Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 250 zł
Zaliczka na podatek 3 zł
Całość - kwota brutto 3 219 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Luty 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Marzec 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Kwiecień 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Maj 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Czerwiec 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Lipiec 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Sierpień 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Wrzesień 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Październik 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Listopad 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Grudzień 3 219,00 314,17 48,29 78,87 249,99 2 528,00 3,00 2 524,68
Rocznie 38 628,00 3 770,04 579,48 946,44 40,32 30 336,00 0,00 30 296,16
Wynagrodzenie pracownika 3 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 878 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Luty 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Marzec 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Kwiecień 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Maj 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Czerwiec 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Lipiec 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Sierpień 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Wrzesień 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Październik 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Listopad 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Grudzień 3 219,00 314,17 209,24 53,76 82,09 3 878,26 zł
Rocznie 38 628,00 3 770,04 2 510,88 645,12 985,08 46 539,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 219 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 525 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 525 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 878 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 250 zł
Zaliczka na podatek 266 zł
Całość - kwota brutto 3 127 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Luty 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Marzec 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Kwiecień 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Maj 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Czerwiec 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Lipiec 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Sierpień 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Wrzesień 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Październik 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Listopad 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Grudzień 3 127,00 305,20 46,91 0,00 249,74 2 220,00 266,00 2 258,75
Rocznie 37 524,00 3 662,40 562,92 0,00 2 996,88 26 640,00 204,00 27 105,00
Wynagrodzenie pracownika 3 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 715 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Luty 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Marzec 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Kwiecień 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Maj 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Czerwiec 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Lipiec 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Sierpień 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Wrzesień 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Październik 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Listopad 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Grudzień 3 127,00 305,20 203,26 0,00 79,74 3 715,20 zł
Rocznie 37 524,00 3 662,40 2 439,12 0,00 956,88 44 582,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 127 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 259 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 259 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 715 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 371 zł
Całość - kwota brutto 2 731 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Luty 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Marzec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Kwiecień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Maj 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Czerwiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Lipiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Sierpień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Wrzesień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Październik 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Listopad 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Grudzień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Rocznie 32 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 220,00 4 452,00 28 320,00
Wynagrodzenie pracownika 2 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Luty 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Marzec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Kwiecień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Maj 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Czerwiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Lipiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Sierpień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Wrzesień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Październik 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Listopad 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Grudzień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Rocznie 32 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 731 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 59 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 847 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 847,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 59,00 0,00 2 517,10
Luty 2 847,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 59,00 0,00 2 517,10
Marzec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 59,00 0,00 2 517,10
Kwiecień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 59,00 0,00 2 517,10
Maj 2 847,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 394,00 0,00 2 182,10
Czerwiec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 486,00 0,00 2 090,10
Lipiec 2 847,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 402,00 0,00 1 910,51
Sierpień 2 847,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 402,00 0,00 1 910,51
Wrzesień 2 847,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 402,00 0,00 1 910,51
Październik 2 847,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 402,00 0,00 1 910,51
Listopad 2 847,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 402,00 0,00 1 910,51
Grudzień 2 847,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 402,00 0,00 1 910,51
Rocznie 34 164,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 528,00 0,00 25 803,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 517 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.