Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 308 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 245 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Całość - kwota brutto 3 152 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Luty 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Marzec 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Kwiecień 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Maj 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Czerwiec 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Lipiec 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Sierpień 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Wrzesień 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Październik 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Listopad 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Grudzień 3 152,00 307,64 47,28 77,22 244,79 2 470,00 165,00 2 310,07
Rocznie 37 824,00 3 691,68 567,36 926,64 2 937,48 29 640,00 1 980,00 27 720,84
Wynagrodzenie pracownika 3 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 308 zł
Ubezpieczenie rentowe 205 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 798 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Luty 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Marzec 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Kwiecień 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Maj 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Czerwiec 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Lipiec 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Sierpień 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Wrzesień 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Październik 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Listopad 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Grudzień 3 152,00 307,64 204,88 52,64 80,37 3 797,53 zł
Rocznie 37 824,00 3 691,68 2 458,56 631,68 964,44 45 570,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 152 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 798 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Całość - kwota brutto 3 057 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Luty 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Marzec 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Kwiecień 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Maj 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Czerwiec 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Lipiec 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Sierpień 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Wrzesień 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Październik 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Listopad 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Grudzień 3 057,00 298,36 45,86 0,00 244,15 2 170,00 159,00 2 309,63
Rocznie 36 684,00 3 580,32 550,32 0,00 2 929,80 26 040,00 1 908,00 27 715,56
Wynagrodzenie pracownika 3 057 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Luty 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Marzec 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Kwiecień 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Maj 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Czerwiec 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Lipiec 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Sierpień 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Wrzesień 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Październik 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Listopad 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Grudzień 3 057,00 298,36 198,71 0,00 77,96 3 632,03 zł
Rocznie 36 684,00 3 580,32 2 384,52 0,00 935,52 43 584,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 057 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 364 zł
Całość - kwota brutto 2 674 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Luty 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Marzec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Kwiecień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Maj 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Czerwiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Lipiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Sierpień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Wrzesień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Październik 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Listopad 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Grudzień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Rocznie 32 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 668,00 4 368,00 27 720,00
Wynagrodzenie pracownika 2 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Luty 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Marzec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Kwiecień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Maj 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Czerwiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Lipiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Sierpień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Wrzesień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Październik 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Listopad 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Grudzień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Rocznie 32 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 794 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 102,00 0,00 2 310,19
Luty 2 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 102,00 0,00 2 310,19
Marzec 2 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 102,00 0,00 2 310,19
Kwiecień 2 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 102,00 0,00 2 310,19
Maj 2 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 102,00 0,00 2 310,19
Czerwiec 2 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 102,00 0,00 2 310,19
Lipiec 2 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 61,00 0,00 2 105,99
Sierpień 2 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 61,00 0,00 2 105,99
Wrzesień 2 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 61,00 0,00 2 105,99
Październik 2 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 61,00 0,00 2 105,99
Listopad 2 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 61,00 0,00 2 105,99
Grudzień 2 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 61,00 0,00 2 105,99
Rocznie 33 528,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 978,00 0,00 26 497,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 310 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ