Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 247 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 177 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Luty 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Marzec 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Kwiecień 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Maj 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Czerwiec 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Lipiec 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Sierpień 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Wrzesień 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Październik 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Listopad 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Grudzień 3 177,00 310,08 47,66 77,84 246,73 2 491,00 0,00 2 494,69
Rocznie 38 124,00 3 720,96 571,92 934,08 0,00 29 892,00 0,00 29 936,28
Wynagrodzenie pracownika 3 177 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 828 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Luty 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Marzec 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Kwiecień 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Maj 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Czerwiec 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Lipiec 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Sierpień 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Wrzesień 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Październik 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Listopad 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Grudzień 3 177,00 310,08 206,51 53,06 81,02 3 827,67 zł
Rocznie 38 124,00 3 720,96 2 478,12 636,72 972,24 45 932,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 177 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 495 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 495 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 828 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 247 zł
Zaliczka na podatek 263 zł
Całość - kwota brutto 3 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Luty 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Marzec 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Kwiecień 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Maj 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Czerwiec 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Lipiec 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Sierpień 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Wrzesień 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Październik 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Listopad 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Grudzień 3 088,00 301,39 46,32 0,00 246,63 2 192,00 263,00 2 230,62
Rocznie 37 056,00 3 616,68 555,84 0,00 2 959,56 26 304,00 192,00 26 767,44
Wynagrodzenie pracownika 3 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 201 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 669 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Luty 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Marzec 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Kwiecień 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Maj 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Czerwiec 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Lipiec 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Sierpień 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Wrzesień 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Październik 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Listopad 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Grudzień 3 088,00 301,39 200,72 0,00 78,75 3 668,86 zł
Rocznie 37 056,00 3 616,68 2 408,64 0,00 945,00 44 026,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 231 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 231 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 669 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Całość - kwota brutto 2 697 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Luty 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Marzec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Kwiecień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Maj 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Czerwiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Lipiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Sierpień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Wrzesień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Październik 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Listopad 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Grudzień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 367,00 2 330,00
Rocznie 32 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 896,00 4 404,00 27 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 697 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Luty 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Marzec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Kwiecień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Maj 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Czerwiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Lipiec 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Sierpień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Wrzesień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Październik 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Listopad 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Grudzień 2 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,00 zł
Rocznie 32 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 364,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 697 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 697 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 53 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 811 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 811,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 53,00 0,00 2 487,10
Luty 2 811,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 53,00 0,00 2 487,10
Marzec 2 811,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 53,00 0,00 2 487,10
Kwiecień 2 811,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 53,00 0,00 2 487,10
Maj 2 811,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 361,00 0,00 2 179,10
Czerwiec 2 811,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 475,00 0,00 2 065,10
Lipiec 2 811,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 390,00 0,00 1 886,51
Sierpień 2 811,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 390,00 0,00 1 886,51
Wrzesień 2 811,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 390,00 0,00 1 886,51
Październik 2 811,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 390,00 0,00 1 886,51
Listopad 2 811,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 390,00 0,00 1 886,51
Grudzień 2 811,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 390,00 0,00 1 886,51
Rocznie 33 732,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 388,00 0,00 25 511,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 487 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.