Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 231 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 978 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Luty 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Marzec 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Kwiecień 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Maj 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Czerwiec 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Lipiec 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Sierpień 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Wrzesień 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Październik 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Listopad 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Grudzień 2 978,00 290,65 44,67 72,96 231,27 2 320,00 0,00 2 338,45
Rocznie 35 736,00 3 487,80 536,04 875,52 0,00 27 840,00 0,00 28 061,40
Wynagrodzenie pracownika 2 978 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Luty 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Marzec 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Kwiecień 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Maj 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Czerwiec 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Lipiec 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Sierpień 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Wrzesień 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Październik 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Listopad 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Grudzień 2 978,00 290,65 193,57 49,73 75,94 3 587,89 zł
Rocznie 35 736,00 3 487,80 2 322,84 596,76 911,28 43 054,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 978 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 338 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 338 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 096 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 232 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 2 902 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Luty 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Marzec 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Kwiecień 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Maj 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Czerwiec 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Lipiec 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Sierpień 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Wrzesień 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Październik 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Listopad 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Grudzień 2 902,00 283,24 43,53 0,00 231,77 2 060,00 247,00 2 096,26
Rocznie 34 824,00 3 398,88 522,36 0,00 2 781,24 24 720,00 180,00 25 155,12
Wynagrodzenie pracownika 2 902 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 448 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Luty 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Marzec 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Kwiecień 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Maj 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Czerwiec 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Lipiec 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Sierpień 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Wrzesień 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Październik 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Listopad 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Grudzień 2 902,00 283,24 188,63 0,00 74,00 3 447,87 zł
Rocznie 34 824,00 3 398,88 2 263,56 0,00 888,00 41 374,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 902 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 096 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 096 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 448 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 345 zł
Całość - kwota brutto 2 535 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Luty 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Marzec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Kwiecień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Maj 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Czerwiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Lipiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Sierpień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Wrzesień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Październik 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Listopad 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Grudzień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Rocznie 30 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 336,00 4 140,00 26 280,00
Wynagrodzenie pracownika 2 535 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Luty 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Marzec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Kwiecień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Maj 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Czerwiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Lipiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Sierpień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Wrzesień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Październik 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Listopad 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Grudzień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Rocznie 30 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 535 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 24 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 642 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 642,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 347,10
Luty 2 642,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 347,10
Marzec 2 642,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 347,10
Kwiecień 2 642,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 347,10
Maj 2 642,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 206,00 0,00 2 165,10
Czerwiec 2 642,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 420,00 0,00 1 951,10
Lipiec 2 642,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 336,00 0,00 1 771,51
Sierpień 2 642,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 336,00 0,00 1 771,51
Wrzesień 2 642,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 336,00 0,00 1 771,51
Październik 2 642,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 336,00 0,00 1 771,51
Listopad 2 642,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 336,00 0,00 1 771,51
Grudzień 2 642,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 336,00 0,00 1 771,51
Rocznie 31 704,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 738,00 0,00 24 133,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 642 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 347 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.