Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 498 zł
Ubezpieczenie chorobowe 813 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 578 zł
Zaliczka na podatek 3 107 zł
Całość - kwota brutto 33 195 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 195,00 3 239,83 497,93 813,28 2 577,96 28 394,00 3 107,00 22 959,00
Luty 33 195,00 3 239,83 497,93 813,28 2 577,96 28 394,00 3 107,00 22 959,00
Marzec 33 195,00 3 239,83 497,93 813,28 2 577,96 28 394,00 3 107,00 22 959,00
Kwiecień 33 195,00 3 239,83 497,93 813,28 2 577,96 28 394,00 3 107,00 22 959,00
Maj 33 195,00 3 239,83 497,93 813,28 2 577,96 28 394,00 7 501,00 18 565,00
Czerwiec 33 195,00 3 239,83 497,93 813,28 2 577,96 28 394,00 9 086,00 16 980,00
Lipiec 33 195,00 866,70 133,17 813,28 2 824,37 31 132,00 9 962,00 18 595,48
Sierpień 33 195,00 0,00 0,00 813,28 2 914,35 32 132,00 10 282,00 19 185,37
Wrzesień 33 195,00 0,00 0,00 813,28 2 914,35 32 132,00 10 282,00 19 185,37
Październik 33 195,00 0,00 0,00 813,28 2 914,35 32 132,00 10 282,00 19 185,37
Listopad 33 195,00 0,00 0,00 813,28 2 914,35 32 132,00 10 282,00 19 185,37
Grudzień 33 195,00 0,00 0,00 813,28 2 914,35 32 132,00 10 282,00 19 185,37
Rocznie 398 340,00 20 305,68 3 120,75 9 759,36 32 863,88 362 156,00 57 525,00 241 903,33
Wynagrodzenie pracownika 33 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 158 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 554 zł
Fundusz Pracy (FP) 813 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 195,00 3 239,83 2 157,68 554,36 846,48 39 993,35 zł
Luty 33 195,00 3 239,83 2 157,68 554,36 846,48 39 993,35 zł
Marzec 33 195,00 3 239,83 2 157,68 554,36 846,48 39 993,35 zł
Kwiecień 33 195,00 3 239,83 2 157,68 554,36 846,48 39 993,35 zł
Maj 33 195,00 3 239,83 2 157,68 554,36 846,48 39 993,35 zł
Czerwiec 33 195,00 3 239,83 2 157,68 554,36 846,48 39 993,35 zł
Lipiec 33 195,00 866,70 577,17 554,36 846,48 36 039,71 zł
Sierpień 33 195,00 0,00 0,00 554,36 846,48 34 595,84 zł
Wrzesień 33 195,00 0,00 0,00 554,36 846,48 34 595,84 zł
Październik 33 195,00 0,00 0,00 554,36 846,48 34 595,84 zł
Listopad 33 195,00 0,00 0,00 554,36 846,48 34 595,84 zł
Grudzień 33 195,00 0,00 0,00 554,36 846,48 34 595,84 zł
Rocznie 398 340,00 20 305,68 13 523,25 6 652,32 10 157,76 448 979,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 195 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 959 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 959 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 036 zł
Ubezpieczenie rentowe 467 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 484 zł
Zaliczka na podatek 2 650 zł
Całość - kwota brutto 31 104 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 104,00 3 035,75 466,56 0,00 2 484,15 22 081,00 2 650,00 22 467,82
Luty 31 104,00 3 035,75 466,56 0,00 2 484,15 22 081,00 2 650,00 22 467,82
Marzec 31 104,00 3 035,75 466,56 0,00 2 484,15 22 081,00 2 650,00 22 467,82
Kwiecień 31 104,00 3 035,75 466,56 0,00 2 484,15 22 081,00 2 650,00 22 467,82
Maj 31 104,00 3 035,75 466,56 0,00 2 484,15 22 081,00 2 650,00 22 467,82
Czerwiec 31 104,00 3 035,75 466,56 0,00 2 484,15 22 081,00 2 650,00 22 467,82
Lipiec 31 104,00 2 091,18 321,39 0,00 2 582,23 22 953,00 2 754,00 23 354,84
Sierpień 31 104,00 0,00 0,00 0,00 2 799,36 24 883,00 2 986,00 25 318,68
Wrzesień 31 104,00 0,00 0,00 0,00 2 799,36 24 883,00 2 986,00 25 318,68
Październik 31 104,00 0,00 0,00 0,00 2 799,36 24 883,00 2 986,00 25 318,68
Listopad 31 104,00 0,00 0,00 0,00 2 799,36 24 883,00 2 986,00 25 318,68
Grudzień 31 104,00 0,00 0,00 0,00 2 799,36 24 883,00 2 986,00 25 318,68
Rocznie 373 248,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 483,93 279 854,00 2 103,00 284 755,16
Wynagrodzenie pracownika 31 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 036 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 022 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 762 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 955 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 104,00 3 035,75 2 021,76 0,00 793,15 36 954,66 zł
Luty 31 104,00 3 035,75 2 021,76 0,00 793,15 36 954,66 zł
Marzec 31 104,00 3 035,75 2 021,76 0,00 793,15 36 954,66 zł
Kwiecień 31 104,00 3 035,75 2 021,76 0,00 793,15 36 954,66 zł
Maj 31 104,00 3 035,75 2 021,76 0,00 793,15 36 954,66 zł
Czerwiec 31 104,00 3 035,75 2 021,76 0,00 793,15 36 954,66 zł
Lipiec 31 104,00 2 091,18 1 392,69 0,00 793,15 35 381,02 zł
Sierpień 31 104,00 0,00 0,00 0,00 793,15 31 897,15 zł
Wrzesień 31 104,00 0,00 0,00 0,00 793,15 31 897,15 zł
Październik 31 104,00 0,00 0,00 0,00 793,15 31 897,15 zł
Listopad 31 104,00 0,00 0,00 0,00 793,15 31 897,15 zł
Grudzień 31 104,00 0,00 0,00 0,00 793,15 31 897,15 zł
Rocznie 373 248,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 517,80 416 594,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 104 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 468 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 468 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 955 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 699 zł
Całość - kwota brutto 27 199 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Luty 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Marzec 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Kwiecień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Maj 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Czerwiec 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Lipiec 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Sierpień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Wrzesień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Październik 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Listopad 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Grudzień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 3 699,00 23 500,00
Rocznie 326 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 108,00 44 388,00 282 000,00
Wynagrodzenie pracownika 27 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 199 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Luty 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Marzec 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Kwiecień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Maj 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Czerwiec 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Lipiec 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Sierpień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Wrzesień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Październik 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Listopad 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Grudzień 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199,00 zł
Rocznie 326 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 199 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 937 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 549 zł
Zaliczka na podatek 6 839 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 0,00 6 839,00 0,00 18 936,75
Luty 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 0,00 8 639,00 0,00 17 136,75
Marzec 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 0,00 8 639,00 0,00 17 136,75
Kwiecień 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 0,00 8 639,00 0,00 17 136,75
Maj 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 0,00 8 639,00 0,00 17 136,75
Czerwiec 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 0,00 8 639,00 0,00 17 136,75
Lipiec 28 325,00 176,27 72,24 0,00 2 549,25 15,08 8 555,00 0,00 16 957,16
Sierpień 28 325,00 176,27 72,24 0,00 2 549,25 15,08 8 555,00 0,00 16 957,16
Wrzesień 28 325,00 176,27 72,24 0,00 2 549,25 15,08 8 555,00 0,00 16 957,16
Październik 28 325,00 176,27 72,24 0,00 2 549,25 15,08 8 555,00 0,00 16 957,16
Listopad 28 325,00 176,27 72,24 0,00 2 549,25 15,08 8 555,00 0,00 16 957,16
Grudzień 28 325,00 176,27 72,24 0,00 2 549,25 15,08 8 555,00 0,00 16 957,16
Rocznie 339 900,00 1 057,62 433,44 0,00 30 591,00 0,00 101 364,00 0,00 206 363,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 937 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.