Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 235 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 021 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Luty 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Marzec 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Kwiecień 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Maj 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Czerwiec 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Lipiec 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Sierpień 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Wrzesień 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Październik 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Listopad 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Grudzień 3 021,00 294,85 45,32 74,01 234,61 2 357,00 0,00 2 372,21
Rocznie 36 252,00 3 538,20 543,84 888,12 0,00 28 284,00 0,00 28 466,52
Wynagrodzenie pracownika 3 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Luty 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Marzec 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Kwiecień 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Maj 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Czerwiec 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Lipiec 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Sierpień 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Wrzesień 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Październik 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Listopad 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Grudzień 3 021,00 294,85 196,37 50,45 77,03 3 639,70 zł
Rocznie 36 252,00 3 538,20 2 356,44 605,40 924,36 43 676,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 021 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 372 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 372 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 235 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Całość - kwota brutto 2 942 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Luty 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Marzec 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Kwiecień 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Maj 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Czerwiec 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Lipiec 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Sierpień 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Wrzesień 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Październik 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Listopad 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Grudzień 2 942,00 287,14 44,13 0,00 234,97 2 089,00 251,00 2 125,08
Rocznie 35 304,00 3 445,68 529,56 0,00 2 819,64 25 068,00 192,00 25 500,96
Wynagrodzenie pracownika 2 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Luty 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Marzec 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Kwiecień 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Maj 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Czerwiec 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Lipiec 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Sierpień 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Wrzesień 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Październik 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Listopad 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Grudzień 2 942,00 287,14 191,23 0,00 75,02 3 495,39 zł
Rocznie 35 304,00 3 445,68 2 294,76 0,00 900,24 41 944,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 125 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 349 zł
Całość - kwota brutto 2 569 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Luty 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Marzec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Kwiecień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Maj 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Czerwiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Lipiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Sierpień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Wrzesień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Październik 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Listopad 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Grudzień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Rocznie 30 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 660,00 4 188,00 26 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 569 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Luty 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Marzec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Kwiecień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Maj 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Czerwiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Lipiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Sierpień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Wrzesień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Październik 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Listopad 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Grudzień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Rocznie 30 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 569 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 569 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 30 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 679 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 679,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 30,00 0,00 2 378,10
Luty 2 679,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 30,00 0,00 2 378,10
Marzec 2 679,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 30,00 0,00 2 378,10
Kwiecień 2 679,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 30,00 0,00 2 378,10
Maj 2 679,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 240,00 0,00 2 168,10
Czerwiec 2 679,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 432,00 0,00 1 976,10
Lipiec 2 679,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 348,00 0,00 1 796,51
Sierpień 2 679,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 348,00 0,00 1 796,51
Wrzesień 2 679,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 348,00 0,00 1 796,51
Październik 2 679,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 348,00 0,00 1 796,51
Listopad 2 679,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 348,00 0,00 1 796,51
Grudzień 2 679,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 348,00 0,00 1 796,51
Rocznie 32 148,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 880,00 0,00 24 435,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 679 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 378 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.