Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 252 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Całość - kwota brutto 3 251 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Luty 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Marzec 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Kwiecień 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Maj 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Czerwiec 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Lipiec 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Sierpień 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Wrzesień 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Październik 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Listopad 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Grudzień 3 251,00 317,30 48,77 79,65 252,48 2 555,00 173,00 2 379,80
Rocznie 39 012,00 3 807,60 585,24 955,80 3 029,76 30 660,00 2 076,00 28 557,60
Wynagrodzenie pracownika 3 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Luty 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Marzec 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Kwiecień 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Maj 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Czerwiec 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Lipiec 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Sierpień 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Wrzesień 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Październik 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Listopad 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Grudzień 3 251,00 317,30 211,32 54,29 82,90 3 916,81 zł
Rocznie 39 012,00 3 807,60 2 535,84 651,48 994,80 47 001,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 251 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 308 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 252 zł
Zaliczka na podatek 164 zł
Całość - kwota brutto 3 154 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Luty 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Marzec 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Kwiecień 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Maj 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Czerwiec 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Lipiec 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Sierpień 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Wrzesień 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Październik 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Listopad 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Grudzień 3 154,00 307,83 47,31 0,00 251,90 2 239,00 164,00 2 382,96
Rocznie 37 848,00 3 693,96 567,72 0,00 3 022,80 26 868,00 1 968,00 28 595,52
Wynagrodzenie pracownika 3 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 308 zł
Ubezpieczenie rentowe 205 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Luty 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Marzec 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Kwiecień 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Maj 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Czerwiec 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Lipiec 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Sierpień 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Wrzesień 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Październik 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Listopad 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Grudzień 3 154,00 307,83 205,01 0,00 80,42 3 747,26 zł
Rocznie 37 848,00 3 693,96 2 460,12 0,00 965,04 44 967,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 154 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 383 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 383 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 2 755 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Luty 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Marzec 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Kwiecień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Maj 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Czerwiec 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Lipiec 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Sierpień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Wrzesień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Październik 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Listopad 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Grudzień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,00 375,00 2 380,00
Rocznie 33 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 448,00 4 500,00 28 560,00
Wynagrodzenie pracownika 2 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Luty 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Marzec 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Kwiecień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Maj 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Czerwiec 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Lipiec 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Sierpień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Wrzesień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Październik 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Listopad 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Grudzień 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755,00 zł
Rocznie 33 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 117 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 879 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 117,00 0,00 2 380,19
Luty 2 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 117,00 0,00 2 380,19
Marzec 2 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 117,00 0,00 2 380,19
Kwiecień 2 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 117,00 0,00 2 380,19
Maj 2 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 117,00 0,00 2 380,19
Czerwiec 2 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 117,00 0,00 2 380,19
Lipiec 2 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 75,00 0,00 2 176,99
Sierpień 2 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 75,00 0,00 2 176,99
Wrzesień 2 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 75,00 0,00 2 176,99
Październik 2 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 75,00 0,00 2 176,99
Listopad 2 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 75,00 0,00 2 176,99
Grudzień 2 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 75,00 0,00 2 176,99
Rocznie 34 548,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 152,00 0,00 27 343,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 380 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ