Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 190 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Luty 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Marzec 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Kwiecień 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Maj 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Czerwiec 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Lipiec 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Sierpień 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Wrzesień 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Październik 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Listopad 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Grudzień 220,00 21,47 3,30 5,39 0,00 0,00 0,00 189,84
Rocznie 2 640,00 257,64 39,60 64,68 0,00 0,00 0,00 2 278,08
Wynagrodzenie pracownika 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Luty 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Marzec 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Kwiecień 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Maj 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Czerwiec 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Lipiec 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Sierpień 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Wrzesień 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Październik 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Listopad 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Grudzień 220,00 21,47 14,30 3,67 5,61 265,05 zł
Rocznie 2 640,00 257,64 171,60 44,04 67,32 3 180,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 25 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 20 zł
Zaliczka na podatek 13 zł
Całość - kwota brutto 251 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Luty 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Marzec 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Kwiecień 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Maj 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Czerwiec 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Lipiec 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Sierpień 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Wrzesień 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Październik 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Listopad 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Grudzień 251,00 24,50 3,77 0,00 20,05 178,00 13,00 189,68
Rocznie 3 012,00 294,00 45,24 0,00 240,60 2 136,00 156,00 2 276,16
Wynagrodzenie pracownika 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 25 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 298 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Luty 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Marzec 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Kwiecień 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Maj 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Czerwiec 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Lipiec 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Sierpień 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Wrzesień 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Październik 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Listopad 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Grudzień 251,00 24,50 16,32 0,00 6,40 298,22 zł
Rocznie 3 012,00 294,00 195,84 0,00 76,80 3 578,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 251 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 298 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 30 zł
Całość - kwota brutto 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Luty 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Marzec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Kwiecień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Maj 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Czerwiec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Lipiec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Sierpień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Wrzesień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Październik 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Listopad 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Grudzień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 30,00 190,00
Rocznie 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 360,00 2 280,00
Wynagrodzenie pracownika 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Luty 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Marzec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Kwiecień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Maj 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Czerwiec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Lipiec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Sierpień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Wrzesień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Październik 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Listopad 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Grudzień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 zł
Rocznie 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 190 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Luty 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Marzec 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Kwiecień 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Maj 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Czerwiec 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Lipiec 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -73,59
Sierpień 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -73,59
Wrzesień 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -73,59
Październik 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -73,59
Listopad 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -73,59
Grudzień 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -73,59
Rocznie 2 280,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 190 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.