Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 231 zł
Zaliczka na podatek 151 zł
Całość - kwota brutto 2 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Luty 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Marzec 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Kwiecień 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Maj 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Czerwiec 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Lipiec 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Sierpień 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Wrzesień 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Październik 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Listopad 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Grudzień 2 968,00 289,68 44,52 72,72 230,50 2 311,00 151,00 2 179,58
Rocznie 35 616,00 3 476,16 534,24 872,64 2 766,00 27 732,00 1 812,00 26 154,96
Wynagrodzenie pracownika 2 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 193 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 576 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Luty 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Marzec 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Kwiecień 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Maj 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Czerwiec 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Lipiec 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Sierpień 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Wrzesień 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Październik 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Listopad 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Grudzień 2 968,00 289,68 192,92 49,57 75,69 3 575,86 zł
Rocznie 35 616,00 3 476,16 2 315,04 594,84 908,28 42 910,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 576 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 230 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 2 885 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Luty 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Marzec 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Kwiecień 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Maj 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Czerwiec 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Lipiec 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Sierpień 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Wrzesień 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Październik 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Listopad 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Grudzień 2 885,00 281,58 43,28 0,00 230,41 2 048,00 150,00 2 179,73
Rocznie 34 620,00 3 378,96 519,36 0,00 2 764,92 24 576,00 1 800,00 26 156,76
Wynagrodzenie pracownika 2 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Luty 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Marzec 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Kwiecień 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Maj 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Czerwiec 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Lipiec 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Sierpień 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Wrzesień 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Październik 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Listopad 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Grudzień 2 885,00 281,58 187,53 0,00 73,57 3 427,68 zł
Rocznie 34 620,00 3 378,96 2 250,36 0,00 882,84 41 132,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 885 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 343 zł
Całość - kwota brutto 2 523 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Luty 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Marzec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Kwiecień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Maj 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Czerwiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Lipiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Sierpień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Wrzesień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Październik 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Listopad 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Grudzień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Rocznie 30 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 216,00 4 116,00 26 160,00
Wynagrodzenie pracownika 2 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Luty 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Marzec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Kwiecień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Maj 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Czerwiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Lipiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Sierpień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Wrzesień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Październik 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Listopad 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Grudzień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Rocznie 30 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 523 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 638 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 76,00 0,00 2 180,19
Luty 2 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 76,00 0,00 2 180,19
Marzec 2 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 76,00 0,00 2 180,19
Kwiecień 2 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 76,00 0,00 2 180,19
Maj 2 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 76,00 0,00 2 180,19
Czerwiec 2 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 76,00 0,00 2 180,19
Lipiec 2 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34,00 0,00 1 976,99
Sierpień 2 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34,00 0,00 1 976,99
Wrzesień 2 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34,00 0,00 1 976,99
Październik 2 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34,00 0,00 1 976,99
Listopad 2 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34,00 0,00 1 976,99
Grudzień 2 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34,00 0,00 1 976,99
Rocznie 31 656,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 660,00 0,00 24 943,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 180 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ