Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 235 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Całość - kwota brutto 3 025 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Luty 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Marzec 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Kwiecień 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Maj 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Czerwiec 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Lipiec 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Sierpień 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Wrzesień 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Październik 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Listopad 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Grudzień 3 025,00 295,24 45,38 74,11 234,92 2 360,00 155,00 2 220,35
Rocznie 36 300,00 3 542,88 544,56 889,32 2 819,04 28 320,00 1 860,00 26 644,20
Wynagrodzenie pracownika 3 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 197 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 645 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Luty 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Marzec 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Kwiecień 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Maj 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Czerwiec 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Lipiec 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Sierpień 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Wrzesień 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Październik 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Listopad 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Grudzień 3 025,00 295,24 196,63 50,52 77,14 3 644,53 zł
Rocznie 36 300,00 3 542,88 2 359,56 606,24 925,68 43 734,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 025 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 645 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 235 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Całość - kwota brutto 2 938 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Luty 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Marzec 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Kwiecień 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Maj 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Czerwiec 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Lipiec 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Sierpień 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Wrzesień 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Październik 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Listopad 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Grudzień 2 938,00 286,75 44,07 0,00 234,65 2 086,00 153,00 2 219,53
Rocznie 35 256,00 3 441,00 528,84 0,00 2 815,80 25 032,00 1 836,00 26 634,36
Wynagrodzenie pracownika 2 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Luty 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Marzec 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Kwiecień 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Maj 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Czerwiec 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Lipiec 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Sierpień 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Wrzesień 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Październik 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Listopad 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Grudzień 2 938,00 286,75 190,97 0,00 74,92 3 490,64 zł
Rocznie 35 256,00 3 441,00 2 291,64 0,00 899,04 41 887,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 938 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 349 zł
Całość - kwota brutto 2 569 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Luty 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Marzec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Kwiecień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Maj 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Czerwiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Lipiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Sierpień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Wrzesień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Październik 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Listopad 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Grudzień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,00 349,00 2 220,00
Rocznie 30 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 660,00 4 188,00 26 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 569 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Luty 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Marzec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Kwiecień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Maj 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Czerwiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Lipiec 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Sierpień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Wrzesień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Październik 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Listopad 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Grudzień 2 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00 zł
Rocznie 30 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 569 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 569 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 84 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 686 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 84,00 0,00 2 220,19
Luty 2 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 84,00 0,00 2 220,19
Marzec 2 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 84,00 0,00 2 220,19
Kwiecień 2 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 84,00 0,00 2 220,19
Maj 2 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 84,00 0,00 2 220,19
Czerwiec 2 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 84,00 0,00 2 220,19
Lipiec 2 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 42,00 0,00 2 016,99
Sierpień 2 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 42,00 0,00 2 016,99
Wrzesień 2 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 42,00 0,00 2 016,99
Październik 2 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 42,00 0,00 2 016,99
Listopad 2 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 42,00 0,00 2 016,99
Grudzień 2 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 42,00 0,00 2 016,99
Rocznie 32 232,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 756,00 0,00 25 423,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 686 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 220 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ