Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 236 zł
Zaliczka na podatek 156 zł
Całość - kwota brutto 3 039 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Luty 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Marzec 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Kwiecień 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Maj 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Czerwiec 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Lipiec 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Sierpień 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Wrzesień 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Październik 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Listopad 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Grudzień 3 039,00 296,61 45,59 74,46 236,01 2 372,00 156,00 2 230,33
Rocznie 36 468,00 3 559,32 547,08 893,52 2 832,12 28 464,00 1 872,00 26 763,96
Wynagrodzenie pracownika 3 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Luty 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Marzec 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Kwiecień 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Maj 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Czerwiec 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Lipiec 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Sierpień 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Wrzesień 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Październik 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Listopad 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Grudzień 3 039,00 296,61 197,54 50,75 77,50 3 661,40 zł
Rocznie 36 468,00 3 559,32 2 370,48 609,00 930,00 43 936,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 039 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 236 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Całość - kwota brutto 2 951 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Luty 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Marzec 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Kwiecień 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Maj 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Czerwiec 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Lipiec 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Sierpień 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Wrzesień 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Październik 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Listopad 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Grudzień 2 951,00 288,02 44,27 0,00 235,68 2 095,00 153,00 2 230,03
Rocznie 35 412,00 3 456,24 531,24 0,00 2 828,16 25 140,00 1 836,00 26 760,36
Wynagrodzenie pracownika 2 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 192 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 506 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Luty 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Marzec 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Kwiecień 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Maj 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Czerwiec 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Lipiec 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Sierpień 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Wrzesień 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Październik 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Listopad 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Grudzień 2 951,00 288,02 191,82 0,00 75,25 3 506,09 zł
Rocznie 35 412,00 3 456,24 2 301,84 0,00 903,00 42 073,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 506 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 351 zł
Całość - kwota brutto 2 581 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Luty 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Marzec 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Kwiecień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Maj 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Czerwiec 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Lipiec 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Sierpień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Wrzesień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Październik 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Listopad 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Grudzień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 065,00 351,00 2 230,00
Rocznie 30 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 780,00 4 212,00 26 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 581 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Luty 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Marzec 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Kwiecień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Maj 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Czerwiec 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Lipiec 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Sierpień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Wrzesień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Październik 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Listopad 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Grudzień 2 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 581,00 zł
Rocznie 30 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 972,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 581 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 581 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 694 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 102,00 0,00 2 229,66
Luty 2 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 102,00 0,00 2 229,66
Marzec 2 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 102,00 0,00 2 229,66
Kwiecień 2 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 102,00 0,00 2 229,66
Maj 2 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 102,00 0,00 2 229,66
Czerwiec 2 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 102,00 0,00 2 229,66
Lipiec 2 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 63,00 0,00 2 040,97
Sierpień 2 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 63,00 0,00 2 040,97
Wrzesień 2 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 63,00 0,00 2 040,97
Październik 2 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 63,00 0,00 2 040,97
Listopad 2 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 63,00 0,00 2 040,97
Grudzień 2 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 63,00 0,00 2 040,97
Rocznie 32 328,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 990,00 0,00 25 623,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 230 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ