Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 233 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Całość - kwota brutto 2 996 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Luty 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Marzec 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Kwiecień 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Maj 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Czerwiec 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Lipiec 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Sierpień 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Wrzesień 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Październik 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Listopad 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Grudzień 2 996,00 292,41 44,94 73,40 232,67 2 335,00 153,00 2 199,58
Rocznie 35 952,00 3 508,92 539,28 880,80 2 792,04 28 020,00 1 836,00 26 394,96
Wynagrodzenie pracownika 2 996 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Luty 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Marzec 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Kwiecień 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Maj 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Czerwiec 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Lipiec 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Sierpień 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Wrzesień 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Październik 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Listopad 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Grudzień 2 996,00 292,41 194,74 50,03 76,40 3 609,58 zł
Rocznie 35 952,00 3 508,92 2 336,88 600,36 916,80 43 314,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 996 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 232 zł
Zaliczka na podatek 151 zł
Całość - kwota brutto 2 911 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Luty 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Marzec 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Kwiecień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Maj 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Czerwiec 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Lipiec 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Sierpień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Wrzesień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Październik 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Listopad 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Grudzień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Rocznie 34 932,00 3 409,32 524,04 0,00 2 789,88 24 804,00 1 812,00 26 396,76
Wynagrodzenie pracownika 2 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 459 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Luty 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Marzec 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Kwiecień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Maj 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Czerwiec 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Lipiec 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Sierpień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Wrzesień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Październik 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Listopad 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Grudzień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Rocznie 34 932,00 3 409,32 2 270,64 0,00 890,76 41 502,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 911 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 459 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 346 zł
Całość - kwota brutto 2 546 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Luty 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Marzec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Kwiecień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Maj 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Czerwiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Lipiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Sierpień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Wrzesień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Październik 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Listopad 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Grudzień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Rocznie 30 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 444,00 4 152,00 26 400,00
Wynagrodzenie pracownika 2 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 546 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Luty 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Marzec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Kwiecień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Maj 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Czerwiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Lipiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Sierpień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Wrzesień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Październik 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Listopad 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Grudzień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Rocznie 30 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 546 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 546 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 662 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 80,00 0,00 2 200,19
Luty 2 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 80,00 0,00 2 200,19
Marzec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 80,00 0,00 2 200,19
Kwiecień 2 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 80,00 0,00 2 200,19
Maj 2 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 80,00 0,00 2 200,19
Czerwiec 2 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 80,00 0,00 2 200,19
Lipiec 2 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 38,00 0,00 1 996,99
Sierpień 2 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 38,00 0,00 1 996,99
Wrzesień 2 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 38,00 0,00 1 996,99
Październik 2 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 38,00 0,00 1 996,99
Listopad 2 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 38,00 0,00 1 996,99
Grudzień 2 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 38,00 0,00 1 996,99
Rocznie 31 944,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 708,00 0,00 25 183,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 662 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ