Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 504 zł
Ubezpieczenie chorobowe 824 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 611 zł
Zaliczka na podatek 3 151 zł
Całość - kwota brutto 33 620 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 620,00 3 281,31 504,30 823,69 2 610,96 28 761,00 3 151,00 23 248,74
Luty 33 620,00 3 281,31 504,30 823,69 2 610,96 28 761,00 3 151,00 23 248,74
Marzec 33 620,00 3 281,31 504,30 823,69 2 610,96 28 761,00 3 151,00 23 248,74
Kwiecień 33 620,00 3 281,31 504,30 823,69 2 610,96 28 761,00 3 151,00 23 248,74
Maj 33 620,00 3 281,31 504,30 823,69 2 610,96 28 761,00 7 912,00 18 487,74
Czerwiec 33 620,00 3 281,31 504,30 823,69 2 610,96 28 761,00 9 204,00 17 195,74
Lipiec 33 620,00 617,82 94,95 823,69 2 887,52 31 834,00 10 187,00 19 009,02
Sierpień 33 620,00 0,00 0,00 823,69 2 951,67 32 546,00 10 415,00 19 429,64
Wrzesień 33 620,00 0,00 0,00 823,69 2 951,67 32 546,00 10 415,00 19 429,64
Październik 33 620,00 0,00 0,00 823,69 2 951,67 32 546,00 10 415,00 19 429,64
Listopad 33 620,00 0,00 0,00 823,69 2 951,67 32 546,00 10 415,00 19 429,64
Grudzień 33 620,00 0,00 0,00 823,69 2 951,67 32 546,00 10 415,00 19 429,64
Rocznie 403 440,00 20 305,68 3 120,75 9 884,28 33 311,63 367 130,00 58 668,00 244 835,66
Wynagrodzenie pracownika 33 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 561 zł
Fundusz Pracy (FP) 824 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 620,00 3 281,31 2 185,30 561,45 857,31 40 505,37 zł
Luty 33 620,00 3 281,31 2 185,30 561,45 857,31 40 505,37 zł
Marzec 33 620,00 3 281,31 2 185,30 561,45 857,31 40 505,37 zł
Kwiecień 33 620,00 3 281,31 2 185,30 561,45 857,31 40 505,37 zł
Maj 33 620,00 3 281,31 2 185,30 561,45 857,31 40 505,37 zł
Czerwiec 33 620,00 3 281,31 2 185,30 561,45 857,31 40 505,37 zł
Lipiec 33 620,00 617,82 411,45 561,45 857,31 36 068,03 zł
Sierpień 33 620,00 0,00 0,00 561,45 857,31 35 038,76 zł
Wrzesień 33 620,00 0,00 0,00 561,45 857,31 35 038,76 zł
Październik 33 620,00 0,00 0,00 561,45 857,31 35 038,76 zł
Listopad 33 620,00 0,00 0,00 561,45 857,31 35 038,76 zł
Grudzień 33 620,00 0,00 0,00 561,45 857,31 35 038,76 zł
Rocznie 403 440,00 20 305,68 13 523,25 6 737,40 10 287,72 454 294,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 249 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 249 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 075 zł
Ubezpieczenie rentowe 473 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 516 zł
Zaliczka na podatek 2 684 zł
Całość - kwota brutto 31 501 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 501,00 3 074,50 472,52 0,00 2 515,86 22 363,00 2 684,00 22 754,56
Luty 31 501,00 3 074,50 472,52 0,00 2 515,86 22 363,00 2 684,00 22 754,56
Marzec 31 501,00 3 074,50 472,52 0,00 2 515,86 22 363,00 2 684,00 22 754,56
Kwiecień 31 501,00 3 074,50 472,52 0,00 2 515,86 22 363,00 2 684,00 22 754,56
Maj 31 501,00 3 074,50 472,52 0,00 2 515,86 22 363,00 2 684,00 22 754,56
Czerwiec 31 501,00 3 074,50 472,52 0,00 2 515,86 22 363,00 2 684,00 22 754,56
Lipiec 31 501,00 1 858,68 285,63 0,00 2 642,10 23 485,00 2 818,00 23 896,39
Sierpień 31 501,00 0,00 0,00 0,00 2 835,09 25 201,00 3 024,00 25 641,79
Wrzesień 31 501,00 0,00 0,00 0,00 2 835,09 25 201,00 3 024,00 25 641,79
Październik 31 501,00 0,00 0,00 0,00 2 835,09 25 201,00 3 024,00 25 641,79
Listopad 31 501,00 0,00 0,00 0,00 2 835,09 25 201,00 3 024,00 25 641,79
Grudzień 31 501,00 0,00 0,00 0,00 2 835,09 25 201,00 3 024,00 25 641,79
Rocznie 378 012,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 912,71 283 668,00 2 129,00 288 632,70
Wynagrodzenie pracownika 31 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 075 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 048 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 772 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 37 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 501,00 3 074,50 2 047,57 0,00 803,27 37 426,34 zł
Luty 31 501,00 3 074,50 2 047,57 0,00 803,27 37 426,34 zł
Marzec 31 501,00 3 074,50 2 047,57 0,00 803,27 37 426,34 zł
Kwiecień 31 501,00 3 074,50 2 047,57 0,00 803,27 37 426,34 zł
Maj 31 501,00 3 074,50 2 047,57 0,00 803,27 37 426,34 zł
Czerwiec 31 501,00 3 074,50 2 047,57 0,00 803,27 37 426,34 zł
Lipiec 31 501,00 1 858,68 1 237,83 0,00 803,27 35 400,78 zł
Sierpień 31 501,00 0,00 0,00 0,00 803,27 32 304,27 zł
Wrzesień 31 501,00 0,00 0,00 0,00 803,27 32 304,27 zł
Październik 31 501,00 0,00 0,00 0,00 803,27 32 304,27 zł
Listopad 31 501,00 0,00 0,00 0,00 803,27 32 304,27 zł
Grudzień 31 501,00 0,00 0,00 0,00 803,27 32 304,27 zł
Rocznie 378 012,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 639,24 421 480,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 501 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 755 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 755 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 746 zł
Całość - kwota brutto 27 546 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Luty 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Marzec 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Kwiecień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Maj 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Czerwiec 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Lipiec 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Sierpień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Wrzesień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Październik 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Listopad 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Grudzień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 037,00 3 746,00 23 800,00
Rocznie 330 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 444,00 44 952,00 285 600,00
Wynagrodzenie pracownika 27 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 546 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Luty 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Marzec 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Kwiecień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Maj 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Czerwiec 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Lipiec 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Sierpień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Wrzesień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Październik 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Listopad 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Grudzień 27 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 546,00 zł
Rocznie 330 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 546 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 546 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 582 zł
Zaliczka na podatek 6 955 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 687,00 0,00 0,00 0,00 2 581,83 0,00 6 955,00 0,00 19 150,17
Luty 28 687,00 0,00 0,00 0,00 2 581,83 0,00 8 755,00 0,00 17 350,17
Marzec 28 687,00 0,00 0,00 0,00 2 581,83 0,00 8 755,00 0,00 17 350,17
Kwiecień 28 687,00 0,00 0,00 0,00 2 581,83 0,00 8 755,00 0,00 17 350,17
Maj 28 687,00 0,00 0,00 0,00 2 581,83 0,00 8 755,00 0,00 17 350,17
Czerwiec 28 687,00 0,00 0,00 0,00 2 581,83 0,00 8 755,00 0,00 17 350,17
Lipiec 28 687,00 176,27 72,24 0,00 2 581,83 15,08 8 670,00 0,00 17 171,58
Sierpień 28 687,00 176,27 72,24 0,00 2 581,83 15,08 8 670,00 0,00 17 171,58
Wrzesień 28 687,00 176,27 72,24 0,00 2 581,83 15,08 8 670,00 0,00 17 171,58
Październik 28 687,00 176,27 72,24 0,00 2 581,83 15,08 8 670,00 0,00 17 171,58
Listopad 28 687,00 176,27 72,24 0,00 2 581,83 15,08 8 670,00 0,00 17 171,58
Grudzień 28 687,00 176,27 72,24 0,00 2 581,83 15,08 8 670,00 0,00 17 171,58
Rocznie 344 244,00 1 057,62 433,44 0,00 30 981,96 0,00 102 750,00 0,00 208 930,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 150 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.