Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 270 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 240 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 092 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Luty 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Marzec 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Kwiecień 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Maj 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Czerwiec 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Lipiec 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Sierpień 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Wrzesień 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Październik 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Listopad 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Grudzień 3 092,00 301,78 46,38 75,75 240,13 2 418,00 0,00 2 427,96
Rocznie 37 104,00 3 621,36 556,56 909,00 0,00 29 016,00 0,00 29 135,52
Wynagrodzenie pracownika 3 092 zł
Ubezpieczenie emerytalne 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 201 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 725 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Luty 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Marzec 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Kwiecień 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Maj 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Czerwiec 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Lipiec 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Sierpień 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Wrzesień 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Październik 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Listopad 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Grudzień 3 092,00 301,78 200,98 51,64 78,84 3 725,24 zł
Rocznie 37 104,00 3 621,36 2 411,76 619,68 946,08 44 702,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 428 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 428 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 725 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 240 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Całość - kwota brutto 3 008 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Luty 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Marzec 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Kwiecień 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Maj 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Czerwiec 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Lipiec 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Sierpień 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Wrzesień 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Październik 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Listopad 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Grudzień 3 008,00 293,58 45,12 0,00 240,24 2 135,00 256,00 2 172,86
Rocznie 36 096,00 3 522,96 541,44 0,00 2 882,88 25 620,00 192,00 26 074,32
Wynagrodzenie pracownika 3 008 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Luty 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Marzec 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Kwiecień 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Maj 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Czerwiec 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Lipiec 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Sierpień 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Wrzesień 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Październik 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Listopad 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Grudzień 3 008,00 293,58 195,52 0,00 76,71 3 573,81 zł
Rocznie 36 096,00 3 522,96 2 346,24 0,00 920,52 42 885,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 008 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 173 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 173 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 357 zł
Całość - kwota brutto 2 627 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Luty 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Marzec 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Kwiecień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Maj 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Czerwiec 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Lipiec 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Sierpień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Wrzesień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Październik 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Listopad 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Grudzień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,00 357,00 2 270,00
Rocznie 31 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 224,00 4 284,00 27 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 627 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Luty 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Marzec 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Kwiecień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Maj 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Czerwiec 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Lipiec 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Sierpień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Wrzesień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Październik 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Listopad 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Grudzień 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 627,00 zł
Rocznie 31 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 524,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 627 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 627 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 427 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 739 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 739,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 427,10
Luty 2 739,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 427,10
Marzec 2 739,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 427,10
Kwiecień 2 739,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 427,10
Maj 2 739,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 295,00 0,00 2 173,10
Czerwiec 2 739,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 451,00 0,00 2 017,10
Lipiec 2 739,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 837,51
Sierpień 2 739,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 837,51
Wrzesień 2 739,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 837,51
Październik 2 739,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 837,51
Listopad 2 739,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 837,51
Grudzień 2 739,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 837,51
Rocznie 32 868,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 112,00 0,00 24 923,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 739 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 427 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.