Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 247 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 3 181 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Luty 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Marzec 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Kwiecień 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Maj 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Czerwiec 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Lipiec 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Sierpień 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Wrzesień 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Październik 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Listopad 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Grudzień 3 181,00 310,47 47,72 77,93 247,04 2 495,00 168,00 2 329,84
Rocznie 38 172,00 3 725,64 572,64 935,16 2 964,48 29 940,00 2 016,00 27 958,08
Wynagrodzenie pracownika 3 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 832 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Luty 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Marzec 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Kwiecień 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Maj 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Czerwiec 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Lipiec 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Sierpień 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Wrzesień 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Październik 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Listopad 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Grudzień 3 181,00 310,47 206,77 53,12 81,11 3 832,47 zł
Rocznie 38 172,00 3 725,64 2 481,24 637,44 973,32 45 989,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 832 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 246 zł
Zaliczka na podatek 160 zł
Całość - kwota brutto 3 084 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Luty 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Marzec 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Kwiecień 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Maj 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Czerwiec 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Lipiec 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Sierpień 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Wrzesień 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Październik 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Listopad 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Grudzień 3 084,00 301,00 46,26 0,00 246,31 2 189,00 160,00 2 330,43
Rocznie 37 008,00 3 612,00 555,12 0,00 2 955,72 26 268,00 1 920,00 27 965,16
Wynagrodzenie pracownika 3 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 664 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Luty 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Marzec 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Kwiecień 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Maj 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Czerwiec 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Lipiec 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Sierpień 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Wrzesień 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Październik 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Listopad 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Grudzień 3 084,00 301,00 200,46 0,00 78,64 3 664,10 zł
Rocznie 37 008,00 3 612,00 2 405,52 0,00 943,68 43 969,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 664 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Całość - kwota brutto 2 697 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Luty 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Marzec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Kwiecień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Maj 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Czerwiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Lipiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Sierpień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Wrzesień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Październik 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Listopad 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Grudzień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Rocznie 32 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 896,00 4 404,00 27 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 697 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Luty 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Marzec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Kwiecień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Maj 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Czerwiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Lipiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Sierpień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Wrzesień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Październik 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Listopad 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Grudzień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Rocznie 32 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 364,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 697 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 697 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 123 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 815 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 815,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 123,00 0,00 2 329,66
Luty 2 815,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 123,00 0,00 2 329,66
Marzec 2 815,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 123,00 0,00 2 329,66
Kwiecień 2 815,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 123,00 0,00 2 329,66
Maj 2 815,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 123,00 0,00 2 329,66
Czerwiec 2 815,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 123,00 0,00 2 329,66
Lipiec 2 815,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 84,00 0,00 2 140,97
Sierpień 2 815,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 84,00 0,00 2 140,97
Wrzesień 2 815,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 84,00 0,00 2 140,97
Październik 2 815,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 84,00 0,00 2 140,97
Listopad 2 815,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 84,00 0,00 2 140,97
Grudzień 2 815,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 84,00 0,00 2 140,97
Rocznie 33 780,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 242,00 0,00 26 823,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 330 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ