Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 502 zł
Ubezpieczenie chorobowe 820 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 600 zł
Zaliczka na podatek 3 137 zł
Całość - kwota brutto 33 479 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 479,00 3 267,55 502,19 820,24 2 600,01 28 639,00 3 137,00 23 152,01
Luty 33 479,00 3 267,55 502,19 820,24 2 600,01 28 639,00 3 137,00 23 152,01
Marzec 33 479,00 3 267,55 502,19 820,24 2 600,01 28 639,00 3 137,00 23 152,01
Kwiecień 33 479,00 3 267,55 502,19 820,24 2 600,01 28 639,00 3 137,00 23 152,01
Maj 33 479,00 3 267,55 502,19 820,24 2 600,01 28 639,00 7 776,00 18 513,01
Czerwiec 33 479,00 3 267,55 502,19 820,24 2 600,01 28 639,00 9 164,00 17 125,01
Lipiec 33 479,00 700,38 107,61 820,24 2 866,57 31 601,00 10 112,00 18 872,20
Sierpień 33 479,00 0,00 0,00 820,24 2 939,29 32 409,00 10 371,00 19 348,47
Wrzesień 33 479,00 0,00 0,00 820,24 2 939,29 32 409,00 10 371,00 19 348,47
Październik 33 479,00 0,00 0,00 820,24 2 939,29 32 409,00 10 371,00 19 348,47
Listopad 33 479,00 0,00 0,00 820,24 2 939,29 32 409,00 10 371,00 19 348,47
Grudzień 33 479,00 0,00 0,00 820,24 2 939,29 32 409,00 10 371,00 19 348,47
Rocznie 401 748,00 20 305,68 3 120,75 9 842,88 33 163,08 365 480,00 58 294,00 243 860,61
Wynagrodzenie pracownika 33 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 559 zł
Fundusz Pracy (FP) 820 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 40 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 479,00 3 267,55 2 176,14 559,10 853,72 40 335,51 zł
Luty 33 479,00 3 267,55 2 176,14 559,10 853,72 40 335,51 zł
Marzec 33 479,00 3 267,55 2 176,14 559,10 853,72 40 335,51 zł
Kwiecień 33 479,00 3 267,55 2 176,14 559,10 853,72 40 335,51 zł
Maj 33 479,00 3 267,55 2 176,14 559,10 853,72 40 335,51 zł
Czerwiec 33 479,00 3 267,55 2 176,14 559,10 853,72 40 335,51 zł
Lipiec 33 479,00 700,38 466,41 559,10 853,72 36 058,61 zł
Sierpień 33 479,00 0,00 0,00 559,10 853,72 34 891,82 zł
Wrzesień 33 479,00 0,00 0,00 559,10 853,72 34 891,82 zł
Październik 33 479,00 0,00 0,00 559,10 853,72 34 891,82 zł
Listopad 33 479,00 0,00 0,00 559,10 853,72 34 891,82 zł
Grudzień 33 479,00 0,00 0,00 559,10 853,72 34 891,82 zł
Rocznie 401 748,00 20 305,68 13 523,25 6 709,20 10 244,64 452 530,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 479 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 152 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 152 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 062 zł
Ubezpieczenie rentowe 471 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 505 zł
Zaliczka na podatek 2 672 zł
Całość - kwota brutto 31 369 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 369,00 3 061,61 470,54 0,00 2 505,32 22 269,00 2 672,00 22 659,25
Luty 31 369,00 3 061,61 470,54 0,00 2 505,32 22 269,00 2 672,00 22 659,25
Marzec 31 369,00 3 061,61 470,54 0,00 2 505,32 22 269,00 2 672,00 22 659,25
Kwiecień 31 369,00 3 061,61 470,54 0,00 2 505,32 22 269,00 2 672,00 22 659,25
Maj 31 369,00 3 061,61 470,54 0,00 2 505,32 22 269,00 2 672,00 22 659,25
Czerwiec 31 369,00 3 061,61 470,54 0,00 2 505,32 22 269,00 2 672,00 22 659,25
Lipiec 31 369,00 1 936,02 297,51 0,00 2 622,19 23 308,00 2 797,00 23 716,32
Sierpień 31 369,00 0,00 0,00 0,00 2 823,21 25 095,00 3 011,00 25 534,39
Wrzesień 31 369,00 0,00 0,00 0,00 2 823,21 25 095,00 3 011,00 25 534,39
Październik 31 369,00 0,00 0,00 0,00 2 823,21 25 095,00 3 011,00 25 534,39
Listopad 31 369,00 0,00 0,00 0,00 2 823,21 25 095,00 3 011,00 25 534,39
Grudzień 31 369,00 0,00 0,00 0,00 2 823,21 25 095,00 3 011,00 25 534,39
Rocznie 376 428,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 770,16 282 397,00 2 117,00 287 343,77
Wynagrodzenie pracownika 31 369 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 062 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 039 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 769 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 270 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 369,00 3 061,61 2 038,99 0,00 799,91 37 269,51 zł
Luty 31 369,00 3 061,61 2 038,99 0,00 799,91 37 269,51 zł
Marzec 31 369,00 3 061,61 2 038,99 0,00 799,91 37 269,51 zł
Kwiecień 31 369,00 3 061,61 2 038,99 0,00 799,91 37 269,51 zł
Maj 31 369,00 3 061,61 2 038,99 0,00 799,91 37 269,51 zł
Czerwiec 31 369,00 3 061,61 2 038,99 0,00 799,91 37 269,51 zł
Lipiec 31 369,00 1 936,02 1 289,31 0,00 799,91 35 394,24 zł
Sierpień 31 369,00 0,00 0,00 0,00 799,91 32 168,91 zł
Wrzesień 31 369,00 0,00 0,00 0,00 799,91 32 168,91 zł
Październik 31 369,00 0,00 0,00 0,00 799,91 32 168,91 zł
Listopad 31 369,00 0,00 0,00 0,00 799,91 32 168,91 zł
Grudzień 31 369,00 0,00 0,00 0,00 799,91 32 168,91 zł
Rocznie 376 428,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 598,92 419 855,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 369 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 659 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 659 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 270 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 731 zł
Całość - kwota brutto 27 431 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Luty 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Marzec 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Kwiecień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Maj 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Czerwiec 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Lipiec 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Sierpień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Wrzesień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Październik 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Listopad 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Grudzień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 945,00 3 731,00 23 700,00
Rocznie 329 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 340,00 44 772,00 284 400,00
Wynagrodzenie pracownika 27 431 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 431 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Luty 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Marzec 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Kwiecień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Maj 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Czerwiec 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Lipiec 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Sierpień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Wrzesień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Październik 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Listopad 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Grudzień 27 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 431,00 zł
Rocznie 329 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 431 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 431 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 571 zł
Zaliczka na podatek 6 916 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 566 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 566,00 0,00 0,00 0,00 2 570,94 0,00 6 916,00 0,00 19 079,06
Luty 28 566,00 0,00 0,00 0,00 2 570,94 0,00 8 716,00 0,00 17 279,06
Marzec 28 566,00 0,00 0,00 0,00 2 570,94 0,00 8 716,00 0,00 17 279,06
Kwiecień 28 566,00 0,00 0,00 0,00 2 570,94 0,00 8 716,00 0,00 17 279,06
Maj 28 566,00 0,00 0,00 0,00 2 570,94 0,00 8 716,00 0,00 17 279,06
Czerwiec 28 566,00 0,00 0,00 0,00 2 570,94 0,00 8 716,00 0,00 17 279,06
Lipiec 28 566,00 176,27 72,24 0,00 2 570,94 15,08 8 632,00 0,00 17 099,47
Sierpień 28 566,00 176,27 72,24 0,00 2 570,94 15,08 8 632,00 0,00 17 099,47
Wrzesień 28 566,00 176,27 72,24 0,00 2 570,94 15,08 8 632,00 0,00 17 099,47
Październik 28 566,00 176,27 72,24 0,00 2 570,94 15,08 8 632,00 0,00 17 099,47
Listopad 28 566,00 176,27 72,24 0,00 2 570,94 15,08 8 632,00 0,00 17 099,47
Grudzień 28 566,00 176,27 72,24 0,00 2 570,94 15,08 8 632,00 0,00 17 099,47
Rocznie 342 792,00 1 057,62 433,44 0,00 30 851,28 0,00 102 288,00 0,00 208 071,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 079 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.