Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 205 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Luty 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Marzec 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Kwiecień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Maj 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Czerwiec 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Lipiec 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Sierpień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Wrzesień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Październik 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Listopad 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Grudzień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 2,72 2 516,00 0,00 2 762,87
Rocznie 38 460,00 3 753,72 576,96 942,24 32,64 30 192,00 0,00 33 154,44
Wynagrodzenie pracownika 3 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Luty 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Marzec 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Kwiecień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Maj 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Czerwiec 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Lipiec 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Sierpień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Wrzesień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Październik 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Listopad 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Grudzień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Rocznie 38 460,00 3 753,72 2 499,96 642,24 980,76 46 336,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 763 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 248 zł
Zaliczka na podatek 161 zł
Całość - kwota brutto 3 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Luty 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Marzec 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Kwiecień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Maj 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Czerwiec 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Lipiec 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Sierpień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Wrzesień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Październik 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Listopad 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Grudzień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 161,00 2 350,43
Rocznie 37 320,00 3 642,48 559,80 0,00 2 980,56 26 496,00 1 932,00 28 205,16
Wynagrodzenie pracownika 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 695 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Luty 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Marzec 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Kwiecień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Maj 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Czerwiec 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Lipiec 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Sierpień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Wrzesień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Październik 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Listopad 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Grudzień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Rocznie 37 320,00 3 642,48 2 425,80 0,00 951,72 44 340,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 695 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Całość - kwota brutto 2 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Luty 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Marzec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Kwiecień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Maj 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Czerwiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Lipiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Sierpień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Wrzesień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Październik 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Listopad 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Grudzień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Rocznie 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 112,00 4 440,00 28 200,00
Wynagrodzenie pracownika 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Luty 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Marzec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Kwiecień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Maj 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Czerwiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Lipiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Sierpień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Wrzesień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Październik 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Listopad 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Grudzień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Rocznie 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 2 778,00
Luty 2 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 2 778,00
Marzec 2 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 2 778,00
Kwiecień 2 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 2 778,00
Maj 2 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,00 0,00 2 452,00
Czerwiec 2 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 2 353,00
Lipiec 2 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 398,00 0,00 2 173,41
Sierpień 2 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 398,00 0,00 2 173,41
Wrzesień 2 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 398,00 0,00 2 173,41
Październik 2 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 398,00 0,00 2 173,41
Listopad 2 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 398,00 0,00 2 173,41
Grudzień 2 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 398,00 0,00 2 173,41
Rocznie 34 020,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 3 481,00 0,00 28 957,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 778 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.