Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 300 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 134 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Luty 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Marzec 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Kwiecień 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Maj 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Czerwiec 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Lipiec 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Sierpień 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Wrzesień 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Październik 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Listopad 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Grudzień 3 134,00 305,88 47,01 76,78 0,00 2 454,00 0,00 2 704,33
Rocznie 37 608,00 3 670,56 564,12 921,36 0,00 29 448,00 0,00 32 451,96
Wynagrodzenie pracownika 3 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 204 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 776 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Luty 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Marzec 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Kwiecień 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Maj 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Czerwiec 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Lipiec 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Sierpień 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Wrzesień 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Październik 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Listopad 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Grudzień 3 134,00 305,88 203,71 52,34 79,91 3 775,84 zł
Rocznie 37 608,00 3 670,56 2 444,52 628,08 958,92 45 310,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 704 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 776 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 243 zł
Zaliczka na podatek 158 zł
Całość - kwota brutto 3 044 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Luty 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Marzec 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Kwiecień 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Maj 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Czerwiec 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Lipiec 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Sierpień 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Wrzesień 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Październik 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Listopad 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Grudzień 3 044,00 297,09 45,66 0,00 243,11 2 161,00 158,00 2 300,14
Rocznie 36 528,00 3 565,08 547,92 0,00 2 917,32 25 932,00 1 896,00 27 601,68
Wynagrodzenie pracownika 3 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 617 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Luty 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Marzec 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Kwiecień 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Maj 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Czerwiec 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Lipiec 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Sierpień 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Wrzesień 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Październik 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Listopad 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Grudzień 3 044,00 297,09 197,86 0,00 77,62 3 616,57 zł
Rocznie 36 528,00 3 565,08 2 374,32 0,00 931,44 43 398,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 044 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 617 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 362 zł
Całość - kwota brutto 2 662 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Luty 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Marzec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Kwiecień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Maj 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Czerwiec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Lipiec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Sierpień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Wrzesień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Październik 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Listopad 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Grudzień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 362,00 2 300,00
Rocznie 31 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 560,00 4 344,00 27 600,00
Wynagrodzenie pracownika 2 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 662 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Luty 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Marzec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Kwiecień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Maj 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Czerwiec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Lipiec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Sierpień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Wrzesień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Październik 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Listopad 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Grudzień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 zł
Rocznie 31 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 662 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 662 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 775 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 2 728,00
Luty 2 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 2 728,00
Marzec 2 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 2 728,00
Kwiecień 2 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 2 728,00
Maj 2 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 2 447,00
Czerwiec 2 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 0,00 2 312,00
Lipiec 2 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 379,00 0,00 2 132,41
Sierpień 2 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 379,00 0,00 2 132,41
Wrzesień 2 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 379,00 0,00 2 132,41
Październik 2 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 379,00 0,00 2 132,41
Listopad 2 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 379,00 0,00 2 132,41
Grudzień 2 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 379,00 0,00 2 132,41
Rocznie 33 300,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 3 253,00 0,00 28 465,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 728 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.