Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2370 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 370 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 251 zł
Zaliczka na podatek 5 zł
Całość - kwota brutto 3 233 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Luty 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Marzec 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Kwiecień 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Maj 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Czerwiec 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Lipiec 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Sierpień 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Wrzesień 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Październik 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Listopad 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Grudzień 3 233,00 315,54 48,50 79,21 251,08 2 540,00 5,00 2 533,67
Rocznie 38 796,00 3 786,48 582,00 950,52 57,60 30 480,00 0,00 30 404,04
Wynagrodzenie pracownika 3 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 895 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Luty 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Marzec 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Kwiecień 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Maj 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Czerwiec 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Lipiec 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Sierpień 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Wrzesień 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Październik 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Listopad 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Grudzień 3 233,00 315,54 210,15 53,99 82,44 3 895,12 zł
Rocznie 38 796,00 3 786,48 2 521,80 647,88 989,28 46 741,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 534 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 895 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2370 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 251 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 3 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Luty 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Marzec 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Kwiecień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Maj 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Czerwiec 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Lipiec 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Sierpień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Wrzesień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Październik 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Listopad 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Grudzień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 267,00 2 268,18
Rocznie 37 680,00 3 677,52 565,20 0,00 3 009,36 26 748,00 204,00 27 218,16
Wynagrodzenie pracownika 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 204 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Luty 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Marzec 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Kwiecień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Maj 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Czerwiec 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Lipiec 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Sierpień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Wrzesień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Październik 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Listopad 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Grudzień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Rocznie 37 680,00 3 677,52 2 449,20 0,00 960,84 44 767,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 268 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 268 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2370 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 373 zł
Całość - kwota brutto 2 743 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Luty 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Marzec 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Kwiecień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Maj 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Czerwiec 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Lipiec 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Sierpień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Wrzesień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Październik 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Listopad 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Grudzień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194,00 373,00 2 370,00
Rocznie 32 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 328,00 4 476,00 28 440,00
Wynagrodzenie pracownika 2 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 743 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Luty 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Marzec 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Kwiecień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Maj 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Czerwiec 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Lipiec 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Sierpień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Wrzesień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Październik 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Listopad 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Grudzień 2 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743,00 zł
Rocznie 32 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 743 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 743 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2370 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 859 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 859,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 61,00 0,00 2 527,10
Luty 2 859,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 61,00 0,00 2 527,10
Marzec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 61,00 0,00 2 527,10
Kwiecień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 61,00 0,00 2 527,10
Maj 2 859,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 405,00 0,00 2 183,10
Czerwiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 490,00 0,00 2 098,10
Lipiec 2 859,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 405,00 0,00 1 919,51
Sierpień 2 859,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 405,00 0,00 1 919,51
Wrzesień 2 859,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 405,00 0,00 1 919,51
Październik 2 859,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 405,00 0,00 1 919,51
Listopad 2 859,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 405,00 0,00 1 919,51
Grudzień 2 859,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 405,00 0,00 1 919,51
Rocznie 34 308,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 569,00 0,00 25 906,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 527 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.