Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2410 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 410 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 15 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Luty 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Marzec 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Kwiecień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Maj 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Czerwiec 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Lipiec 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Sierpień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Wrzesień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Październik 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Listopad 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Grudzień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 15,13 2 589,00 0,00 2 823,81
Rocznie 39 480,00 3 853,20 592,20 967,32 181,56 31 068,00 0,00 33 885,72
Wynagrodzenie pracownika 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 214 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Luty 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Marzec 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Kwiecień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Maj 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Czerwiec 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Lipiec 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Sierpień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Wrzesień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Październik 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Listopad 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Grudzień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Rocznie 39 480,00 3 853,20 2 566,20 659,28 1 006,80 47 565,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 824 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 824 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2410 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 255 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Całość - kwota brutto 3 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Luty 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Marzec 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Kwiecień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Maj 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Czerwiec 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Lipiec 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Sierpień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Wrzesień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Październik 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Listopad 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Grudzień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 166,00 2 410,04
Rocznie 38 280,00 3 736,08 574,20 0,00 3 057,24 27 180,00 1 992,00 28 920,48
Wynagrodzenie pracownika 3 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Luty 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Marzec 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Kwiecień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Maj 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Czerwiec 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Lipiec 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Sierpień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Wrzesień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Październik 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Listopad 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Grudzień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Rocznie 38 280,00 3 736,08 2 488,20 0,00 976,20 45 480,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2410 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość - kwota brutto 2 789 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Luty 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Marzec 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Kwiecień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Maj 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Czerwiec 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Lipiec 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Sierpień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Wrzesień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Październik 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Listopad 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Grudzień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 379,00 2 410,00
Rocznie 33 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 772,00 4 548,00 28 920,00
Wynagrodzenie pracownika 2 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 789 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Luty 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Marzec 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Kwiecień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Maj 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Czerwiec 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Lipiec 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Sierpień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Wrzesień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Październik 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Listopad 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Grudzień 2 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789,00 zł
Rocznie 33 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 789 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 789 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2410 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 908 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 2 839,00
Luty 2 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 2 839,00
Marzec 2 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 2 839,00
Kwiecień 2 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 2 839,00
Maj 2 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 2 458,00
Czerwiec 2 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 0,00 2 402,00
Lipiec 2 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 421,00 0,00 2 223,41
Sierpień 2 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 421,00 0,00 2 223,41
Wrzesień 2 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 421,00 0,00 2 223,41
Październik 2 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 421,00 0,00 2 223,41
Listopad 2 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 421,00 0,00 2 223,41
Grudzień 2 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 421,00 0,00 2 223,41
Rocznie 34 896,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 3 758,00 0,00 29 556,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 839 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.