Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 250 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 238 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 063 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Luty 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Marzec 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Kwiecień 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Maj 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Czerwiec 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Lipiec 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Sierpień 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Wrzesień 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Październik 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Listopad 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Grudzień 3 063,00 298,95 45,95 75,04 237,88 2 393,00 0,00 2 405,18
Rocznie 36 756,00 3 587,40 551,40 900,48 0,00 28 716,00 0,00 28 862,16
Wynagrodzenie pracownika 3 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Luty 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Marzec 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Kwiecień 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Maj 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Czerwiec 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Lipiec 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Sierpień 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Wrzesień 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Październik 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Listopad 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Grudzień 3 063,00 298,95 199,10 51,15 78,10 3 690,30 zł
Rocznie 36 756,00 3 587,40 2 389,20 613,80 937,20 44 283,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 063 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 405 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 405 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 238 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 2 982 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Luty 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Marzec 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Kwiecień 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Maj 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Czerwiec 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Lipiec 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Sierpień 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Wrzesień 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Październik 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Listopad 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Grudzień 2 982,00 291,04 44,73 0,00 238,16 2 117,00 254,00 2 154,03
Rocznie 35 784,00 3 492,48 536,76 0,00 2 857,92 25 404,00 192,00 25 848,36
Wynagrodzenie pracownika 2 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 543 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Luty 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Marzec 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Kwiecień 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Maj 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Czerwiec 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Lipiec 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Sierpień 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Wrzesień 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Październik 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Listopad 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Grudzień 2 982,00 291,04 193,83 0,00 76,04 3 542,91 zł
Rocznie 35 784,00 3 492,48 2 325,96 0,00 912,48 42 514,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 982 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 154 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 154 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 543 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Całość - kwota brutto 2 604 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Luty 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Marzec 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Kwiecień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Maj 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Czerwiec 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Lipiec 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Sierpień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Wrzesień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Październik 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Listopad 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Grudzień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 354,00 2 250,00
Rocznie 31 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 996,00 4 248,00 27 000,00
Wynagrodzenie pracownika 2 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 604 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Luty 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Marzec 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Kwiecień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Maj 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Czerwiec 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Lipiec 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Sierpień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Wrzesień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Październik 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Listopad 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Grudzień 2 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,00 zł
Rocznie 31 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 248,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 604 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 604 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 715 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 715,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 407,10
Luty 2 715,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 407,10
Marzec 2 715,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 407,10
Kwiecień 2 715,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 407,10
Maj 2 715,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 273,00 0,00 2 171,10
Czerwiec 2 715,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 444,00 0,00 2 000,10
Lipiec 2 715,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 359,00 0,00 1 821,51
Sierpień 2 715,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 359,00 0,00 1 821,51
Wrzesień 2 715,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 359,00 0,00 1 821,51
Październik 2 715,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 359,00 0,00 1 821,51
Listopad 2 715,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 359,00 0,00 1 821,51
Grudzień 2 715,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 359,00 0,00 1 821,51
Rocznie 32 580,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 019,00 0,00 24 728,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 407 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.