Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 239 zł
Zaliczka na podatek 160 zł
Całość - kwota brutto 3 082 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Luty 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Marzec 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Kwiecień 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Maj 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Czerwiec 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Lipiec 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Sierpień 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Wrzesień 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Październik 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Listopad 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Grudzień 3 082,00 300,80 46,23 75,51 239,35 2 409,00 160,00 2 260,11
Rocznie 36 984,00 3 609,60 554,76 906,12 2 872,20 28 908,00 1 920,00 27 121,32
Wynagrodzenie pracownika 3 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Luty 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Marzec 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Kwiecień 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Maj 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Czerwiec 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Lipiec 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Sierpień 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Wrzesień 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Październik 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Listopad 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Grudzień 3 082,00 300,80 200,33 51,47 78,59 3 713,19 zł
Rocznie 36 984,00 3 609,60 2 403,96 617,64 943,08 44 558,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 082 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 239 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Całość - kwota brutto 2 991 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Luty 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Marzec 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Kwiecień 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Maj 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Czerwiec 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Lipiec 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Sierpień 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Wrzesień 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Październik 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Listopad 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Grudzień 2 991,00 291,92 44,87 0,00 238,88 2 123,00 155,00 2 260,33
Rocznie 35 892,00 3 503,04 538,44 0,00 2 866,56 25 476,00 1 860,00 27 123,96
Wynagrodzenie pracownika 2 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Luty 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Marzec 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Kwiecień 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Maj 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Czerwiec 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Lipiec 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Sierpień 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Wrzesień 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Październik 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Listopad 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Grudzień 2 991,00 291,92 194,42 0,00 76,27 3 553,61 zł
Rocznie 35 892,00 3 503,04 2 333,04 0,00 915,24 42 643,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 991 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 356 zł
Całość - kwota brutto 2 616 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Luty 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Marzec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Kwiecień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Maj 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Czerwiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Lipiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Sierpień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Wrzesień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Październik 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Listopad 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Grudzień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Rocznie 31 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 4 272,00 27 120,00
Wynagrodzenie pracownika 2 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Luty 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Marzec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Kwiecień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Maj 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Czerwiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Lipiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Sierpień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Wrzesień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Październik 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Listopad 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Grudzień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Rocznie 31 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 616 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 734 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 92,00 0,00 2 260,19
Luty 2 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 92,00 0,00 2 260,19
Marzec 2 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 92,00 0,00 2 260,19
Kwiecień 2 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 92,00 0,00 2 260,19
Maj 2 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 92,00 0,00 2 260,19
Czerwiec 2 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 92,00 0,00 2 260,19
Lipiec 2 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 51,00 0,00 2 055,99
Sierpień 2 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 51,00 0,00 2 055,99
Wrzesień 2 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 51,00 0,00 2 055,99
Październik 2 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 51,00 0,00 2 055,99
Listopad 2 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 51,00 0,00 2 055,99
Grudzień 2 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 51,00 0,00 2 055,99
Rocznie 32 808,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 858,00 0,00 25 897,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 260 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ