Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 232 zł
Zaliczka na podatek 152 zł
Całość - kwota brutto 2 982 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Luty 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Marzec 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Kwiecień 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Maj 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Czerwiec 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Lipiec 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Sierpień 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Wrzesień 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Październik 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Listopad 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Grudzień 2 982,00 291,04 44,73 73,06 231,59 2 323,00 152,00 2 189,58
Rocznie 35 784,00 3 492,48 536,76 876,72 2 779,08 27 876,00 1 824,00 26 274,96
Wynagrodzenie pracownika 2 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Luty 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Marzec 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Kwiecień 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Maj 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Czerwiec 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Lipiec 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Sierpień 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Wrzesień 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Październik 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Listopad 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Grudzień 2 982,00 291,04 193,83 49,80 76,04 3 592,71 zł
Rocznie 35 784,00 3 492,48 2 325,96 597,60 912,48 43 112,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 982 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 231 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 2 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Luty 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Marzec 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Kwiecień 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Maj 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Czerwiec 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Lipiec 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Sierpień 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Wrzesień 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Październik 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Listopad 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Grudzień 2 898,00 282,84 43,47 0,00 231,45 2 057,00 150,00 2 190,24
Rocznie 34 776,00 3 394,08 521,64 0,00 2 777,40 24 684,00 1 800,00 26 282,88
Wynagrodzenie pracownika 2 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 443 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Luty 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Marzec 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Kwiecień 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Maj 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Czerwiec 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Lipiec 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Sierpień 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Wrzesień 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Październik 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Listopad 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Grudzień 2 898,00 282,84 188,37 0,00 73,90 3 443,11 zł
Rocznie 34 776,00 3 394,08 2 260,44 0,00 886,80 41 317,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 443 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 345 zł
Całość - kwota brutto 2 535 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Luty 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Marzec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Kwiecień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Maj 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Czerwiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Lipiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Sierpień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Wrzesień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Październik 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Listopad 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Grudzień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 345,00 2 190,00
Rocznie 30 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 336,00 4 140,00 26 280,00
Wynagrodzenie pracownika 2 535 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Luty 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Marzec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Kwiecień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Maj 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Czerwiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Lipiec 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Sierpień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Wrzesień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Październik 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Listopad 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Grudzień 2 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 zł
Rocznie 30 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 535 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 650 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 78,00 0,00 2 190,19
Luty 2 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 78,00 0,00 2 190,19
Marzec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 78,00 0,00 2 190,19
Kwiecień 2 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 78,00 0,00 2 190,19
Maj 2 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 78,00 0,00 2 190,19
Czerwiec 2 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 78,00 0,00 2 190,19
Lipiec 2 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36,00 0,00 1 986,99
Sierpień 2 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36,00 0,00 1 986,99
Wrzesień 2 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36,00 0,00 1 986,99
Październik 2 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36,00 0,00 1 986,99
Listopad 2 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36,00 0,00 1 986,99
Grudzień 2 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36,00 0,00 1 986,99
Rocznie 31 800,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 684,00 0,00 25 063,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 190 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ