Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 511 zł
Ubezpieczenie chorobowe 834 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 643 zł
Zaliczka na podatek 1 882 zł
Całość - kwota brutto 34 038 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 038,00 3 322,11 510,57 833,93 2 643,43 29 121,00 1 882,00 24 845,96
Luty 34 038,00 3 322,11 510,57 833,93 2 643,43 29 121,00 1 882,00 24 845,96
Marzec 34 038,00 3 322,11 510,57 833,93 2 643,43 29 121,00 1 882,00 24 845,96
Kwiecień 34 038,00 3 322,11 510,57 833,93 2 643,43 29 121,00 1 882,00 24 845,96
Maj 34 038,00 3 322,11 510,57 833,93 2 643,43 29 121,00 5 723,00 21 004,96
Czerwiec 34 038,00 729,07 112,05 833,93 2 912,67 32 113,00 7 363,00 22 087,28
Lipiec 34 038,00 0,00 0,00 833,93 2 988,37 32 954,00 7 557,00 22 658,70
Sierpień 34 038,00 0,00 0,00 833,93 2 988,37 32 954,00 7 557,00 22 658,70
Wrzesień 34 038,00 0,00 0,00 833,93 2 988,37 32 954,00 7 557,00 22 658,70
Październik 34 038,00 0,00 0,00 833,93 2 988,37 32 954,00 7 557,00 22 658,70
Listopad 34 038,00 0,00 0,00 833,93 2 988,37 32 954,00 7 557,00 22 658,70
Grudzień 34 038,00 0,00 0,00 833,93 2 988,37 32 954,00 7 557,00 22 658,70
Rocznie 408 456,00 17 339,62 2 664,90 10 007,16 34 060,04 375 442,00 65 956,00 278 428,28
Wynagrodzenie pracownika 34 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 212 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 568 zł
Fundusz Pracy (FP) 834 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 038,00 3 322,11 2 212,47 568,43 867,97 41 008,98 zł
Luty 34 038,00 3 322,11 2 212,47 568,43 867,97 41 008,98 zł
Marzec 34 038,00 3 322,11 2 212,47 568,43 867,97 41 008,98 zł
Kwiecień 34 038,00 3 322,11 2 212,47 568,43 867,97 41 008,98 zł
Maj 34 038,00 3 322,11 2 212,47 568,43 867,97 41 008,98 zł
Czerwiec 34 038,00 729,07 485,55 568,43 867,97 36 689,02 zł
Lipiec 34 038,00 0,00 0,00 568,43 867,97 35 474,40 zł
Sierpień 34 038,00 0,00 0,00 568,43 867,97 35 474,40 zł
Wrzesień 34 038,00 0,00 0,00 568,43 867,97 35 474,40 zł
Październik 34 038,00 0,00 0,00 568,43 867,97 35 474,40 zł
Listopad 34 038,00 0,00 0,00 568,43 867,97 35 474,40 zł
Grudzień 34 038,00 0,00 0,00 568,43 867,97 35 474,40 zł
Rocznie 408 456,00 17 339,62 11 547,90 6 821,16 10 415,64 454 580,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 038 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 846 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 846 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 478 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 547 zł
Zaliczka na podatek 1 656 zł
Całość - kwota brutto 31 895 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 895,00 3 112,95 478,43 0,00 2 547,33 22 643,00 1 656,00 24 100,29
Luty 31 895,00 3 112,95 478,43 0,00 2 547,33 22 643,00 1 656,00 24 100,29
Marzec 31 895,00 3 112,95 478,43 0,00 2 547,33 22 643,00 1 656,00 24 100,29
Kwiecień 31 895,00 3 112,95 478,43 0,00 2 547,33 22 643,00 1 656,00 24 100,29
Maj 31 895,00 3 112,95 478,43 0,00 2 547,33 22 643,00 1 656,00 24 100,29
Czerwiec 31 895,00 1 774,87 272,75 0,00 2 686,26 23 878,00 1 746,00 25 415,12
Lipiec 31 895,00 0,00 0,00 0,00 2 870,55 25 516,00 1 866,00 27 158,45
Sierpień 31 895,00 0,00 0,00 0,00 2 870,55 25 516,00 1 866,00 27 158,45
Wrzesień 31 895,00 0,00 0,00 0,00 2 870,55 25 516,00 1 866,00 27 158,45
Październik 31 895,00 0,00 0,00 0,00 2 870,55 25 516,00 1 866,00 27 158,45
Listopad 31 895,00 0,00 0,00 0,00 2 870,55 25 516,00 1 866,00 27 158,45
Grudzień 31 895,00 0,00 0,00 0,00 2 870,55 25 516,00 1 866,00 27 158,45
Rocznie 382 740,00 17 339,62 2 664,90 0,00 32 646,21 290 189,00 21 222,00 308 867,27
Wynagrodzenie pracownika 31 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 073 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 781 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 37 894 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 895,00 3 112,95 2 073,18 0,00 813,33 37 894,46 zł
Luty 31 895,00 3 112,95 2 073,18 0,00 813,33 37 894,46 zł
Marzec 31 895,00 3 112,95 2 073,18 0,00 813,33 37 894,46 zł
Kwiecień 31 895,00 3 112,95 2 073,18 0,00 813,33 37 894,46 zł
Maj 31 895,00 3 112,95 2 073,18 0,00 813,33 37 894,46 zł
Czerwiec 31 895,00 1 774,87 1 182,00 0,00 813,33 35 665,20 zł
Lipiec 31 895,00 0,00 0,00 0,00 813,33 32 708,33 zł
Sierpień 31 895,00 0,00 0,00 0,00 813,33 32 708,33 zł
Wrzesień 31 895,00 0,00 0,00 0,00 813,33 32 708,33 zł
Październik 31 895,00 0,00 0,00 0,00 813,33 32 708,33 zł
Listopad 31 895,00 0,00 0,00 0,00 813,33 32 708,33 zł
Grudzień 31 895,00 0,00 0,00 0,00 813,33 32 708,33 zł
Rocznie 382 740,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 759,96 421 387,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 894 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 794 zł
Całość - kwota brutto 27 894 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Luty 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Marzec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Kwiecień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Maj 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Czerwiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Lipiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Sierpień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Wrzesień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Październik 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Listopad 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Grudzień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Rocznie 334 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 780,00 45 528,00 289 200,00
Wynagrodzenie pracownika 27 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 894 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Luty 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Marzec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Kwiecień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Maj 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Czerwiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Lipiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Sierpień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Wrzesień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Październik 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Listopad 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Grudzień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Rocznie 334 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 894 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 894 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 978 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 070 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 070,00 0,00 21 978,00
Luty 29 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 870,00 0,00 20 178,00
Marzec 29 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 870,00 0,00 20 178,00
Kwiecień 29 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 870,00 0,00 20 178,00
Maj 29 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 870,00 0,00 20 178,00
Czerwiec 29 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 870,00 0,00 20 178,00
Lipiec 29 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 786,00 0,00 19 998,41
Sierpień 29 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 786,00 0,00 19 998,41
Wrzesień 29 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 786,00 0,00 19 998,41
Październik 29 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 786,00 0,00 19 998,41
Listopad 29 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 786,00 0,00 19 998,41
Grudzień 29 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 786,00 0,00 19 998,41
Rocznie 348 576,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 104 136,00 0,00 242 858,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 978 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.