Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 246 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 3 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Luty 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Marzec 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Kwiecień 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Maj 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Czerwiec 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Lipiec 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Sierpień 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Wrzesień 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Październik 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Listopad 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Grudzień 3 167,00 309,10 47,51 77,59 245,95 2 483,00 167,00 2 319,85
Rocznie 38 004,00 3 709,20 570,12 931,08 2 951,40 29 796,00 2 004,00 27 838,20
Wynagrodzenie pracownika 3 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 816 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Luty 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Marzec 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Kwiecień 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Maj 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Czerwiec 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Lipiec 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Sierpień 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Wrzesień 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Październik 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Listopad 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Grudzień 3 167,00 309,10 205,86 52,89 80,76 3 815,61 zł
Rocznie 38 004,00 3 709,20 2 470,32 634,68 969,12 45 787,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 816 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 245 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Całość - kwota brutto 3 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Luty 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Marzec 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Kwiecień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Maj 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Czerwiec 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Lipiec 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Sierpień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Wrzesień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Październik 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Listopad 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Grudzień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Rocznie 36 840,00 3 595,56 552,60 0,00 2 942,28 26 148,00 1 908,00 27 841,56
Wynagrodzenie pracownika 3 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 647 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Luty 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Marzec 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Kwiecień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Maj 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Czerwiec 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Lipiec 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Sierpień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Wrzesień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Październik 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Listopad 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Grudzień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Rocznie 36 840,00 3 595,56 2 394,60 0,00 939,48 43 769,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 647 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 365 zł
Całość - kwota brutto 2 685 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Luty 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Marzec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Kwiecień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Maj 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Czerwiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Lipiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Sierpień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Wrzesień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Październik 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Listopad 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Grudzień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 365,00 2 320,00
Rocznie 32 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 776,00 4 380,00 27 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Luty 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Marzec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Kwiecień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Maj 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Czerwiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Lipiec 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Sierpień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Wrzesień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Październik 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Listopad 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Grudzień 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 zł
Rocznie 32 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 685 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 806 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 104,00 0,00 2 320,19
Luty 2 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 104,00 0,00 2 320,19
Marzec 2 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 104,00 0,00 2 320,19
Kwiecień 2 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 104,00 0,00 2 320,19
Maj 2 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 104,00 0,00 2 320,19
Czerwiec 2 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 104,00 0,00 2 320,19
Lipiec 2 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 63,00 0,00 2 115,99
Sierpień 2 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 63,00 0,00 2 115,99
Wrzesień 2 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 63,00 0,00 2 115,99
Październik 2 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 63,00 0,00 2 115,99
Listopad 2 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 63,00 0,00 2 115,99
Grudzień 2 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 63,00 0,00 2 115,99
Rocznie 33 672,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 002,00 0,00 26 617,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 320 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ