Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 280 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 106 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Luty 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Marzec 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Kwiecień 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Maj 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Czerwiec 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Lipiec 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Sierpień 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Wrzesień 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Październik 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Listopad 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Grudzień 3 106,00 303,15 46,59 76,10 0,00 2 430,00 0,00 2 680,16
Rocznie 37 272,00 3 637,80 559,08 913,20 0,00 29 160,00 0,00 32 161,92
Wynagrodzenie pracownika 3 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 742 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Luty 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Marzec 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Kwiecień 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Maj 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Czerwiec 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Lipiec 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Sierpień 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Wrzesień 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Październik 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Listopad 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Grudzień 3 106,00 303,15 201,89 51,87 79,21 3 742,12 zł
Rocznie 37 272,00 3 637,80 2 422,68 622,44 950,52 44 905,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 106 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 742 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 241 zł
Zaliczka na podatek 157 zł
Całość - kwota brutto 3 018 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Luty 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Marzec 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Kwiecień 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Maj 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Czerwiec 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Lipiec 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Sierpień 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Wrzesień 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Październik 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Listopad 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Grudzień 3 018,00 294,56 45,27 0,00 241,04 2 143,00 157,00 2 280,13
Rocznie 36 216,00 3 534,72 543,24 0,00 2 892,48 25 716,00 1 884,00 27 361,56
Wynagrodzenie pracownika 3 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 586 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Luty 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Marzec 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Kwiecień 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Maj 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Czerwiec 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Lipiec 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Sierpień 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Wrzesień 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Październik 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Listopad 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Grudzień 3 018,00 294,56 196,17 0,00 76,96 3 585,69 zł
Rocznie 36 216,00 3 534,72 2 354,04 0,00 923,52 43 028,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 018 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 586 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Całość - kwota brutto 2 639 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Luty 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Marzec 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Kwiecień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Maj 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Czerwiec 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Lipiec 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Sierpień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Wrzesień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Październik 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Listopad 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Grudzień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,00 359,00 2 280,00
Rocznie 31 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 332,00 4 308,00 27 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 639 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Luty 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Marzec 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Kwiecień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Maj 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Czerwiec 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Lipiec 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Sierpień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Wrzesień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Październik 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Listopad 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Grudzień 2 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 zł
Rocznie 31 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 639 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 751 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 2 708,00
Luty 2 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 2 708,00
Marzec 2 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 2 708,00
Kwiecień 2 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 2 708,00
Maj 2 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 2 445,00
Czerwiec 2 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 2 296,00
Lipiec 2 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 371,00 0,00 2 116,41
Sierpień 2 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 371,00 0,00 2 116,41
Wrzesień 2 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 371,00 0,00 2 116,41
Październik 2 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 371,00 0,00 2 116,41
Listopad 2 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 371,00 0,00 2 116,41
Grudzień 2 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 371,00 0,00 2 116,41
Rocznie 33 012,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 28 271,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 751 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 708 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.