Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 230 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 964 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Luty 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Marzec 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Kwiecień 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Maj 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Czerwiec 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Lipiec 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Sierpień 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Wrzesień 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Październik 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Listopad 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Grudzień 2 964,00 289,29 44,46 72,62 230,19 2 308,00 0,00 2 327,44
Rocznie 35 568,00 3 471,48 533,52 871,44 0,00 27 696,00 0,00 27 929,28
Wynagrodzenie pracownika 2 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 193 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 571 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Luty 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Marzec 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Kwiecień 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Maj 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Czerwiec 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Lipiec 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Sierpień 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Wrzesień 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Październik 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Listopad 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Grudzień 2 964,00 289,29 192,66 49,50 75,58 3 571,03 zł
Rocznie 35 568,00 3 471,48 2 311,92 594,00 906,96 42 852,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 327 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 571 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 087 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 231 zł
Zaliczka na podatek 246 zł
Całość - kwota brutto 2 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Luty 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Marzec 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Kwiecień 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Maj 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Czerwiec 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Lipiec 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Sierpień 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Wrzesień 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Październik 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Listopad 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Grudzień 2 889,00 281,97 43,34 0,00 230,73 2 051,00 246,00 2 086,84
Rocznie 34 668,00 3 383,64 520,08 0,00 2 768,76 24 612,00 180,00 25 042,08
Wynagrodzenie pracownika 2 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 432 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Luty 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Marzec 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Kwiecień 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Maj 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Czerwiec 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Lipiec 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Sierpień 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Wrzesień 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Październik 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Listopad 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Grudzień 2 889,00 281,97 187,79 0,00 73,67 3 432,43 zł
Rocznie 34 668,00 3 383,64 2 253,48 0,00 884,04 41 189,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 087 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 087 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 432 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 343 zł
Całość - kwota brutto 2 523 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Luty 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Marzec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Kwiecień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Maj 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Czerwiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Lipiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Sierpień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Wrzesień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Październik 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Listopad 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Grudzień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,00 343,00 2 180,00
Rocznie 30 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 216,00 4 116,00 26 160,00
Wynagrodzenie pracownika 2 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Luty 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Marzec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Kwiecień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Maj 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Czerwiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Lipiec 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Sierpień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Wrzesień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Październik 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Listopad 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Grudzień 2 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523,00 zł
Rocznie 30 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 523 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 22 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Luty 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Marzec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Kwiecień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Maj 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 195,00 0,00 2 164,10
Czerwiec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 417,00 0,00 1 942,10
Lipiec 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Sierpień 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Wrzesień 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Październik 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Listopad 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Grudzień 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Rocznie 31 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 692,00 0,00 24 035,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 337 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.