Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 642 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie chorobowe 827 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 621 zł
Zaliczka na podatek 1 863 zł
Całość - kwota brutto 33 754 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 754,00 3 294,39 506,31 826,97 2 621,37 28 876,00 1 863,00 24 641,96
Luty 33 754,00 3 294,39 506,31 826,97 2 621,37 28 876,00 1 863,00 24 641,96
Marzec 33 754,00 3 294,39 506,31 826,97 2 621,37 28 876,00 1 863,00 24 641,96
Kwiecień 33 754,00 3 294,39 506,31 826,97 2 621,37 28 876,00 1 863,00 24 641,96
Maj 33 754,00 3 294,39 506,31 826,97 2 621,37 28 876,00 5 520,00 20 984,96
Czerwiec 33 754,00 867,67 133,35 826,97 2 873,34 31 676,00 7 263,00 21 789,67
Lipiec 33 754,00 0,00 0,00 826,97 2 963,43 32 677,00 7 493,00 22 470,60
Sierpień 33 754,00 0,00 0,00 826,97 2 963,43 32 677,00 7 493,00 22 470,60
Wrzesień 33 754,00 0,00 0,00 826,97 2 963,43 32 677,00 7 493,00 22 470,60
Październik 33 754,00 0,00 0,00 826,97 2 963,43 32 677,00 7 493,00 22 470,60
Listopad 33 754,00 0,00 0,00 826,97 2 963,43 32 677,00 7 493,00 22 470,60
Grudzień 33 754,00 0,00 0,00 826,97 2 963,43 32 677,00 7 493,00 22 470,60
Rocznie 405 048,00 17 339,62 2 664,90 9 923,64 33 760,77 372 118,00 65 193,00 276 166,07
Wynagrodzenie pracownika 33 754 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 564 zł
Fundusz Pracy (FP) 827 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 754,00 3 294,39 2 194,01 563,69 860,72 40 666,81 zł
Luty 33 754,00 3 294,39 2 194,01 563,69 860,72 40 666,81 zł
Marzec 33 754,00 3 294,39 2 194,01 563,69 860,72 40 666,81 zł
Kwiecień 33 754,00 3 294,39 2 194,01 563,69 860,72 40 666,81 zł
Maj 33 754,00 3 294,39 2 194,01 563,69 860,72 40 666,81 zł
Czerwiec 33 754,00 867,67 577,85 563,69 860,72 36 623,93 zł
Lipiec 33 754,00 0,00 0,00 563,69 860,72 35 178,41 zł
Sierpień 33 754,00 0,00 0,00 563,69 860,72 35 178,41 zł
Wrzesień 33 754,00 0,00 0,00 563,69 860,72 35 178,41 zł
Październik 33 754,00 0,00 0,00 563,69 860,72 35 178,41 zł
Listopad 33 754,00 0,00 0,00 563,69 860,72 35 178,41 zł
Grudzień 33 754,00 0,00 0,00 563,69 860,72 35 178,41 zł
Rocznie 405 048,00 17 339,62 11 547,90 6 764,28 10 328,64 451 028,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 754 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 642 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 642 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 087 zł
Ubezpieczenie rentowe 474 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 526 zł
Zaliczka na podatek 1 642 zł
Całość - kwota brutto 31 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 630,00 3 087,09 474,45 0,00 2 526,16 22 455,00 1 642,00 23 900,30
Luty 31 630,00 3 087,09 474,45 0,00 2 526,16 22 455,00 1 642,00 23 900,30
Marzec 31 630,00 3 087,09 474,45 0,00 2 526,16 22 455,00 1 642,00 23 900,30
Kwiecień 31 630,00 3 087,09 474,45 0,00 2 526,16 22 455,00 1 642,00 23 900,30
Maj 31 630,00 3 087,09 474,45 0,00 2 526,16 22 455,00 1 642,00 23 900,30
Czerwiec 31 630,00 1 904,17 292,65 0,00 2 648,99 23 547,00 1 722,00 25 062,19
Lipiec 31 630,00 0,00 0,00 0,00 2 846,70 25 304,00 1 850,00 26 933,30
Sierpień 31 630,00 0,00 0,00 0,00 2 846,70 25 304,00 1 850,00 26 933,30
Wrzesień 31 630,00 0,00 0,00 0,00 2 846,70 25 304,00 1 850,00 26 933,30
Październik 31 630,00 0,00 0,00 0,00 2 846,70 25 304,00 1 850,00 26 933,30
Listopad 31 630,00 0,00 0,00 0,00 2 846,70 25 304,00 1 850,00 26 933,30
Grudzień 31 630,00 0,00 0,00 0,00 2 846,70 25 304,00 1 850,00 26 933,30
Rocznie 379 560,00 17 339,62 2 664,90 0,00 32 359,99 287 646,00 21 032,00 306 163,49
Wynagrodzenie pracownika 31 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 087 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 056 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 775 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 37 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 630,00 3 087,09 2 055,95 0,00 806,57 37 579,61 zł
Luty 31 630,00 3 087,09 2 055,95 0,00 806,57 37 579,61 zł
Marzec 31 630,00 3 087,09 2 055,95 0,00 806,57 37 579,61 zł
Kwiecień 31 630,00 3 087,09 2 055,95 0,00 806,57 37 579,61 zł
Maj 31 630,00 3 087,09 2 055,95 0,00 806,57 37 579,61 zł
Czerwiec 31 630,00 1 904,17 1 268,15 0,00 806,57 35 608,89 zł
Lipiec 31 630,00 0,00 0,00 0,00 806,57 32 436,57 zł
Sierpień 31 630,00 0,00 0,00 0,00 806,57 32 436,57 zł
Wrzesień 31 630,00 0,00 0,00 0,00 806,57 32 436,57 zł
Październik 31 630,00 0,00 0,00 0,00 806,57 32 436,57 zł
Listopad 31 630,00 0,00 0,00 0,00 806,57 32 436,57 zł
Grudzień 31 630,00 0,00 0,00 0,00 806,57 32 436,57 zł
Rocznie 379 560,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 678,84 418 126,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 762 zł
Całość - kwota brutto 27 662 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Luty 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Marzec 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Kwiecień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Maj 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Czerwiec 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Lipiec 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Sierpień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Wrzesień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Październik 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Listopad 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Grudzień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00 3 762,00 23 900,00
Rocznie 331 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 560,00 45 144,00 286 800,00
Wynagrodzenie pracownika 27 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 662 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Luty 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Marzec 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Kwiecień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Maj 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Czerwiec 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Lipiec 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Sierpień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Wrzesień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Październik 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Listopad 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Grudzień 27 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 662,00 zł
Rocznie 331 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 662 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 662 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 814 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 993 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 21 814,00
Luty 28 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 20 014,00
Marzec 28 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 20 014,00
Kwiecień 28 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 20 014,00
Maj 28 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 20 014,00
Czerwiec 28 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 20 014,00
Lipiec 28 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 709,00 0,00 19 834,41
Sierpień 28 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 709,00 0,00 19 834,41
Wrzesień 28 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 709,00 0,00 19 834,41
Październik 28 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 709,00 0,00 19 834,41
Listopad 28 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 709,00 0,00 19 834,41
Grudzień 28 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 709,00 0,00 19 834,41
Rocznie 345 684,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 103 212,00 0,00 240 890,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 814 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.