Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 496 zł
Ubezpieczenie chorobowe 810 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 567 zł
Zaliczka na podatek 2 552 zł
Całość - kwota brutto 33 050 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 050,00 3 225,68 495,75 809,73 2 566,70 28 269,00 2 552,00 23 400,14
Luty 33 050,00 3 225,68 495,75 809,73 2 566,70 28 269,00 2 552,00 23 400,14
Marzec 33 050,00 3 225,68 495,75 809,73 2 566,70 28 269,00 2 552,00 23 400,14
Kwiecień 33 050,00 3 225,68 495,75 809,73 2 566,70 28 269,00 6 684,00 19 268,14
Maj 33 050,00 2 495,63 383,55 809,73 2 642,50 29 111,00 7 040,00 19 678,59
Czerwiec 33 050,00 0,00 0,00 809,73 2 901,62 31 990,00 7 738,00 21 600,65
Lipiec 33 050,00 0,00 0,00 809,73 2 901,62 31 990,00 7 738,00 21 600,65
Sierpień 33 050,00 0,00 0,00 809,73 2 901,62 31 990,00 7 738,00 21 600,65
Wrzesień 33 050,00 0,00 0,00 809,73 2 901,62 31 990,00 7 738,00 21 600,65
Październik 33 050,00 0,00 0,00 809,73 2 901,62 31 990,00 7 738,00 21 600,65
Listopad 33 050,00 0,00 0,00 809,73 2 901,62 31 990,00 7 738,00 21 600,65
Grudzień 33 050,00 0,00 0,00 809,73 2 901,62 31 990,00 7 738,00 21 600,65
Rocznie 396 600,00 15 398,35 2 366,55 9 716,76 33 220,64 366 117,00 75 546,00 260 351,70
Wynagrodzenie pracownika 33 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 148 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 552 zł
Fundusz Pracy (FP) 810 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 050,00 3 225,68 2 148,25 551,94 842,78 39 818,65 zł
Luty 33 050,00 3 225,68 2 148,25 551,94 842,78 39 818,65 zł
Marzec 33 050,00 3 225,68 2 148,25 551,94 842,78 39 818,65 zł
Kwiecień 33 050,00 3 225,68 2 148,25 551,94 842,78 39 818,65 zł
Maj 33 050,00 2 495,63 1 662,05 551,94 842,78 38 602,40 zł
Czerwiec 33 050,00 0,00 0,00 551,94 842,78 34 444,72 zł
Lipiec 33 050,00 0,00 0,00 551,94 842,78 34 444,72 zł
Sierpień 33 050,00 0,00 0,00 551,94 842,78 34 444,72 zł
Wrzesień 33 050,00 0,00 0,00 551,94 842,78 34 444,72 zł
Październik 33 050,00 0,00 0,00 551,94 842,78 34 444,72 zł
Listopad 33 050,00 0,00 0,00 551,94 842,78 34 444,72 zł
Grudzień 33 050,00 0,00 0,00 551,94 842,78 34 444,72 zł
Rocznie 396 600,00 15 398,35 10 255,05 6 623,28 10 113,36 438 990,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 022 zł
Ubezpieczenie rentowe 465 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 473 zł
Zaliczka na podatek 1 608 zł
Całość - kwota brutto 30 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 968,00 3 022,48 464,52 0,00 2 473,29 21 985,00 1 608,00 23 399,71
Luty 30 968,00 3 022,48 464,52 0,00 2 473,29 21 985,00 1 608,00 23 399,71
Marzec 30 968,00 3 022,48 464,52 0,00 2 473,29 21 985,00 1 608,00 23 399,71
Kwiecień 30 968,00 3 022,48 464,52 0,00 2 473,29 21 985,00 1 608,00 23 399,71
Maj 30 968,00 3 022,48 464,52 0,00 2 473,29 21 985,00 1 608,00 23 399,71
Czerwiec 30 968,00 285,95 43,95 0,00 2 757,43 24 510,00 1 792,00 26 088,67
Lipiec 30 968,00 0,00 0,00 0,00 2 787,12 24 774,00 1 812,00 26 368,88
Sierpień 30 968,00 0,00 0,00 0,00 2 787,12 24 774,00 1 812,00 26 368,88
Wrzesień 30 968,00 0,00 0,00 0,00 2 787,12 24 774,00 1 812,00 26 368,88
Październik 30 968,00 0,00 0,00 0,00 2 787,12 24 774,00 1 812,00 26 368,88
Listopad 30 968,00 0,00 0,00 0,00 2 787,12 24 774,00 1 812,00 26 368,88
Grudzień 30 968,00 0,00 0,00 0,00 2 787,12 24 774,00 1 812,00 26 368,88
Rocznie 371 616,00 15 398,35 2 366,55 0,00 31 846,60 283 079,00 20 704,00 301 300,50
Wynagrodzenie pracownika 30 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 022 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 013 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 759 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 793 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 968,00 3 022,48 2 012,92 0,00 789,69 36 793,09 zł
Luty 30 968,00 3 022,48 2 012,92 0,00 789,69 36 793,09 zł
Marzec 30 968,00 3 022,48 2 012,92 0,00 789,69 36 793,09 zł
Kwiecień 30 968,00 3 022,48 2 012,92 0,00 789,69 36 793,09 zł
Maj 30 968,00 3 022,48 2 012,92 0,00 789,69 36 793,09 zł
Czerwiec 30 968,00 285,95 190,45 0,00 789,69 32 234,09 zł
Lipiec 30 968,00 0,00 0,00 0,00 789,69 31 757,69 zł
Sierpień 30 968,00 0,00 0,00 0,00 789,69 31 757,69 zł
Wrzesień 30 968,00 0,00 0,00 0,00 789,69 31 757,69 zł
Październik 30 968,00 0,00 0,00 0,00 789,69 31 757,69 zł
Listopad 30 968,00 0,00 0,00 0,00 789,69 31 757,69 zł
Grudzień 30 968,00 0,00 0,00 0,00 789,69 31 757,69 zł
Rocznie 371 616,00 15 398,35 10 255,05 0,00 9 476,28 406 745,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 793 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 683 zł
Całość - kwota brutto 27 083 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Luty 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Marzec 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Kwiecień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Maj 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Czerwiec 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Lipiec 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Sierpień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Wrzesień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Październik 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Listopad 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Grudzień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 666,00 3 683,00 23 400,00
Rocznie 324 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 992,00 44 196,00 280 800,00
Wynagrodzenie pracownika 27 083 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 083 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Luty 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Marzec 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Kwiecień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Maj 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Czerwiec 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Lipiec 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Sierpień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Wrzesień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Październik 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Listopad 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Grudzień 27 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 083,00 zł
Rocznie 324 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 083 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 083 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 4 422 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 204 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 422,00 0,00 23 400,19
Luty 28 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 422,00 0,00 23 400,19
Marzec 28 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 422,00 0,00 23 400,19
Kwiecień 28 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 515,00 0,00 19 307,19
Maj 28 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 653,00 0,00 19 169,19
Czerwiec 28 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 653,00 0,00 19 169,19
Lipiec 28 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 574,00 0,00 19 002,99
Sierpień 28 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 574,00 0,00 19 002,99
Wrzesień 28 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 574,00 0,00 19 002,99
Październik 28 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 574,00 0,00 19 002,99
Listopad 28 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 574,00 0,00 19 002,99
Grudzień 28 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 574,00 0,00 19 002,99
Rocznie 338 448,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 90 531,00 0,00 241 864,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ