Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 250 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Całość - kwota brutto 3 223 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Luty 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Marzec 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Kwiecień 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Maj 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Czerwiec 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Lipiec 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Sierpień 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Wrzesień 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Październik 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Listopad 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Grudzień 3 223,00 314,56 48,35 78,96 250,30 2 531,00 171,00 2 359,83
Rocznie 38 676,00 3 774,72 580,20 947,52 3 003,60 30 372,00 2 052,00 28 317,96
Wynagrodzenie pracownika 3 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 883 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Luty 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Marzec 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Kwiecień 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Maj 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Czerwiec 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Lipiec 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Sierpień 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Wrzesień 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Październik 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Listopad 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Grudzień 3 223,00 314,56 209,50 53,82 82,18 3 883,06 zł
Rocznie 38 676,00 3 774,72 2 514,00 645,84 986,16 46 596,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 223 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 883 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 249 zł
Zaliczka na podatek 162 zł
Całość - kwota brutto 3 123 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Luty 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Marzec 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Kwiecień 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Maj 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Czerwiec 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Lipiec 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Sierpień 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Wrzesień 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Październik 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Listopad 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Grudzień 3 123,00 304,80 46,85 0,00 249,42 2 217,00 162,00 2 359,93
Rocznie 37 476,00 3 657,60 562,20 0,00 2 993,04 26 604,00 1 944,00 28 319,16
Wynagrodzenie pracownika 3 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Luty 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Marzec 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Kwiecień 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Maj 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Czerwiec 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Lipiec 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Sierpień 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Wrzesień 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Październik 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Listopad 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Grudzień 3 123,00 304,80 203,00 0,00 79,63 3 710,43 zł
Rocznie 37 476,00 3 657,60 2 436,00 0,00 955,56 44 525,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 123 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 371 zł
Całość - kwota brutto 2 731 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Luty 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Marzec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Kwiecień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Maj 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Czerwiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Lipiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Sierpień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Wrzesień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Październik 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Listopad 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Grudzień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00 371,00 2 360,00
Rocznie 32 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 220,00 4 452,00 28 320,00
Wynagrodzenie pracownika 2 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Luty 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Marzec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Kwiecień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Maj 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Czerwiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Lipiec 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Sierpień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Wrzesień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Październik 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Listopad 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Grudzień 2 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 zł
Rocznie 32 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 731 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 113 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 855 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 113,00 0,00 2 360,19
Luty 2 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 113,00 0,00 2 360,19
Marzec 2 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 113,00 0,00 2 360,19
Kwiecień 2 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 113,00 0,00 2 360,19
Maj 2 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 113,00 0,00 2 360,19
Czerwiec 2 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 113,00 0,00 2 360,19
Lipiec 2 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 71,00 0,00 2 156,99
Sierpień 2 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 71,00 0,00 2 156,99
Wrzesień 2 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 71,00 0,00 2 156,99
Październik 2 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 71,00 0,00 2 156,99
Listopad 2 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 71,00 0,00 2 156,99
Grudzień 2 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 71,00 0,00 2 156,99
Rocznie 34 260,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 104,00 0,00 27 103,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 360 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ