Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 992 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Luty 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Marzec 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Kwiecień 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Maj 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Czerwiec 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Lipiec 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Sierpień 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Wrzesień 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Październik 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Listopad 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Grudzień 2 992,00 292,02 44,88 73,30 0,00 2 332,00 0,00 2 581,80
Rocznie 35 904,00 3 504,24 538,56 879,60 0,00 27 984,00 0,00 30 981,60
Wynagrodzenie pracownika 2 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 605 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Luty 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Marzec 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Kwiecień 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Maj 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Czerwiec 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Lipiec 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Sierpień 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Wrzesień 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Październik 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Listopad 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Grudzień 2 992,00 292,02 194,48 49,97 76,29 3 604,76 zł
Rocznie 35 904,00 3 504,24 2 333,76 599,64 915,48 43 257,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 992 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 582 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 582 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 605 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 232 zł
Zaliczka na podatek 151 zł
Całość - kwota brutto 2 911 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Luty 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Marzec 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Kwiecień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Maj 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Czerwiec 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Lipiec 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Sierpień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Wrzesień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Październik 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Listopad 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Grudzień 2 911,00 284,11 43,67 0,00 232,49 2 067,00 151,00 2 199,73
Rocznie 34 932,00 3 409,32 524,04 0,00 2 789,88 24 804,00 1 812,00 26 396,76
Wynagrodzenie pracownika 2 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 459 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Luty 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Marzec 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Kwiecień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Maj 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Czerwiec 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Lipiec 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Sierpień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Wrzesień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Październik 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Listopad 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Grudzień 2 911,00 284,11 189,22 0,00 74,23 3 458,56 zł
Rocznie 34 932,00 3 409,32 2 270,64 0,00 890,76 41 502,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 911 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 459 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 346 zł
Całość - kwota brutto 2 546 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Luty 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Marzec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Kwiecień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Maj 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Czerwiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Lipiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Sierpień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Wrzesień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Październik 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Listopad 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Grudzień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 346,00 2 200,00
Rocznie 30 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 444,00 4 152,00 26 400,00
Wynagrodzenie pracownika 2 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 546 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Luty 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Marzec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Kwiecień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Maj 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Czerwiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Lipiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Sierpień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Wrzesień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Październik 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Listopad 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Grudzień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 zł
Rocznie 30 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 546 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 546 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 629 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 26 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 2 629,00
Luty 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 2 629,00
Marzec 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 2 629,00
Kwiecień 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 2 629,00
Maj 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 2 437,00
Czerwiec 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 2 230,00
Lipiec 2 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 340,00 0,00 2 051,41
Sierpień 2 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 340,00 0,00 2 051,41
Wrzesień 2 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 340,00 0,00 2 051,41
Październik 2 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 340,00 0,00 2 051,41
Listopad 2 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 340,00 0,00 2 051,41
Grudzień 2 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 340,00 0,00 2 051,41
Rocznie 31 860,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 787,00 0,00 27 491,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 629 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.