Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 254 zł
Zaliczka na podatek 9 zł
Całość - kwota brutto 3 276 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Luty 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Marzec 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Kwiecień 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Maj 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Czerwiec 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Lipiec 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Sierpień 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Wrzesień 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Październik 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Listopad 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Grudzień 3 276,00 319,74 49,14 80,26 254,42 2 577,00 9,00 2 563,44
Rocznie 39 312,00 3 836,88 589,68 963,12 110,88 30 924,00 0,00 30 761,28
Wynagrodzenie pracownika 3 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 947 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Luty 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Marzec 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Kwiecień 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Maj 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Czerwiec 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Lipiec 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Sierpień 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Wrzesień 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Październik 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Listopad 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Grudzień 3 276,00 319,74 212,94 54,71 83,54 3 946,93 zł
Rocznie 39 312,00 3 836,88 2 555,28 656,52 1 002,48 47 363,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 563 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 563 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 947 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 254 zł
Zaliczka na podatek 271 zł
Całość - kwota brutto 3 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Luty 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Marzec 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Kwiecień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Maj 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Czerwiec 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Lipiec 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Sierpień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Wrzesień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Październik 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Listopad 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Grudzień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 271,00 2 297,00
Rocznie 38 160,00 3 724,44 572,40 0,00 3 047,64 27 096,00 204,00 27 564,00
Wynagrodzenie pracownika 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Luty 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Marzec 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Kwiecień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Maj 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Czerwiec 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Lipiec 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Sierpień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Wrzesień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Październik 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Listopad 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Grudzień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Rocznie 38 160,00 3 724,44 2 480,40 0,00 973,08 45 337,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 297 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 297 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 378 zł
Całość - kwota brutto 2 778 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Luty 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Marzec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Kwiecień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Maj 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Czerwiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Lipiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Sierpień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Wrzesień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Październik 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Listopad 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Grudzień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 378,00 2 400,00
Rocznie 33 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 664,00 4 536,00 28 800,00
Wynagrodzenie pracownika 2 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Luty 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Marzec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Kwiecień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Maj 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Czerwiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Lipiec 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Sierpień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Wrzesień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Październik 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Listopad 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Grudzień 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 zł
Rocznie 33 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 778 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 67 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 895,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 67,00 0,00 2 557,10
Luty 2 895,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 67,00 0,00 2 557,10
Marzec 2 895,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 67,00 0,00 2 557,10
Kwiecień 2 895,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 67,00 0,00 2 557,10
Maj 2 895,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 438,00 0,00 2 186,10
Czerwiec 2 895,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 501,00 0,00 2 123,10
Lipiec 2 895,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 417,00 0,00 1 943,51
Sierpień 2 895,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 417,00 0,00 1 943,51
Wrzesień 2 895,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 417,00 0,00 1 943,51
Październik 2 895,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 417,00 0,00 1 943,51
Listopad 2 895,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 417,00 0,00 1 943,51
Grudzień 2 895,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 417,00 0,00 1 943,51
Rocznie 34 740,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 709,00 0,00 26 198,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 557 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.