Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 416 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 239 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 077 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Luty 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Marzec 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Kwiecień 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Maj 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Czerwiec 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Lipiec 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Sierpień 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Wrzesień 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Październik 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Listopad 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Grudzień 3 077,00 300,32 46,16 75,39 238,96 2 405,00 0,00 2 416,17
Rocznie 36 924,00 3 603,84 553,92 904,68 0,00 28 860,00 0,00 28 994,04
Wynagrodzenie pracownika 3 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 707 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Luty 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Marzec 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Kwiecień 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Maj 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Czerwiec 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Lipiec 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Sierpień 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Wrzesień 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Październik 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Listopad 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Grudzień 3 077,00 300,32 200,01 51,39 78,47 3 707,19 zł
Rocznie 36 924,00 3 603,84 2 400,12 616,68 941,64 44 486,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 077 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 416 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 416 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 707 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 163 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 239 zł
Zaliczka na podatek 255 zł
Całość - kwota brutto 2 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Luty 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Marzec 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Kwiecień 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Maj 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Czerwiec 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Lipiec 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Sierpień 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Wrzesień 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Październik 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Listopad 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Grudzień 2 995,00 292,31 44,93 0,00 239,20 2 126,00 255,00 2 163,44
Rocznie 35 940,00 3 507,72 539,16 0,00 2 870,40 25 512,00 192,00 25 961,28
Wynagrodzenie pracownika 2 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 558 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Luty 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Marzec 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Kwiecień 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Maj 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Czerwiec 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Lipiec 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Sierpień 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Wrzesień 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Październik 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Listopad 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Grudzień 2 995,00 292,31 194,68 0,00 76,38 3 558,37 zł
Rocznie 35 940,00 3 507,72 2 336,16 0,00 916,56 42 700,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 163 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 163 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 558 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 356 zł
Całość - kwota brutto 2 616 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Luty 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Marzec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Kwiecień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Maj 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Czerwiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Lipiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Sierpień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Wrzesień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Październik 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Listopad 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Grudzień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093,00 356,00 2 260,00
Rocznie 31 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 4 272,00 27 120,00
Wynagrodzenie pracownika 2 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Luty 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Marzec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Kwiecień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Maj 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Czerwiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Lipiec 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Sierpień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Wrzesień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Październik 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Listopad 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Grudzień 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 zł
Rocznie 31 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 616 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 727 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 727,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 417,10
Luty 2 727,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 417,10
Marzec 2 727,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 417,10
Kwiecień 2 727,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 417,10
Maj 2 727,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 284,00 0,00 2 172,10
Czerwiec 2 727,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 448,00 0,00 2 008,10
Lipiec 2 727,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 363,00 0,00 1 829,51
Sierpień 2 727,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 363,00 0,00 1 829,51
Wrzesień 2 727,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 363,00 0,00 1 829,51
Październik 2 727,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 363,00 0,00 1 829,51
Listopad 2 727,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 363,00 0,00 1 829,51
Grudzień 2 727,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 363,00 0,00 1 829,51
Rocznie 32 724,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 066,00 0,00 24 825,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 417 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.