Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 494 zł
Ubezpieczenie chorobowe 806 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 555 zł
Zaliczka na podatek 1 804 zł
Całość - kwota brutto 32 904 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 904,00 3 211,43 493,56 806,15 2 555,36 28 143,00 1 804,00 24 033,50
Luty 32 904,00 3 211,43 493,56 806,15 2 555,36 28 143,00 1 804,00 24 033,50
Marzec 32 904,00 3 211,43 493,56 806,15 2 555,36 28 143,00 1 804,00 24 033,50
Kwiecień 32 904,00 3 211,43 493,56 806,15 2 555,36 28 143,00 1 804,00 24 033,50
Maj 32 904,00 3 211,43 493,56 806,15 2 555,36 28 143,00 4 911,00 20 926,50
Czerwiec 32 904,00 1 282,47 197,10 806,15 2 755,65 30 368,00 6 962,00 20 900,63
Lipiec 32 904,00 0,00 0,00 806,15 2 888,81 31 848,00 7 303,00 21 906,04
Sierpień 32 904,00 0,00 0,00 806,15 2 888,81 31 848,00 7 303,00 21 906,04
Wrzesień 32 904,00 0,00 0,00 806,15 2 888,81 31 848,00 7 303,00 21 906,04
Październik 32 904,00 0,00 0,00 806,15 2 888,81 31 848,00 7 303,00 21 906,04
Listopad 32 904,00 0,00 0,00 806,15 2 888,81 31 848,00 7 303,00 21 906,04
Grudzień 32 904,00 0,00 0,00 806,15 2 888,81 31 848,00 7 303,00 21 906,04
Rocznie 394 848,00 17 339,62 2 664,90 9 673,80 32 865,31 362 171,00 62 907,00 269 397,37
Wynagrodzenie pracownika 32 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 139 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 550 zł
Fundusz Pracy (FP) 806 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 643 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 904,00 3 211,43 2 138,76 549,50 839,05 39 642,74 zł
Luty 32 904,00 3 211,43 2 138,76 549,50 839,05 39 642,74 zł
Marzec 32 904,00 3 211,43 2 138,76 549,50 839,05 39 642,74 zł
Kwiecień 32 904,00 3 211,43 2 138,76 549,50 839,05 39 642,74 zł
Maj 32 904,00 3 211,43 2 138,76 549,50 839,05 39 642,74 zł
Czerwiec 32 904,00 1 282,47 854,10 549,50 839,05 36 429,12 zł
Lipiec 32 904,00 0,00 0,00 549,50 839,05 34 292,55 zł
Sierpień 32 904,00 0,00 0,00 549,50 839,05 34 292,55 zł
Wrzesień 32 904,00 0,00 0,00 549,50 839,05 34 292,55 zł
Październik 32 904,00 0,00 0,00 549,50 839,05 34 292,55 zł
Listopad 32 904,00 0,00 0,00 549,50 839,05 34 292,55 zł
Grudzień 32 904,00 0,00 0,00 549,50 839,05 34 292,55 zł
Rocznie 394 848,00 17 339,62 11 547,90 6 594,00 10 068,60 440 398,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 904 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 034 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 643 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 010 zł
Ubezpieczenie rentowe 463 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 463 zł
Zaliczka na podatek 1 601 zł
Całość - kwota brutto 30 836 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 836,00 3 009,59 462,54 0,00 2 462,75 21 891,00 1 601,00 23 300,12
Luty 30 836,00 3 009,59 462,54 0,00 2 462,75 21 891,00 1 601,00 23 300,12
Marzec 30 836,00 3 009,59 462,54 0,00 2 462,75 21 891,00 1 601,00 23 300,12
Kwiecień 30 836,00 3 009,59 462,54 0,00 2 462,75 21 891,00 1 601,00 23 300,12
Maj 30 836,00 3 009,59 462,54 0,00 2 462,75 21 891,00 1 601,00 23 300,12
Czerwiec 30 836,00 2 291,67 352,20 0,00 2 537,29 22 554,00 1 649,00 24 005,84
Lipiec 30 836,00 0,00 0,00 0,00 2 775,24 24 669,00 1 804,00 26 256,76
Sierpień 30 836,00 0,00 0,00 0,00 2 775,24 24 669,00 1 804,00 26 256,76
Wrzesień 30 836,00 0,00 0,00 0,00 2 775,24 24 669,00 1 804,00 26 256,76
Październik 30 836,00 0,00 0,00 0,00 2 775,24 24 669,00 1 804,00 26 256,76
Listopad 30 836,00 0,00 0,00 0,00 2 775,24 24 669,00 1 804,00 26 256,76
Grudzień 30 836,00 0,00 0,00 0,00 2 775,24 24 669,00 1 804,00 26 256,76
Rocznie 370 032,00 17 339,62 2 664,90 0,00 31 502,48 280 023,00 20 478,00 298 047,00
Wynagrodzenie pracownika 30 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 010 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 004 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 755 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 636 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 836,00 3 009,59 2 004,34 0,00 786,32 36 636,25 zł
Luty 30 836,00 3 009,59 2 004,34 0,00 786,32 36 636,25 zł
Marzec 30 836,00 3 009,59 2 004,34 0,00 786,32 36 636,25 zł
Kwiecień 30 836,00 3 009,59 2 004,34 0,00 786,32 36 636,25 zł
Maj 30 836,00 3 009,59 2 004,34 0,00 786,32 36 636,25 zł
Czerwiec 30 836,00 2 291,67 1 526,20 0,00 786,32 35 440,19 zł
Lipiec 30 836,00 0,00 0,00 0,00 786,32 31 622,32 zł
Sierpień 30 836,00 0,00 0,00 0,00 786,32 31 622,32 zł
Wrzesień 30 836,00 0,00 0,00 0,00 786,32 31 622,32 zł
Październik 30 836,00 0,00 0,00 0,00 786,32 31 622,32 zł
Listopad 30 836,00 0,00 0,00 0,00 786,32 31 622,32 zł
Grudzień 30 836,00 0,00 0,00 0,00 786,32 31 622,32 zł
Rocznie 370 032,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 435,84 408 355,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 836 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 636 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 668 zł
Całość - kwota brutto 26 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Luty 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Marzec 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Kwiecień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Maj 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Czerwiec 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Lipiec 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Sierpień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Wrzesień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Październik 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Listopad 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Grudzień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 574,00 3 668,00 23 300,00
Rocznie 323 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 888,00 44 016,00 279 600,00
Wynagrodzenie pracownika 26 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 968 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Luty 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Marzec 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Kwiecień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Maj 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Czerwiec 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Lipiec 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Sierpień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Wrzesień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Październik 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Listopad 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Grudzień 26 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 968,00 zł
Rocznie 323 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 968 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 762 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 762,00 0,00 21 322,00
Luty 28 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 562,00 0,00 19 522,00
Marzec 28 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 562,00 0,00 19 522,00
Kwiecień 28 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 562,00 0,00 19 522,00
Maj 28 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 562,00 0,00 19 522,00
Czerwiec 28 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 562,00 0,00 19 522,00
Lipiec 28 084,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 477,00 0,00 19 343,41
Sierpień 28 084,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 477,00 0,00 19 343,41
Wrzesień 28 084,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 477,00 0,00 19 343,41
Październik 28 084,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 477,00 0,00 19 343,41
Listopad 28 084,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 477,00 0,00 19 343,41
Grudzień 28 084,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 477,00 0,00 19 343,41
Rocznie 337 008,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 100 434,00 0,00 234 992,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 322 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.