Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 484 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 246 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 163 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Luty 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Marzec 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Kwiecień 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Maj 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Czerwiec 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Lipiec 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Sierpień 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Wrzesień 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Październik 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Listopad 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Grudzień 3 163,00 308,71 47,45 77,49 245,64 2 479,00 0,00 2 483,71
Rocznie 37 956,00 3 704,52 569,40 929,88 0,00 29 748,00 0,00 29 804,52
Wynagrodzenie pracownika 3 163 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 811 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Luty 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Marzec 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Kwiecień 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Maj 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Czerwiec 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Lipiec 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Sierpień 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Wrzesień 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Październik 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Listopad 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Grudzień 3 163,00 308,71 205,60 52,82 80,65 3 810,78 zł
Rocznie 37 956,00 3 704,52 2 467,20 633,84 967,80 45 729,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 163 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 484 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 484 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 811 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 246 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 3 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Luty 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Marzec 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Kwiecień 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Maj 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Czerwiec 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Lipiec 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Sierpień 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Wrzesień 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Październik 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Listopad 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Grudzień 3 074,00 300,02 46,11 0,00 245,51 2 182,00 262,00 2 220,52
Rocznie 36 888,00 3 600,24 553,32 0,00 2 946,12 26 184,00 192,00 26 646,24
Wynagrodzenie pracownika 3 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 652 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Luty 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Marzec 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Kwiecień 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Maj 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Czerwiec 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Lipiec 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Sierpień 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Wrzesień 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Październik 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Listopad 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Grudzień 3 074,00 300,02 199,81 0,00 78,38 3 652,21 zł
Rocznie 36 888,00 3 600,24 2 397,72 0,00 940,56 43 826,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 221 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 221 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 652 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 365 zł
Całość - kwota brutto 2 685 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Luty 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Marzec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Kwiecień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Maj 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Czerwiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Lipiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Sierpień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Wrzesień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Październik 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Listopad 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Grudzień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Rocznie 32 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 776,00 4 380,00 27 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Luty 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Marzec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Kwiecień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Maj 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Czerwiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Lipiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Sierpień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Wrzesień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Październik 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Listopad 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Grudzień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Rocznie 32 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 685 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 51 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 799 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 799,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 51,00 0,00 2 477,10
Luty 2 799,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 51,00 0,00 2 477,10
Marzec 2 799,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 51,00 0,00 2 477,10
Kwiecień 2 799,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 51,00 0,00 2 477,10
Maj 2 799,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 350,00 0,00 2 178,10
Czerwiec 2 799,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 471,00 0,00 2 057,10
Lipiec 2 799,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 386,00 0,00 1 878,51
Sierpień 2 799,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 386,00 0,00 1 878,51
Wrzesień 2 799,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 386,00 0,00 1 878,51
Październik 2 799,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 386,00 0,00 1 878,51
Listopad 2 799,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 386,00 0,00 1 878,51
Grudzień 2 799,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 386,00 0,00 1 878,51
Rocznie 33 588,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 341,00 0,00 25 414,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 477 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.