Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 049 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Luty 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Marzec 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Kwiecień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Maj 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Czerwiec 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Lipiec 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Sierpień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Wrzesień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Październik 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Listopad 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Grudzień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 0,00 2 381,00 0,00 2 630,98
Rocznie 36 588,00 3 570,96 548,88 896,40 0,00 28 572,00 0,00 31 571,76
Wynagrodzenie pracownika 3 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Luty 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Marzec 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Kwiecień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Maj 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Czerwiec 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Lipiec 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Sierpień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Wrzesień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Październik 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Listopad 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Grudzień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Rocznie 36 588,00 3 570,96 2 378,28 611,04 933,00 44 081,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 631 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 237 zł
Zaliczka na podatek 154 zł
Całość - kwota brutto 2 964 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Luty 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Marzec 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Kwiecień 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Maj 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Czerwiec 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Lipiec 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Sierpień 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Wrzesień 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Październik 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Listopad 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Grudzień 2 964,00 289,29 44,46 0,00 236,72 2 104,00 154,00 2 239,53
Rocznie 35 568,00 3 471,48 533,52 0,00 2 840,64 25 248,00 1 848,00 26 874,36
Wynagrodzenie pracownika 2 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 193 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 522 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Luty 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Marzec 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Kwiecień 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Maj 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Czerwiec 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Lipiec 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Sierpień 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Wrzesień 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Październik 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Listopad 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Grudzień 2 964,00 289,29 192,66 0,00 75,58 3 521,53 zł
Rocznie 35 568,00 3 471,48 2 311,92 0,00 906,96 42 258,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 522 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 2 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Luty 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Marzec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Kwiecień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Maj 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Czerwiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Lipiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Sierpień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Wrzesień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Październik 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Listopad 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Grudzień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Rocznie 31 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 888,00 4 236,00 26 880,00
Wynagrodzenie pracownika 2 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Luty 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Marzec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Kwiecień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Maj 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Czerwiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Lipiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Sierpień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Wrzesień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Październik 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Listopad 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Grudzień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Rocznie 31 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 35 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 2 668,00
Luty 2 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 2 668,00
Marzec 2 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 2 668,00
Kwiecień 2 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 2 668,00
Maj 2 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 2 441,00
Czerwiec 2 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 2 263,00
Lipiec 2 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 355,00 0,00 2 084,41
Sierpień 2 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 355,00 0,00 2 084,41
Wrzesień 2 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 355,00 0,00 2 084,41
Październik 2 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 355,00 0,00 2 084,41
Listopad 2 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 355,00 0,00 2 084,41
Grudzień 2 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 355,00 0,00 2 084,41
Rocznie 32 436,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 972,00 0,00 27 882,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 668 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.