Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie chorobowe 817 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 589 zł
Zaliczka na podatek 3 122 zł
Całość - kwota brutto 33 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 337,00 3 253,69 500,06 816,76 2 588,98 28 516,00 3 122,00 23 055,51
Luty 33 337,00 3 253,69 500,06 816,76 2 588,98 28 516,00 3 122,00 23 055,51
Marzec 33 337,00 3 253,69 500,06 816,76 2 588,98 28 516,00 3 122,00 23 055,51
Kwiecień 33 337,00 3 253,69 500,06 816,76 2 588,98 28 516,00 3 122,00 23 055,51
Maj 33 337,00 3 253,69 500,06 816,76 2 588,98 28 516,00 7 638,00 18 539,51
Czerwiec 33 337,00 3 253,69 500,06 816,76 2 588,98 28 516,00 9 125,00 17 052,51
Lipiec 33 337,00 783,54 120,39 816,76 2 845,47 31 366,00 10 037,00 18 733,84
Sierpień 33 337,00 0,00 0,00 816,76 2 926,82 32 270,00 10 326,00 19 267,42
Wrzesień 33 337,00 0,00 0,00 816,76 2 926,82 32 270,00 10 326,00 19 267,42
Październik 33 337,00 0,00 0,00 816,76 2 926,82 32 270,00 10 326,00 19 267,42
Listopad 33 337,00 0,00 0,00 816,76 2 926,82 32 270,00 10 326,00 19 267,42
Grudzień 33 337,00 0,00 0,00 816,76 2 926,82 32 270,00 10 326,00 19 267,42
Rocznie 400 044,00 20 305,68 3 120,75 9 801,12 33 013,45 363 812,00 57 909,00 242 885,00
Wynagrodzenie pracownika 33 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 557 zł
Fundusz Pracy (FP) 817 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 40 164 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 337,00 3 253,69 2 166,91 556,73 850,10 40 164,43 zł
Luty 33 337,00 3 253,69 2 166,91 556,73 850,10 40 164,43 zł
Marzec 33 337,00 3 253,69 2 166,91 556,73 850,10 40 164,43 zł
Kwiecień 33 337,00 3 253,69 2 166,91 556,73 850,10 40 164,43 zł
Maj 33 337,00 3 253,69 2 166,91 556,73 850,10 40 164,43 zł
Czerwiec 33 337,00 3 253,69 2 166,91 556,73 850,10 40 164,43 zł
Lipiec 33 337,00 783,54 521,79 556,73 850,10 36 049,16 zł
Sierpień 33 337,00 0,00 0,00 556,73 850,10 34 743,83 zł
Wrzesień 33 337,00 0,00 0,00 556,73 850,10 34 743,83 zł
Październik 33 337,00 0,00 0,00 556,73 850,10 34 743,83 zł
Listopad 33 337,00 0,00 0,00 556,73 850,10 34 743,83 zł
Grudzień 33 337,00 0,00 0,00 556,73 850,10 34 743,83 zł
Rocznie 400 044,00 20 305,68 13 523,25 6 680,76 10 201,20 450 754,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 056 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 164 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 564 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 049 zł
Ubezpieczenie rentowe 469 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 495 zł
Zaliczka na podatek 2 661 zł
Całość - kwota brutto 31 237 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 237,00 3 048,73 468,56 0,00 2 494,77 22 176,00 2 661,00 22 563,82
Luty 31 237,00 3 048,73 468,56 0,00 2 494,77 22 176,00 2 661,00 22 563,82
Marzec 31 237,00 3 048,73 468,56 0,00 2 494,77 22 176,00 2 661,00 22 563,82
Kwiecień 31 237,00 3 048,73 468,56 0,00 2 494,77 22 176,00 2 661,00 22 563,82
Maj 31 237,00 3 048,73 468,56 0,00 2 494,77 22 176,00 2 661,00 22 563,82
Czerwiec 31 237,00 3 048,73 468,56 0,00 2 494,77 22 176,00 2 661,00 22 563,82
Lipiec 31 237,00 2 013,30 309,39 0,00 2 602,29 23 131,00 2 776,00 23 536,30
Sierpień 31 237,00 0,00 0,00 0,00 2 811,33 24 990,00 2 999,00 25 426,87
Wrzesień 31 237,00 0,00 0,00 0,00 2 811,33 24 990,00 2 999,00 25 426,87
Październik 31 237,00 0,00 0,00 0,00 2 811,33 24 990,00 2 999,00 25 426,87
Listopad 31 237,00 0,00 0,00 0,00 2 811,33 24 990,00 2 999,00 25 426,87
Grudzień 31 237,00 0,00 0,00 0,00 2 811,33 24 990,00 2 999,00 25 426,87
Rocznie 374 844,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 627,56 281 137,00 2 104,00 286 053,57
Wynagrodzenie pracownika 31 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 049 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 030 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 765 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 113 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 237,00 3 048,73 2 030,41 0,00 796,55 37 112,69 zł
Luty 31 237,00 3 048,73 2 030,41 0,00 796,55 37 112,69 zł
Marzec 31 237,00 3 048,73 2 030,41 0,00 796,55 37 112,69 zł
Kwiecień 31 237,00 3 048,73 2 030,41 0,00 796,55 37 112,69 zł
Maj 31 237,00 3 048,73 2 030,41 0,00 796,55 37 112,69 zł
Czerwiec 31 237,00 3 048,73 2 030,41 0,00 796,55 37 112,69 zł
Lipiec 31 237,00 2 013,30 1 340,79 0,00 796,55 35 387,64 zł
Sierpień 31 237,00 0,00 0,00 0,00 796,55 32 033,55 zł
Wrzesień 31 237,00 0,00 0,00 0,00 796,55 32 033,55 zł
Październik 31 237,00 0,00 0,00 0,00 796,55 32 033,55 zł
Listopad 31 237,00 0,00 0,00 0,00 796,55 32 033,55 zł
Grudzień 31 237,00 0,00 0,00 0,00 796,55 32 033,55 zł
Rocznie 374 844,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 558,60 418 231,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 237 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 564 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 564 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 113 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 715 zł
Całość - kwota brutto 27 315 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Luty 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Marzec 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Kwiecień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Maj 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Czerwiec 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Lipiec 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Sierpień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Wrzesień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Październik 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Listopad 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Grudzień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 852,00 3 715,00 23 600,00
Rocznie 327 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 224,00 44 580,00 283 200,00
Wynagrodzenie pracownika 27 315 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Luty 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Marzec 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Kwiecień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Maj 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Czerwiec 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Lipiec 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Sierpień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Wrzesień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Październik 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Listopad 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Grudzień 27 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 zł
Rocznie 327 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 315 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 008 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 560 zł
Zaliczka na podatek 6 878 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 446 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 446,00 0,00 0,00 0,00 2 560,14 0,00 6 878,00 0,00 19 007,86
Luty 28 446,00 0,00 0,00 0,00 2 560,14 0,00 8 678,00 0,00 17 207,86
Marzec 28 446,00 0,00 0,00 0,00 2 560,14 0,00 8 678,00 0,00 17 207,86
Kwiecień 28 446,00 0,00 0,00 0,00 2 560,14 0,00 8 678,00 0,00 17 207,86
Maj 28 446,00 0,00 0,00 0,00 2 560,14 0,00 8 678,00 0,00 17 207,86
Czerwiec 28 446,00 0,00 0,00 0,00 2 560,14 0,00 8 678,00 0,00 17 207,86
Lipiec 28 446,00 176,27 72,24 0,00 2 560,14 15,08 8 593,00 0,00 17 029,27
Sierpień 28 446,00 176,27 72,24 0,00 2 560,14 15,08 8 593,00 0,00 17 029,27
Wrzesień 28 446,00 176,27 72,24 0,00 2 560,14 15,08 8 593,00 0,00 17 029,27
Październik 28 446,00 176,27 72,24 0,00 2 560,14 15,08 8 593,00 0,00 17 029,27
Listopad 28 446,00 176,27 72,24 0,00 2 560,14 15,08 8 593,00 0,00 17 029,27
Grudzień 28 446,00 176,27 72,24 0,00 2 560,14 15,08 8 593,00 0,00 17 029,27
Rocznie 341 352,00 1 057,62 433,44 0,00 30 721,68 0,00 101 826,00 0,00 207 222,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 446 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 008 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.