Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 511 zł
Ubezpieczenie chorobowe 834 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 644 zł
Zaliczka na podatek 3 195 zł
Całość - kwota brutto 34 046 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 046,00 3 322,89 510,69 834,13 2 644,05 29 128,00 3 195,00 23 539,24
Luty 34 046,00 3 322,89 510,69 834,13 2 644,05 29 128,00 3 195,00 23 539,24
Marzec 34 046,00 3 322,89 510,69 834,13 2 644,05 29 128,00 3 195,00 23 539,24
Kwiecień 34 046,00 3 322,89 510,69 834,13 2 644,05 29 128,00 3 195,00 23 539,24
Maj 34 046,00 3 322,89 510,69 834,13 2 644,05 29 128,00 8 323,00 18 411,24
Czerwiec 34 046,00 3 322,89 510,69 834,13 2 644,05 29 128,00 9 321,00 17 413,24
Lipiec 34 046,00 368,34 56,61 834,13 2 950,82 32 537,00 10 412,00 19 424,10
Sierpień 34 046,00 0,00 0,00 834,13 2 989,07 32 962,00 10 548,00 19 674,80
Wrzesień 34 046,00 0,00 0,00 834,13 2 989,07 32 962,00 10 548,00 19 674,80
Październik 34 046,00 0,00 0,00 834,13 2 989,07 32 962,00 10 548,00 19 674,80
Listopad 34 046,00 0,00 0,00 834,13 2 989,07 32 962,00 10 548,00 19 674,80
Grudzień 34 046,00 0,00 0,00 834,13 2 989,07 32 962,00 10 548,00 19 674,80
Rocznie 408 552,00 20 305,68 3 120,75 10 009,56 33 760,47 372 115,00 59 816,00 247 779,54
Wynagrodzenie pracownika 34 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 569 zł
Fundusz Pracy (FP) 834 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 046,00 3 322,89 2 212,99 568,57 868,18 41 018,63 zł
Luty 34 046,00 3 322,89 2 212,99 568,57 868,18 41 018,63 zł
Marzec 34 046,00 3 322,89 2 212,99 568,57 868,18 41 018,63 zł
Kwiecień 34 046,00 3 322,89 2 212,99 568,57 868,18 41 018,63 zł
Maj 34 046,00 3 322,89 2 212,99 568,57 868,18 41 018,63 zł
Czerwiec 34 046,00 3 322,89 2 212,99 568,57 868,18 41 018,63 zł
Lipiec 34 046,00 368,34 245,31 568,57 868,18 36 096,40 zł
Sierpień 34 046,00 0,00 0,00 568,57 868,18 35 482,75 zł
Wrzesień 34 046,00 0,00 0,00 568,57 868,18 35 482,75 zł
Październik 34 046,00 0,00 0,00 568,57 868,18 35 482,75 zł
Listopad 34 046,00 0,00 0,00 568,57 868,18 35 482,75 zł
Grudzień 34 046,00 0,00 0,00 568,57 868,18 35 482,75 zł
Rocznie 408 552,00 20 305,68 13 523,25 6 822,84 10 418,16 459 621,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 539 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 539 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 478 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 548 zł
Zaliczka na podatek 2 717 zł
Całość - kwota brutto 31 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 898,00 3 113,24 478,47 0,00 2 547,57 22 645,00 2 717,00 23 041,32
Luty 31 898,00 3 113,24 478,47 0,00 2 547,57 22 645,00 2 717,00 23 041,32
Marzec 31 898,00 3 113,24 478,47 0,00 2 547,57 22 645,00 2 717,00 23 041,32
Kwiecień 31 898,00 3 113,24 478,47 0,00 2 547,57 22 645,00 2 717,00 23 041,32
Maj 31 898,00 3 113,24 478,47 0,00 2 547,57 22 645,00 2 717,00 23 041,32
Czerwiec 31 898,00 3 113,24 478,47 0,00 2 547,57 22 645,00 2 717,00 23 041,32
Lipiec 31 898,00 1 626,24 249,93 0,00 2 701,96 24 017,00 2 882,00 24 437,83
Sierpień 31 898,00 0,00 0,00 0,00 2 870,82 25 518,00 3 062,00 25 965,02
Wrzesień 31 898,00 0,00 0,00 0,00 2 870,82 25 518,00 3 062,00 25 965,02
Październik 31 898,00 0,00 0,00 0,00 2 870,82 25 518,00 3 062,00 25 965,02
Listopad 31 898,00 0,00 0,00 0,00 2 870,82 25 518,00 3 062,00 25 965,02
Grudzień 31 898,00 0,00 0,00 0,00 2 870,82 25 518,00 3 062,00 25 965,02
Rocznie 382 776,00 20 305,68 3 120,75 0,00 32 341,48 287 477,00 2 155,00 292 510,85
Wynagrodzenie pracownika 31 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 073 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 782 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 37 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 898,00 3 113,24 2 073,37 0,00 813,40 37 898,01 zł
Luty 31 898,00 3 113,24 2 073,37 0,00 813,40 37 898,01 zł
Marzec 31 898,00 3 113,24 2 073,37 0,00 813,40 37 898,01 zł
Kwiecień 31 898,00 3 113,24 2 073,37 0,00 813,40 37 898,01 zł
Maj 31 898,00 3 113,24 2 073,37 0,00 813,40 37 898,01 zł
Czerwiec 31 898,00 3 113,24 2 073,37 0,00 813,40 37 898,01 zł
Lipiec 31 898,00 1 626,24 1 083,03 0,00 813,40 35 420,67 zł
Sierpień 31 898,00 0,00 0,00 0,00 813,40 32 711,40 zł
Wrzesień 31 898,00 0,00 0,00 0,00 813,40 32 711,40 zł
Październik 31 898,00 0,00 0,00 0,00 813,40 32 711,40 zł
Listopad 31 898,00 0,00 0,00 0,00 813,40 32 711,40 zł
Grudzień 31 898,00 0,00 0,00 0,00 813,40 32 711,40 zł
Rocznie 382 776,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 760,80 426 365,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 041 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 041 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 794 zł
Całość - kwota brutto 27 894 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Luty 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Marzec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Kwiecień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Maj 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Czerwiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Lipiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Sierpień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Wrzesień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Październik 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Listopad 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Grudzień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 315,00 3 794,00 24 100,00
Rocznie 334 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 780,00 45 528,00 289 200,00
Wynagrodzenie pracownika 27 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 894 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Luty 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Marzec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Kwiecień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Maj 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Czerwiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Lipiec 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Sierpień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Wrzesień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Październik 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Listopad 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Grudzień 27 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 894,00 zł
Rocznie 334 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 894 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 894 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 614 zł
Zaliczka na podatek 7 070 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 048,00 0,00 0,00 0,00 2 614,32 0,00 7 070,00 0,00 19 363,68
Luty 29 048,00 0,00 0,00 0,00 2 614,32 0,00 8 870,00 0,00 17 563,68
Marzec 29 048,00 0,00 0,00 0,00 2 614,32 0,00 8 870,00 0,00 17 563,68
Kwiecień 29 048,00 0,00 0,00 0,00 2 614,32 0,00 8 870,00 0,00 17 563,68
Maj 29 048,00 0,00 0,00 0,00 2 614,32 0,00 8 870,00 0,00 17 563,68
Czerwiec 29 048,00 0,00 0,00 0,00 2 614,32 0,00 8 870,00 0,00 17 563,68
Lipiec 29 048,00 176,27 72,24 0,00 2 614,32 15,08 8 786,00 0,00 17 384,09
Sierpień 29 048,00 176,27 72,24 0,00 2 614,32 15,08 8 786,00 0,00 17 384,09
Wrzesień 29 048,00 176,27 72,24 0,00 2 614,32 15,08 8 786,00 0,00 17 384,09
Październik 29 048,00 176,27 72,24 0,00 2 614,32 15,08 8 786,00 0,00 17 384,09
Listopad 29 048,00 176,27 72,24 0,00 2 614,32 15,08 8 786,00 0,00 17 384,09
Grudzień 29 048,00 176,27 72,24 0,00 2 614,32 15,08 8 786,00 0,00 17 384,09
Rocznie 348 576,00 1 057,62 433,44 0,00 31 371,84 0,00 104 136,00 0,00 211 486,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 364 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.