Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 237 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 049 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Luty 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Marzec 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Kwiecień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Maj 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Czerwiec 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Lipiec 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Sierpień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Wrzesień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Październik 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Listopad 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Grudzień 3 049,00 297,58 45,74 74,70 236,79 2 381,00 0,00 2 394,19
Rocznie 36 588,00 3 570,96 548,88 896,40 0,00 28 572,00 0,00 28 730,28
Wynagrodzenie pracownika 3 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Luty 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Marzec 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Kwiecień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Maj 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Czerwiec 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Lipiec 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Sierpień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Wrzesień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Październik 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Listopad 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Grudzień 3 049,00 297,58 198,19 50,92 77,75 3 673,44 zł
Rocznie 36 588,00 3 570,96 2 378,28 611,04 933,00 44 081,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 394 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 394 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 237 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 2 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Luty 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Marzec 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Kwiecień 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Maj 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Czerwiec 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Lipiec 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Sierpień 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Wrzesień 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Październik 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Listopad 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Grudzień 2 968,00 289,68 44,52 0,00 237,04 2 107,00 253,00 2 143,92
Rocznie 35 616,00 3 476,16 534,24 0,00 2 844,48 25 284,00 192,00 25 727,04
Wynagrodzenie pracownika 2 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 193 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 526 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Luty 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Marzec 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Kwiecień 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Maj 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Czerwiec 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Lipiec 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Sierpień 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Wrzesień 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Październik 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Listopad 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Grudzień 2 968,00 289,68 192,92 0,00 75,69 3 526,29 zł
Rocznie 35 616,00 3 476,16 2 315,04 0,00 908,28 42 315,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 144 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 144 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 526 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 2 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Luty 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Marzec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Kwiecień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Maj 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Czerwiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Lipiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Sierpień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Wrzesień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Październik 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Listopad 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Grudzień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 074,00 353,00 2 240,00
Rocznie 31 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 888,00 4 236,00 26 880,00
Wynagrodzenie pracownika 2 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Luty 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Marzec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Kwiecień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Maj 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Czerwiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Lipiec 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Sierpień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Wrzesień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Październik 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Listopad 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Grudzień 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 zł
Rocznie 31 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 35 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 703,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 35,00 0,00 2 397,10
Luty 2 703,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 35,00 0,00 2 397,10
Marzec 2 703,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 35,00 0,00 2 397,10
Kwiecień 2 703,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 35,00 0,00 2 397,10
Maj 2 703,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 262,00 0,00 2 170,10
Czerwiec 2 703,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 440,00 0,00 1 992,10
Lipiec 2 703,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 813,51
Sierpień 2 703,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 813,51
Wrzesień 2 703,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 813,51
Październik 2 703,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 813,51
Listopad 2 703,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 813,51
Grudzień 2 703,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 813,51
Rocznie 32 436,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 972,00 0,00 24 631,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 397 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.