Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 509 zł
Ubezpieczenie chorobowe 831 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 633 zł
Zaliczka na podatek 2 620 zł
Całość - kwota brutto 33 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 900,00 3 308,64 508,50 830,55 2 632,71 29 002,00 2 620,00 23 999,60
Luty 33 900,00 3 308,64 508,50 830,55 2 632,71 29 002,00 2 620,00 23 999,60
Marzec 33 900,00 3 308,64 508,50 830,55 2 632,71 29 002,00 2 841,00 23 778,60
Kwiecień 33 900,00 3 308,64 508,50 830,55 2 632,71 29 002,00 7 014,00 19 605,60
Maj 33 900,00 2 163,79 332,55 830,55 2 751,58 30 323,00 7 334,00 20 487,53
Czerwiec 33 900,00 0,00 0,00 830,55 2 976,25 32 819,00 7 939,00 22 154,20
Lipiec 33 900,00 0,00 0,00 830,55 2 976,25 32 819,00 7 939,00 22 154,20
Sierpień 33 900,00 0,00 0,00 830,55 2 976,25 32 819,00 7 939,00 22 154,20
Wrzesień 33 900,00 0,00 0,00 830,55 2 976,25 32 819,00 7 939,00 22 154,20
Październik 33 900,00 0,00 0,00 830,55 2 976,25 32 819,00 7 939,00 22 154,20
Listopad 33 900,00 0,00 0,00 830,55 2 976,25 32 819,00 7 939,00 22 154,20
Grudzień 33 900,00 0,00 0,00 830,55 2 976,25 32 819,00 7 939,00 22 154,20
Rocznie 406 800,00 15 398,35 2 366,55 9 966,60 34 116,17 376 064,00 78 002,00 266 950,33
Wynagrodzenie pracownika 33 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 204 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 566 zł
Fundusz Pracy (FP) 831 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 900,00 3 308,64 2 203,50 566,13 864,45 40 842,72 zł
Luty 33 900,00 3 308,64 2 203,50 566,13 864,45 40 842,72 zł
Marzec 33 900,00 3 308,64 2 203,50 566,13 864,45 40 842,72 zł
Kwiecień 33 900,00 3 308,64 2 203,50 566,13 864,45 40 842,72 zł
Maj 33 900,00 2 163,79 1 441,05 566,13 864,45 38 935,42 zł
Czerwiec 33 900,00 0,00 0,00 566,13 864,45 35 330,58 zł
Lipiec 33 900,00 0,00 0,00 566,13 864,45 35 330,58 zł
Sierpień 33 900,00 0,00 0,00 566,13 864,45 35 330,58 zł
Wrzesień 33 900,00 0,00 0,00 566,13 864,45 35 330,58 zł
Październik 33 900,00 0,00 0,00 566,13 864,45 35 330,58 zł
Listopad 33 900,00 0,00 0,00 566,13 864,45 35 330,58 zł
Grudzień 33 900,00 0,00 0,00 566,13 864,45 35 330,58 zł
Rocznie 406 800,00 15 398,35 10 255,05 6 793,56 10 373,40 449 620,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 100 zł
Ubezpieczenie rentowe 476 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 537 zł
Zaliczka na podatek 1 649 zł
Całość - kwota brutto 31 762 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 762,00 3 099,97 476,43 0,00 2 536,70 22 548,00 1 649,00 23 999,90
Luty 31 762,00 3 099,97 476,43 0,00 2 536,70 22 548,00 1 649,00 23 999,90
Marzec 31 762,00 3 099,97 476,43 0,00 2 536,70 22 548,00 1 649,00 23 999,90
Kwiecień 31 762,00 3 099,97 476,43 0,00 2 536,70 22 548,00 1 649,00 23 999,90
Maj 31 762,00 2 998,47 460,83 0,00 2 547,24 22 642,00 1 656,00 24 099,46
Czerwiec 31 762,00 0,00 0,00 0,00 2 858,58 25 410,00 1 858,00 27 045,42
Lipiec 31 762,00 0,00 0,00 0,00 2 858,58 25 410,00 1 858,00 27 045,42
Sierpień 31 762,00 0,00 0,00 0,00 2 858,58 25 410,00 1 858,00 27 045,42
Wrzesień 31 762,00 0,00 0,00 0,00 2 858,58 25 410,00 1 858,00 27 045,42
Październik 31 762,00 0,00 0,00 0,00 2 858,58 25 410,00 1 858,00 27 045,42
Listopad 31 762,00 0,00 0,00 0,00 2 858,58 25 410,00 1 858,00 27 045,42
Grudzień 31 762,00 0,00 0,00 0,00 2 858,58 25 410,00 1 858,00 27 045,42
Rocznie 381 144,00 15 398,35 2 366,55 0,00 32 704,10 290 704,00 21 258,00 309 417,00
Wynagrodzenie pracownika 31 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 100 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 065 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 778 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 37 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 762,00 3 099,97 2 064,53 0,00 809,93 37 736,43 zł
Luty 31 762,00 3 099,97 2 064,53 0,00 809,93 37 736,43 zł
Marzec 31 762,00 3 099,97 2 064,53 0,00 809,93 37 736,43 zł
Kwiecień 31 762,00 3 099,97 2 064,53 0,00 809,93 37 736,43 zł
Maj 31 762,00 2 998,47 1 996,93 0,00 809,93 37 567,33 zł
Czerwiec 31 762,00 0,00 0,00 0,00 809,93 32 571,93 zł
Lipiec 31 762,00 0,00 0,00 0,00 809,93 32 571,93 zł
Sierpień 31 762,00 0,00 0,00 0,00 809,93 32 571,93 zł
Wrzesień 31 762,00 0,00 0,00 0,00 809,93 32 571,93 zł
Październik 31 762,00 0,00 0,00 0,00 809,93 32 571,93 zł
Listopad 31 762,00 0,00 0,00 0,00 809,93 32 571,93 zł
Grudzień 31 762,00 0,00 0,00 0,00 809,93 32 571,93 zł
Rocznie 381 144,00 15 398,35 10 255,05 0,00 9 719,16 416 516,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 762 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 778 zł
Całość - kwota brutto 27 778 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Luty 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Marzec 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Kwiecień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Maj 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Czerwiec 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Lipiec 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Sierpień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Wrzesień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Październik 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Listopad 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Grudzień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 3 778,00 24 000,00
Rocznie 333 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 664,00 45 336,00 288 000,00
Wynagrodzenie pracownika 27 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Luty 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Marzec 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Kwiecień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Maj 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Czerwiec 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Lipiec 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Sierpień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Wrzesień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Październik 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Listopad 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Grudzień 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 zł
Rocznie 333 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 778 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 4 545 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 927 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 545,00 0,00 24 000,19
Luty 28 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 545,00 0,00 24 000,19
Marzec 28 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 733,00 0,00 23 812,19
Kwiecień 28 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 884,00 0,00 19 661,19
Maj 28 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 884,00 0,00 19 661,19
Czerwiec 28 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 884,00 0,00 19 661,19
Lipiec 28 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 806,00 0,00 19 493,99
Sierpień 28 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 806,00 0,00 19 493,99
Wrzesień 28 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 806,00 0,00 19 493,99
Październik 28 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 806,00 0,00 19 493,99
Listopad 28 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 806,00 0,00 19 493,99
Grudzień 28 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 806,00 0,00 19 493,99
Rocznie 347 124,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 93 311,00 0,00 247 760,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 927 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ