Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 249 zł
Zaliczka na podatek 2 zł
Całość - kwota brutto 3 205 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Luty 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Marzec 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Kwiecień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Maj 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Czerwiec 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Lipiec 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Sierpień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Wrzesień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Październik 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Listopad 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Grudzień 3 205,00 312,81 48,08 78,52 248,90 2 516,00 2,00 2 514,69
Rocznie 38 460,00 3 753,72 576,96 942,24 23,04 30 192,00 0,00 30 176,28
Wynagrodzenie pracownika 3 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Luty 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Marzec 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Kwiecień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Maj 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Czerwiec 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Lipiec 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Sierpień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Wrzesień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Październik 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Listopad 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Grudzień 3 205,00 312,81 208,33 53,52 81,73 3 861,39 zł
Rocznie 38 460,00 3 753,72 2 499,96 642,24 980,76 46 336,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 515 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 515 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 249 zł
Zaliczka na podatek 265 zł
Całość - kwota brutto 3 114 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Luty 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Marzec 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Kwiecień 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Maj 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Czerwiec 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Lipiec 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Sierpień 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Wrzesień 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Październik 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Listopad 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Grudzień 3 114,00 303,93 46,71 0,00 248,70 2 211,00 265,00 2 249,34
Rocznie 37 368,00 3 647,16 560,52 0,00 2 984,40 26 532,00 204,00 26 992,08
Wynagrodzenie pracownika 3 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Luty 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Marzec 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Kwiecień 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Maj 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Czerwiec 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Lipiec 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Sierpień 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Wrzesień 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Październik 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Listopad 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Grudzień 3 114,00 303,93 202,41 0,00 79,40 3 699,74 zł
Rocznie 37 368,00 3 647,16 2 428,92 0,00 952,80 44 396,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 114 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 249 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 249 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Całość - kwota brutto 2 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Luty 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Marzec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Kwiecień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Maj 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Czerwiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Lipiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Sierpień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Wrzesień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Październik 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Listopad 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Grudzień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Rocznie 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 112,00 4 440,00 28 200,00
Wynagrodzenie pracownika 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Luty 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Marzec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Kwiecień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Maj 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Czerwiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Lipiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Sierpień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Wrzesień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Październik 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Listopad 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Grudzień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Rocznie 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 835,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 57,00 0,00 2 507,10
Luty 2 835,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 57,00 0,00 2 507,10
Marzec 2 835,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 57,00 0,00 2 507,10
Kwiecień 2 835,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 57,00 0,00 2 507,10
Maj 2 835,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 383,00 0,00 2 181,10
Czerwiec 2 835,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 482,00 0,00 2 082,10
Lipiec 2 835,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 398,00 0,00 1 902,51
Sierpień 2 835,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 398,00 0,00 1 902,51
Wrzesień 2 835,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 398,00 0,00 1 902,51
Październik 2 835,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 398,00 0,00 1 902,51
Listopad 2 835,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 398,00 0,00 1 902,51
Grudzień 2 835,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 398,00 0,00 1 902,51
Rocznie 34 020,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 481,00 0,00 25 706,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 507 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.