Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 234 zł
Zaliczka na podatek 154 zł
Całość - kwota brutto 3 011 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Luty 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Marzec 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Kwiecień 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Maj 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Czerwiec 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Lipiec 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Sierpień 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Wrzesień 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Październik 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Listopad 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Grudzień 3 011,00 293,87 45,17 73,77 233,84 2 348,00 154,00 2 210,35
Rocznie 36 132,00 3 526,44 542,04 885,24 2 806,08 28 176,00 1 848,00 26 524,20
Wynagrodzenie pracownika 3 011 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 628 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Luty 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Marzec 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Kwiecień 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Maj 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Czerwiec 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Lipiec 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Sierpień 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Wrzesień 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Październik 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Listopad 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Grudzień 3 011,00 293,87 195,72 50,28 76,78 3 627,65 zł
Rocznie 36 132,00 3 526,44 2 348,64 603,36 921,36 43 531,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 628 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 234 zł
Zaliczka na podatek 152 zł
Całość - kwota brutto 2 925 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Luty 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Marzec 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Kwiecień 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Maj 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Czerwiec 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Lipiec 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Sierpień 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Wrzesień 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Październik 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Listopad 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Grudzień 2 925,00 285,48 43,88 0,00 233,61 2 077,00 152,00 2 210,03
Rocznie 35 100,00 3 425,76 526,56 0,00 2 803,32 24 924,00 1 824,00 26 520,36
Wynagrodzenie pracownika 2 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Luty 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Marzec 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Kwiecień 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Maj 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Czerwiec 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Lipiec 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Sierpień 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Wrzesień 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Październik 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Listopad 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Grudzień 2 925,00 285,48 190,13 0,00 74,59 3 475,20 zł
Rocznie 35 100,00 3 425,76 2 281,56 0,00 895,08 41 702,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 925 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 2 558 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Luty 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Marzec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Kwiecień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Maj 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Czerwiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Lipiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Sierpień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Wrzesień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Październik 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Listopad 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Grudzień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,00 348,00 2 210,00
Rocznie 30 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 552,00 4 176,00 26 520,00
Wynagrodzenie pracownika 2 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 558 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Luty 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Marzec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Kwiecień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Maj 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Czerwiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Lipiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Sierpień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Wrzesień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Październik 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Listopad 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Grudzień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558,00 zł
Rocznie 30 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 558 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 674 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 82,00 0,00 2 210,19
Luty 2 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 82,00 0,00 2 210,19
Marzec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 82,00 0,00 2 210,19
Kwiecień 2 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 82,00 0,00 2 210,19
Maj 2 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 82,00 0,00 2 210,19
Czerwiec 2 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 82,00 0,00 2 210,19
Lipiec 2 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 40,00 0,00 2 006,99
Sierpień 2 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 40,00 0,00 2 006,99
Wrzesień 2 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 40,00 0,00 2 006,99
Październik 2 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 40,00 0,00 2 006,99
Listopad 2 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 40,00 0,00 2 006,99
Grudzień 2 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 40,00 0,00 2 006,99
Rocznie 32 088,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 732,00 0,00 25 303,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 210 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ