Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 390 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 253 zł
Zaliczka na podatek 8 zł
Całość - kwota brutto 3 262 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Luty 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Marzec 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Kwiecień 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Maj 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Czerwiec 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Lipiec 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Sierpień 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Wrzesień 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Październik 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Listopad 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Grudzień 3 262,00 318,37 48,93 79,92 253,33 2 565,00 8,00 2 553,45
Rocznie 39 144,00 3 820,44 587,16 959,04 93,60 30 780,00 0,00 30 641,40
Wynagrodzenie pracownika 3 262 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Luty 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Marzec 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Kwiecień 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Maj 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Czerwiec 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Lipiec 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Sierpień 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Wrzesień 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Październik 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Listopad 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Grudzień 3 262,00 318,37 212,03 54,48 83,18 3 930,06 zł
Rocznie 39 144,00 3 820,44 2 544,36 653,76 998,16 47 160,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 262 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 553 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 553 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 288 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 253 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Całość - kwota brutto 3 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Luty 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Marzec 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Kwiecień 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Maj 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Czerwiec 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Lipiec 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Sierpień 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Wrzesień 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Październik 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Listopad 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Grudzień 3 167,00 309,10 47,51 0,00 252,94 2 248,00 270,00 2 287,69
Rocznie 38 004,00 3 709,20 570,12 0,00 3 035,28 26 976,00 204,00 27 452,28
Wynagrodzenie pracownika 3 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 763 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Luty 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Marzec 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Kwiecień 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Maj 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Czerwiec 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Lipiec 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Sierpień 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Wrzesień 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Październik 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Listopad 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Grudzień 3 167,00 309,10 205,86 0,00 80,76 3 762,72 zł
Rocznie 38 004,00 3 709,20 2 470,32 0,00 969,12 45 152,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 288 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 288 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 763 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 376 zł
Całość - kwota brutto 2 766 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Luty 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Marzec 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Kwiecień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Maj 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Czerwiec 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Lipiec 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Sierpień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Wrzesień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Październik 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Listopad 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Grudzień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,00 376,00 2 390,00
Rocznie 33 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 556,00 4 512,00 28 680,00
Wynagrodzenie pracownika 2 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Luty 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Marzec 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Kwiecień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Maj 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Czerwiec 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Lipiec 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Sierpień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Wrzesień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Październik 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Listopad 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Grudzień 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 zł
Rocznie 33 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 766 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 883 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 883,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 547,10
Luty 2 883,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 547,10
Marzec 2 883,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 547,10
Kwiecień 2 883,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 547,10
Maj 2 883,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 427,00 0,00 2 185,10
Czerwiec 2 883,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 498,00 0,00 2 114,10
Lipiec 2 883,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 413,00 0,00 1 935,51
Sierpień 2 883,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 413,00 0,00 1 935,51
Wrzesień 2 883,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 413,00 0,00 1 935,51
Październik 2 883,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 413,00 0,00 1 935,51
Listopad 2 883,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 413,00 0,00 1 935,51
Grudzień 2 883,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 413,00 0,00 1 935,51
Rocznie 34 596,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 663,00 0,00 26 100,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 547 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.