96
Czerwiec 34 187,00 3 336,65 512,81 837,58 2 655,00 29 250,00 9 360,00 17 484,96
Lipiec 34 187,00 285,78 43,89 837,58 2 971,78 32 770,00 10 486,00 19 561,97
Sierpień 34 187,00 0,00 0,00 837,58 3 001,45 33 099,00 10 592,00 19 755,97
Wrzesień 34 187,00 0,00 0,00 837,58 3 001,45 33 099,00 10 592,00 19 755,97
Październik 34 187,00 0,00 0,00 837,58 3 001,45 33 099,00 10 592,00 19 755,97
Listopad 34 187,00 0,00 0,00 837,58 3 001,45 33 099,00 10 592,00 19 755,97
Grudzień 34 187,00 0,00 0,00 837,58 3 001,45 33 099,00 10 592,00 19 755,97
Rocznie 410 244,00 20 305,68 3 120,75 10 050,96 33 909,03 373 765,00 60 195,00 248 751,58
Wynagrodzenie pracownika 34 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 571 zł
Fundusz Pracy (FP) 838 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 189 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 187,00 3 336,65 2 222,16 570,92 871,77 41 188,50 zł
Luty 34 187,00 3 336,65 2 222,16 570,92 871,77 41 188,50 zł
Marzec 34 187,00 3 336,65 2 222,16 570,92 871,77 41 188,50 zł
Kwiecień 34 187,00 3 336,65 2 222,16 570,92 871,77 41 188,50 zł
Maj 34 187,00 3 336,65 2 222,16 570,92 871,77 41 188,50 zł
Czerwiec 34 187,00 3 336,65 2 222,16 570,92 871,77 41 188,50 zł
Lipiec 34 187,00 285,78 190,29 570,92 871,77 36 105,76 zł
Sierpień 34 187,00 0,00 0,00 570,92 871,77 35 629,69 zł
Wrzesień 34 187,00 0,00 0,00 570,92 871,77 35 629,69 zł
Październik 34 187,00 0,00 0,00 570,92 871,77 35 629,69 zł
Listopad 34 187,00 0,00 0,00 570,92 871,77 35 629,69 zł
Grudzień 34 187,00 0,00 0,00 570,92 871,77 35 629,69 zł
Rocznie 410 244,00 20 305,68 13 523,25 6 851,04 10 461,24 461 385,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 187 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 635 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 635 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 189 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 480 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 558 zł
Zaliczka na podatek 2 729 zł
Całość - kwota brutto 32 031 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 031,00 3 126,23 480,47 0,00 2 558,19 22 739,00 2 729,00 23 137,43
Luty 32 031,00 3 126,23 480,47 0,00 2 558,19 22 739,00 2 729,00 23 137,43
Marzec 32 031,00 3 126,23 480,47 0,00 2 558,19 22 739,00 2 729,00 23 137,43
Kwiecień 32 031,00 3 126,23 480,47 0,00 2 558,19 22 739,00 2 729,00 23 137,43
Maj 32 031,00 3 126,23 480,47 0,00 2 558,19 22 739,00 2 729,00 23 137,43
Czerwiec 32 031,00 3 126,23 480,47 0,00 2 558,19 22 739,00 2 729,00 23 137,43
Lipiec 32 031,00 1 548,30 237,93 0,00 2 722,03 24 196,00 2 904,00 24 619,22
Sierpień 32 031,00 0,00 0,00 0,00 2 882,79 25 625,00 3 075,00 26 073,21
Wrzesień 32 031,00 0,00 0,00 0,00 2 882,79 25 625,00 3 075,00 26 073,21
Październik 32 031,00 0,00 0,00 0,00 2 882,79 25 625,00 3 075,00 26 073,21
Listopad 32 031,00 0,00 0,00 0,00 2 882,79 25 625,00 3 075,00 26 073,21
Grudzień 32 031,00 0,00 0,00 0,00 2 882,79 25 625,00 3 075,00 26 073,21
Rocznie 384 372,00 20 305,68 3 120,75 0,00 32 485,12 288 755,00 2 161,00 293 809,85
Wynagrodzenie pracownika 32 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 082 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 785 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 031,00 3 126,23 2 082,02 0,00 816,79 38 056,04 zł
Luty 32 031,00 3 126,23 2 082,02 0,00 816,79 38 056,04 zł
Marzec 32 031,00 3 126,23 2 082,02 0,00 816,79 38 056,04 zł
Kwiecień 32 031,00 3 126,23 2 082,02 0,00 816,79 38 056,04 zł
Maj 32 031,00 3 126,23 2 082,02 0,00 816,79 38 056,04 zł
Czerwiec 32 031,00 3 126,23 2 082,02 0,00 816,79 38 056,04 zł
Lipiec 32 031,00 1 548,30 1 031,13 0,00 816,79 35 427,22 zł
Sierpień 32 031,00 0,00 0,00 0,00 816,79 32 847,79 zł
Wrzesień 32 031,00 0,00 0,00 0,00 816,79 32 847,79 zł
Październik 32 031,00 0,00 0,00 0,00 816,79 32 847,79 zł
Listopad 32 031,00 0,00 0,00 0,00 816,79 32 847,79 zł
Grudzień 32 031,00 0,00 0,00 0,00 816,79 32 847,79 zł
Rocznie 384 372,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 801,48 428 002,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 031 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 137 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 137 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 809 zł
Całość - kwota brutto 28 009 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Luty 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Marzec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Kwiecień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Maj 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Czerwiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Lipiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Sierpień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Wrzesień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Październik 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Listopad 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Grudzień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 3 809,00 24 200,00
Rocznie 336 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 884,00 45 708,00 290 400,00
Wynagrodzenie pracownika 28 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Luty 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Marzec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Kwiecień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Maj 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Czerwiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Lipiec 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Sierpień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Wrzesień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Październik 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Listopad 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Grudzień 28 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009,00 zł
Rocznie 336 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 009 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 625 zł
Zaliczka na podatek 7 109 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 169 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 169,00 0,00 0,00 0,00 2 625,21 0,00 7 109,00 0,00 19 434,79
Luty 29 169,00 0,00 0,00 0,00 2 625,21 0,00 8 909,00 0,00 17 634,79
Marzec 29 169,00 0,00 0,00 0,00 2 625,21 0,00 8 909,00 0,00 17 634,79
Kwiecień 29 169,00 0,00 0,00 0,00 2 625,21 0,00 8 909,00 0,00 17 634,79
Maj 29 169,00 0,00 0,00 0,00 2 625,21 0,00 8 909,00 0,00 17 634,79
Czerwiec 29 169,00 0,00 0,00 0,00 2 625,21 0,00 8 909,00 0,00 17 634,79
Lipiec 29 169,00 176,27 72,24 0,00 2 625,21 15,08 8 825,00 0,00 17 455,20
Sierpień 29 169,00 176,27 72,24 0,00 2 625,21 15,08 8 825,00 0,00 17 455,20
Wrzesień 29 169,00 176,27 72,24 0,00 2 625,21 15,08 8 825,00 0,00 17 455,20
Październik 29 169,00 176,27 72,24 0,00 2 625,21 15,08 8 825,00 0,00 17 455,20
Listopad 29 169,00 176,27 72,24 0,00 2 625,21 15,08 8 825,00 0,00 17 455,20
Grudzień 29 169,00 176,27 72,24 0,00 2 625,21 15,08 8 825,00 0,00 17 455,20
Rocznie 350 028,00 1 057,62 433,44 0,00 31 502,52 0,00 104 604,00 0,00 212 339,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 435 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.