Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 148 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Luty 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Marzec 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Kwiecień 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Maj 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Czerwiec 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Lipiec 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Sierpień 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Wrzesień 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Październik 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Listopad 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Grudzień 3 148,00 307,24 47,22 77,13 244,48 2 466,00 0,00 2 471,93
Rocznie 37 776,00 3 686,88 566,64 925,56 0,00 29 592,00 0,00 29 663,16
Wynagrodzenie pracownika 3 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 205 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 793 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Luty 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Marzec 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Kwiecień 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Maj 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Czerwiec 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Lipiec 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Sierpień 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Wrzesień 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Październik 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Listopad 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Grudzień 3 148,00 307,24 204,62 52,57 80,28 3 792,71 zł
Rocznie 37 776,00 3 686,88 2 455,44 630,84 963,36 45 512,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 472 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 472 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 793 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 261 zł
Całość - kwota brutto 3 061 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Luty 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Marzec 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Kwiecień 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Maj 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Czerwiec 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Lipiec 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Sierpień 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Wrzesień 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Październik 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Listopad 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Grudzień 3 061,00 298,75 45,92 0,00 244,47 2 173,00 261,00 2 211,10
Rocznie 36 732,00 3 585,00 551,04 0,00 2 933,64 26 076,00 192,00 26 533,20
Wynagrodzenie pracownika 3 061 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Luty 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Marzec 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Kwiecień 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Maj 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Czerwiec 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Lipiec 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Sierpień 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Wrzesień 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Październik 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Listopad 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Grudzień 3 061,00 298,75 198,97 0,00 78,05 3 636,77 zł
Rocznie 36 732,00 3 585,00 2 387,64 0,00 936,60 43 641,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 061 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 211 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 211 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 364 zł
Całość - kwota brutto 2 674 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Luty 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Marzec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Kwiecień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Maj 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Czerwiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Lipiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Sierpień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Wrzesień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Październik 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Listopad 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Grudzień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,00 364,00 2 310,00
Rocznie 32 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 668,00 4 368,00 27 720,00
Wynagrodzenie pracownika 2 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Luty 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Marzec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Kwiecień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Maj 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Czerwiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Lipiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Sierpień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Wrzesień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Październik 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Listopad 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Grudzień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,00 zł
Rocznie 32 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 787 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 787,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 49,00 0,00 2 467,10
Luty 2 787,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 49,00 0,00 2 467,10
Marzec 2 787,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 49,00 0,00 2 467,10
Kwiecień 2 787,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 49,00 0,00 2 467,10
Maj 2 787,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 339,00 0,00 2 177,10
Czerwiec 2 787,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 467,00 0,00 2 049,10
Lipiec 2 787,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 382,00 0,00 1 870,51
Sierpień 2 787,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 382,00 0,00 1 870,51
Wrzesień 2 787,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 382,00 0,00 1 870,51
Październik 2 787,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 382,00 0,00 1 870,51
Listopad 2 787,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 382,00 0,00 1 870,51
Grudzień 2 787,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 382,00 0,00 1 870,51
Rocznie 33 444,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 294,00 0,00 25 317,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 467 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.