Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 257 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Całość - kwota brutto 3 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Luty 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Marzec 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Kwiecień 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Maj 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Czerwiec 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Lipiec 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Sierpień 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Wrzesień 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Październik 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Listopad 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Grudzień 3 308,00 322,86 49,62 81,05 256,90 2 604,00 178,00 2 419,57
Rocznie 39 696,00 3 874,32 595,44 972,60 3 082,80 31 248,00 2 136,00 29 034,84
Wynagrodzenie pracownika 3 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 985 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Luty 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Marzec 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Kwiecień 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Maj 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Czerwiec 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Lipiec 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Sierpień 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Wrzesień 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Październik 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Listopad 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Grudzień 3 308,00 322,86 215,02 55,24 84,36 3 985,48 zł
Rocznie 39 696,00 3 874,32 2 580,24 662,88 1 012,32 47 825,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 985 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 256 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Całość - kwota brutto 3 202 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Luty 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Marzec 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Kwiecień 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Maj 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Czerwiec 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Lipiec 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Sierpień 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Wrzesień 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Październik 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Listopad 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Grudzień 3 202,00 312,52 48,03 0,00 255,73 2 273,00 166,00 2 419,72
Rocznie 38 424,00 3 750,24 576,36 0,00 3 068,76 27 276,00 1 992,00 29 036,64
Wynagrodzenie pracownika 3 202 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 804 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Luty 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Marzec 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Kwiecień 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Maj 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Czerwiec 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Lipiec 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Sierpień 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Wrzesień 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Październik 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Listopad 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Grudzień 3 202,00 312,52 208,13 0,00 81,65 3 804,30 zł
Rocznie 38 424,00 3 750,24 2 497,56 0,00 979,80 45 651,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 202 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 804 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 381 zł
Całość - kwota brutto 2 801 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Luty 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Marzec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Kwiecień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Maj 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Czerwiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Lipiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Sierpień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Wrzesień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Październik 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Listopad 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Grudzień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Rocznie 33 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 892,00 4 572,00 29 040,00
Wynagrodzenie pracownika 2 801 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 801 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Luty 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Marzec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Kwiecień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Maj 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Czerwiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Lipiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Sierpień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Wrzesień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Październik 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Listopad 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Grudzień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Rocznie 33 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 801 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 801 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 923 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 141,00 0,00 2 419,66
Luty 2 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 141,00 0,00 2 419,66
Marzec 2 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 141,00 0,00 2 419,66
Kwiecień 2 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 141,00 0,00 2 419,66
Maj 2 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 141,00 0,00 2 419,66
Czerwiec 2 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 141,00 0,00 2 419,66
Lipiec 2 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 102,00 0,00 2 230,97
Sierpień 2 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 102,00 0,00 2 230,97
Wrzesień 2 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 102,00 0,00 2 230,97
Październik 2 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 102,00 0,00 2 230,97
Listopad 2 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 102,00 0,00 2 230,97
Grudzień 2 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 102,00 0,00 2 230,97
Rocznie 35 076,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 458,00 0,00 27 903,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 923 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 420 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ