Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 257 zł
Zaliczka na podatek 12 zł
Całość - kwota brutto 3 304 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Luty 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Marzec 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Kwiecień 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Maj 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Czerwiec 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Lipiec 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Sierpień 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Wrzesień 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Październik 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Listopad 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Grudzień 3 304,00 322,47 49,56 80,95 256,59 2 601,00 12,00 2 582,43
Rocznie 39 648,00 3 869,64 594,72 971,40 145,44 31 212,00 0,00 30 989,16
Wynagrodzenie pracownika 3 304 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Luty 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Marzec 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Kwiecień 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Maj 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Czerwiec 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Lipiec 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Sierpień 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Wrzesień 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Październik 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Listopad 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Grudzień 3 304,00 322,47 214,76 55,18 84,25 3 980,66 zł
Rocznie 39 648,00 3 869,64 2 577,12 662,16 1 011,00 47 767,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 304 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 582 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 582 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 256 zł
Zaliczka na podatek 273 zł
Całość - kwota brutto 3 207 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Luty 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Marzec 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Kwiecień 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Maj 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Czerwiec 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Lipiec 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Sierpień 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Wrzesień 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Październik 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Listopad 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Grudzień 3 207,00 313,00 48,11 0,00 256,13 2 277,00 273,00 2 316,52
Rocznie 38 484,00 3 756,00 577,32 0,00 3 073,56 27 324,00 204,00 27 798,24
Wynagrodzenie pracownika 3 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Luty 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Marzec 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Kwiecień 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Maj 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Czerwiec 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Lipiec 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Sierpień 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Wrzesień 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Październik 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Listopad 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Grudzień 3 207,00 313,00 208,46 0,00 81,78 3 810,24 zł
Rocznie 38 484,00 3 756,00 2 501,52 0,00 981,36 45 722,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 207 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 317 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 317 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 381 zł
Całość - kwota brutto 2 801 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Luty 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Marzec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Kwiecień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Maj 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Czerwiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Lipiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Sierpień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Wrzesień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Październik 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Listopad 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Grudzień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241,00 381,00 2 420,00
Rocznie 33 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 892,00 4 572,00 29 040,00
Wynagrodzenie pracownika 2 801 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 801 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Luty 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Marzec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Kwiecień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Maj 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Czerwiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Lipiec 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Sierpień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Wrzesień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Październik 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Listopad 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Grudzień 2 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 zł
Rocznie 33 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 801 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 801 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 920 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Luty 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Marzec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Kwiecień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Maj 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 461,00 0,00 2 188,10
Czerwiec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 509,00 0,00 2 140,10
Lipiec 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Sierpień 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Wrzesień 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Październik 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Listopad 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Grudzień 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Rocznie 35 040,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 804,00 0,00 26 403,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 578 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.