Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 242 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Luty 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Marzec 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Kwiecień 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Maj 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Czerwiec 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Lipiec 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Sierpień 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Wrzesień 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Październik 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Listopad 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Grudzień 3 120,00 304,51 46,80 76,44 242,30 2 442,00 0,00 2 449,95
Rocznie 37 440,00 3 654,12 561,60 917,28 0,00 29 304,00 0,00 29 399,40
Wynagrodzenie pracownika 3 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Luty 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Marzec 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Kwiecień 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Maj 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Czerwiec 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Lipiec 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Sierpień 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Wrzesień 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Październik 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Listopad 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Grudzień 3 120,00 304,51 202,80 52,10 79,56 3 758,97 zł
Rocznie 37 440,00 3 654,12 2 433,60 625,20 954,72 45 107,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 242 zł
Zaliczka na podatek 259 zł
Całość - kwota brutto 3 035 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Luty 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Marzec 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Kwiecień 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Maj 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Czerwiec 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Lipiec 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Sierpień 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Wrzesień 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Październik 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Listopad 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Grudzień 3 035,00 296,22 45,53 0,00 242,39 2 155,00 259,00 2 192,26
Rocznie 36 420,00 3 554,64 546,36 0,00 2 908,68 25 860,00 192,00 26 307,12
Wynagrodzenie pracownika 3 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 197 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Luty 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Marzec 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Kwiecień 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Maj 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Czerwiec 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Lipiec 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Sierpień 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Wrzesień 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Październik 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Listopad 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Grudzień 3 035,00 296,22 197,28 0,00 77,40 3 605,90 zł
Rocznie 36 420,00 3 554,64 2 367,36 0,00 928,80 43 270,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 192 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 2 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Luty 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Marzec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Kwiecień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Maj 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Czerwiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Lipiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Sierpień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Wrzesień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Październik 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Listopad 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Grudzień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 360,00 2 290,00
Rocznie 31 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 440,00 4 320,00 27 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Luty 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Marzec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Kwiecień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Maj 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Czerwiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Lipiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Sierpień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Wrzesień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Październik 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Listopad 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Grudzień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 zł
Rocznie 31 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 45 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 763 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 763,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 45,00 0,00 2 447,10
Luty 2 763,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 45,00 0,00 2 447,10
Marzec 2 763,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 45,00 0,00 2 447,10
Kwiecień 2 763,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 45,00 0,00 2 447,10
Maj 2 763,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 317,00 0,00 2 175,10
Czerwiec 2 763,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 459,00 0,00 2 033,10
Lipiec 2 763,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 375,00 0,00 1 853,51
Sierpień 2 763,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 375,00 0,00 1 853,51
Wrzesień 2 763,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 375,00 0,00 1 853,51
Październik 2 763,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 375,00 0,00 1 853,51
Listopad 2 763,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 375,00 0,00 1 853,51
Grudzień 2 763,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 375,00 0,00 1 853,51
Rocznie 33 156,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 206,00 0,00 25 117,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 447 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.