Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 243 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Całość - kwota brutto 3 124 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Luty 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Marzec 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Kwiecień 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Maj 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Czerwiec 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Lipiec 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Sierpień 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Wrzesień 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Październik 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Listopad 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Grudzień 3 124,00 304,90 46,86 76,54 242,61 2 446,00 163,00 2 290,09
Rocznie 37 488,00 3 658,80 562,32 918,48 2 911,32 29 352,00 1 956,00 27 481,08
Wynagrodzenie pracownika 3 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Luty 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Marzec 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Kwiecień 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Maj 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Czerwiec 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Lipiec 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Sierpień 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Wrzesień 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Październik 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Listopad 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Grudzień 3 124,00 304,90 203,06 52,17 79,66 3 763,79 zł
Rocznie 37 488,00 3 658,80 2 436,72 626,04 955,92 45 165,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 242 zł
Zaliczka na podatek 157 zł
Całość - kwota brutto 3 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Luty 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Marzec 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Kwiecień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Maj 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Czerwiec 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Lipiec 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Sierpień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Wrzesień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Październik 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Listopad 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Grudzień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 157,00 2 289,83
Rocznie 36 360,00 3 548,76 545,40 0,00 2 903,88 25 812,00 1 884,00 27 477,96
Wynagrodzenie pracownika 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 197 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Luty 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Marzec 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Kwiecień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Maj 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Czerwiec 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Lipiec 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Sierpień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Wrzesień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Październik 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Listopad 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Grudzień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Rocznie 36 360,00 3 548,76 2 363,40 0,00 927,24 43 199,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 2 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Luty 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Marzec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Kwiecień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Maj 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Czerwiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Lipiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Sierpień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Wrzesień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Październik 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Listopad 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Grudzień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Rocznie 31 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 440,00 4 320,00 27 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Luty 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Marzec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Kwiecień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Maj 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Czerwiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Lipiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Sierpień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Wrzesień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Październik 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Listopad 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Grudzień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Rocznie 31 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 770 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 98,00 0,00 2 290,19
Luty 2 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 98,00 0,00 2 290,19
Marzec 2 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 98,00 0,00 2 290,19
Kwiecień 2 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 98,00 0,00 2 290,19
Maj 2 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 98,00 0,00 2 290,19
Czerwiec 2 770,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 98,00 0,00 2 290,19
Lipiec 2 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 57,00 0,00 2 085,99
Sierpień 2 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 57,00 0,00 2 085,99
Wrzesień 2 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 57,00 0,00 2 085,99
Październik 2 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 57,00 0,00 2 085,99
Listopad 2 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 57,00 0,00 2 085,99
Grudzień 2 770,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 57,00 0,00 2 085,99
Rocznie 33 240,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 930,00 0,00 26 257,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 290 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ