Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 255 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 3 279 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Luty 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Marzec 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Kwiecień 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Maj 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Czerwiec 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Lipiec 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Sierpień 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Wrzesień 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Październik 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Listopad 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Grudzień 3 279,00 320,03 49,19 80,34 254,65 2 579,00 175,00 2 399,79
Rocznie 39 348,00 3 840,36 590,28 964,08 3 055,80 30 948,00 2 100,00 28 797,48
Wynagrodzenie pracownika 3 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 951 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Luty 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Marzec 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Kwiecień 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Maj 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Czerwiec 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Lipiec 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Sierpień 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Wrzesień 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Październik 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Listopad 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Grudzień 3 279,00 320,03 213,14 54,76 83,62 3 950,55 zł
Rocznie 39 348,00 3 840,36 2 557,68 657,12 1 003,44 47 406,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 279 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 951 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 254 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Całość - kwota brutto 3 176 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Luty 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Marzec 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Kwiecień 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Maj 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Czerwiec 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Lipiec 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Sierpień 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Wrzesień 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Październik 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Listopad 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Grudzień 3 176,00 309,98 47,64 0,00 253,65 2 255,00 165,00 2 399,73
Rocznie 38 112,00 3 719,76 571,68 0,00 3 043,80 27 060,00 1 980,00 28 796,76
Wynagrodzenie pracownika 3 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Luty 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Marzec 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Kwiecień 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Maj 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Czerwiec 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Lipiec 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Sierpień 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Wrzesień 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Październik 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Listopad 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Grudzień 3 176,00 309,98 206,44 0,00 80,99 3 773,41 zł
Rocznie 38 112,00 3 719,76 2 477,28 0,00 971,88 45 280,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 378 zł
Całość - kwota brutto 2 778 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Luty 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Marzec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Kwiecień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Maj 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Czerwiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Lipiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Sierpień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Wrzesień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Październik 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Listopad 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Grudzień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Rocznie 33 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 664,00 4 536,00 28 800,00
Wynagrodzenie pracownika 2 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Luty 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Marzec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Kwiecień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Maj 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Czerwiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Lipiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Sierpień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Wrzesień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Październik 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Listopad 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Grudzień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Rocznie 33 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 778 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 903 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 121,00 0,00 2 400,19
Luty 2 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 121,00 0,00 2 400,19
Marzec 2 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 121,00 0,00 2 400,19
Kwiecień 2 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 121,00 0,00 2 400,19
Maj 2 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 121,00 0,00 2 400,19
Czerwiec 2 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 121,00 0,00 2 400,19
Lipiec 2 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 79,00 0,00 2 196,99
Sierpień 2 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 79,00 0,00 2 196,99
Wrzesień 2 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 79,00 0,00 2 196,99
Październik 2 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 79,00 0,00 2 196,99
Listopad 2 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 79,00 0,00 2 196,99
Grudzień 2 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 79,00 0,00 2 196,99
Rocznie 34 836,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 200,00 0,00 27 583,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ