Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 340 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 248 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 191 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Luty 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Marzec 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Kwiecień 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Maj 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Czerwiec 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Lipiec 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Sierpień 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Wrzesień 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Październik 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Listopad 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Grudzień 3 191,00 311,44 47,87 78,18 247,82 2 504,00 0,00 2 505,69
Rocznie 38 292,00 3 737,28 574,44 938,16 5,76 30 048,00 0,00 30 068,28
Wynagrodzenie pracownika 3 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Luty 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Marzec 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Kwiecień 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Maj 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Czerwiec 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Lipiec 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Sierpień 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Wrzesień 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Październik 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Listopad 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Grudzień 3 191,00 311,44 207,42 53,29 81,37 3 844,52 zł
Rocznie 38 292,00 3 737,28 2 489,04 639,48 976,44 46 134,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 191 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 506 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 248 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Całość - kwota brutto 3 101 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Luty 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Marzec 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Kwiecień 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Maj 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Czerwiec 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Lipiec 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Sierpień 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Wrzesień 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Październik 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Listopad 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Grudzień 3 101,00 302,66 46,52 0,00 247,66 2 201,00 264,00 2 240,04
Rocznie 37 212,00 3 631,92 558,24 0,00 2 971,92 26 412,00 192,00 26 880,48
Wynagrodzenie pracownika 3 101 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 684 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Luty 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Marzec 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Kwiecień 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Maj 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Czerwiec 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Lipiec 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Sierpień 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Wrzesień 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Październik 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Listopad 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Grudzień 3 101,00 302,66 201,57 0,00 79,07 3 684,30 zł
Rocznie 37 212,00 3 631,92 2 418,84 0,00 948,84 44 211,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 101 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 684 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 2 708 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Luty 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Marzec 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Kwiecień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Maj 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Czerwiec 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Lipiec 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Sierpień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Wrzesień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Październik 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Listopad 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Grudzień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166,00 368,00 2 340,00
Rocznie 32 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 992,00 4 416,00 28 080,00
Wynagrodzenie pracownika 2 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 708 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Luty 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Marzec 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Kwiecień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Maj 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Czerwiec 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Lipiec 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Sierpień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Wrzesień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Październik 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Listopad 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Grudzień 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 708,00 zł
Rocznie 32 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 708 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 55 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 823 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 823,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 55,00 0,00 2 497,10
Luty 2 823,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 55,00 0,00 2 497,10
Marzec 2 823,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 55,00 0,00 2 497,10
Kwiecień 2 823,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 55,00 0,00 2 497,10
Maj 2 823,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 372,00 0,00 2 180,10
Czerwiec 2 823,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 478,00 0,00 2 074,10
Lipiec 2 823,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 394,00 0,00 1 894,51
Sierpień 2 823,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 394,00 0,00 1 894,51
Wrzesień 2 823,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 394,00 0,00 1 894,51
Październik 2 823,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 394,00 0,00 1 894,51
Listopad 2 823,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 394,00 0,00 1 894,51
Grudzień 2 823,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 394,00 0,00 1 894,51
Rocznie 33 876,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 434,00 0,00 25 609,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 823 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 497 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.