Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 293 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 234 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 007 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Luty 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Marzec 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Kwiecień 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Maj 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Czerwiec 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Lipiec 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Sierpień 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Wrzesień 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Październik 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Listopad 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Grudzień 3 007,00 293,48 45,11 73,67 233,53 2 345,00 0,00 2 361,21
Rocznie 36 084,00 3 521,76 541,32 884,04 0,00 28 140,00 0,00 28 334,52
Wynagrodzenie pracownika 3 007 zł
Ubezpieczenie emerytalne 293 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 623 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Luty 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Marzec 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Kwiecień 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Maj 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Czerwiec 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Lipiec 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Sierpień 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Wrzesień 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Październik 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Listopad 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Grudzień 3 007,00 293,48 195,46 50,22 76,68 3 622,84 zł
Rocznie 36 084,00 3 521,76 2 345,52 602,64 920,16 43 474,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 007 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 361 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 361 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 623 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 234 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 2 929 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Luty 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Marzec 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Kwiecień 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Maj 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Czerwiec 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Lipiec 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Sierpień 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Wrzesień 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Październik 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Listopad 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Grudzień 2 929,00 285,87 43,94 0,00 233,93 2 079,00 249,00 2 115,78
Rocznie 35 148,00 3 430,44 527,28 0,00 2 807,16 24 948,00 192,00 25 389,36
Wynagrodzenie pracownika 2 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Luty 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Marzec 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Kwiecień 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Maj 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Czerwiec 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Lipiec 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Sierpień 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Wrzesień 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Październik 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Listopad 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Grudzień 2 929,00 285,87 190,39 0,00 74,69 3 479,95 zł
Rocznie 35 148,00 3 430,44 2 284,68 0,00 896,28 41 759,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 929 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 116 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 116 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 2 558 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Luty 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Marzec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Kwiecień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Maj 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Czerwiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Lipiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Sierpień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Wrzesień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Październik 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Listopad 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Grudzień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Rocznie 30 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 552,00 4 176,00 26 520,00
Wynagrodzenie pracownika 2 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 558 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Luty 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Marzec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Kwiecień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Maj 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Czerwiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Lipiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Sierpień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Wrzesień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Październik 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Listopad 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Grudzień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Rocznie 30 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 558 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 28 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 667 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 667,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 28,00 0,00 2 368,10
Luty 2 667,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 28,00 0,00 2 368,10
Marzec 2 667,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 28,00 0,00 2 368,10
Kwiecień 2 667,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 28,00 0,00 2 368,10
Maj 2 667,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 229,00 0,00 2 167,10
Czerwiec 2 667,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 428,00 0,00 1 968,10
Lipiec 2 667,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 344,00 0,00 1 788,51
Sierpień 2 667,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 344,00 0,00 1 788,51
Wrzesień 2 667,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 344,00 0,00 1 788,51
Październik 2 667,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 344,00 0,00 1 788,51
Listopad 2 667,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 344,00 0,00 1 788,51
Grudzień 2 667,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 344,00 0,00 1 788,51
Rocznie 32 004,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 833,00 0,00 24 338,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 368 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.