Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 088 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie chorobowe 775 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 457 zł
Zaliczka na podatek 2 946 zł
Całość - kwota brutto 31 636 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 636,00 3 087,67 474,54 775,08 2 456,88 27 049,00 2 946,00 21 895,83
Luty 31 636,00 3 087,67 474,54 775,08 2 456,88 27 049,00 2 946,00 21 895,83
Marzec 31 636,00 3 087,67 474,54 775,08 2 456,88 27 049,00 2 946,00 21 895,83
Kwiecień 31 636,00 3 087,67 474,54 775,08 2 456,88 27 049,00 2 946,00 21 895,83
Maj 31 636,00 3 087,67 474,54 775,08 2 456,88 27 049,00 5 995,00 18 846,83
Czerwiec 31 636,00 3 087,67 474,54 775,08 2 456,88 27 049,00 8 656,00 16 185,83
Lipiec 31 636,00 1 779,66 273,51 775,08 2 592,70 28 558,00 9 139,00 17 076,05
Sierpień 31 636,00 0,00 0,00 775,08 2 777,48 30 611,00 9 796,00 18 287,44
Wrzesień 31 636,00 0,00 0,00 775,08 2 777,48 30 611,00 9 796,00 18 287,44
Październik 31 636,00 0,00 0,00 775,08 2 777,48 30 611,00 9 796,00 18 287,44
Listopad 31 636,00 0,00 0,00 775,08 2 777,48 30 611,00 9 796,00 18 287,44
Grudzień 31 636,00 0,00 0,00 775,08 2 777,48 30 611,00 9 796,00 18 287,44
Rocznie 379 632,00 20 305,68 3 120,75 9 300,96 31 221,38 343 907,00 53 329,00 231 129,23
Wynagrodzenie pracownika 31 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 088 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 056 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 528 zł
Fundusz Pracy (FP) 775 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 115 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 636,00 3 087,67 2 056,34 528,32 806,72 38 115,05 zł
Luty 31 636,00 3 087,67 2 056,34 528,32 806,72 38 115,05 zł
Marzec 31 636,00 3 087,67 2 056,34 528,32 806,72 38 115,05 zł
Kwiecień 31 636,00 3 087,67 2 056,34 528,32 806,72 38 115,05 zł
Maj 31 636,00 3 087,67 2 056,34 528,32 806,72 38 115,05 zł
Czerwiec 31 636,00 3 087,67 2 056,34 528,32 806,72 38 115,05 zł
Lipiec 31 636,00 1 779,66 1 185,21 528,32 806,72 35 935,91 zł
Sierpień 31 636,00 0,00 0,00 528,32 806,72 32 971,04 zł
Wrzesień 31 636,00 0,00 0,00 528,32 806,72 32 971,04 zł
Październik 31 636,00 0,00 0,00 528,32 806,72 32 971,04 zł
Listopad 31 636,00 0,00 0,00 528,32 806,72 32 971,04 zł
Grudzień 31 636,00 0,00 0,00 528,32 806,72 32 971,04 zł
Rocznie 379 632,00 20 305,68 13 523,25 6 339,84 9 680,64 429 481,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 636 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 896 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 896 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 115 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 416 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 894 zł
Ubezpieczenie rentowe 445 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 368 zł
Zaliczka na podatek 2 526 zł
Całość - kwota brutto 29 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 648,00 2 893,64 444,72 0,00 2 367,87 21 048,00 2 526,00 21 416,01
Luty 29 648,00 2 893,64 444,72 0,00 2 367,87 21 048,00 2 526,00 21 416,01
Marzec 29 648,00 2 893,64 444,72 0,00 2 367,87 21 048,00 2 526,00 21 416,01
Kwiecień 29 648,00 2 893,64 444,72 0,00 2 367,87 21 048,00 2 526,00 21 416,01
Maj 29 648,00 2 893,64 444,72 0,00 2 367,87 21 048,00 2 526,00 21 416,01
Czerwiec 29 648,00 2 893,64 444,72 0,00 2 367,87 21 048,00 2 526,00 21 416,01
Lipiec 29 648,00 2 893,64 444,72 0,00 2 367,87 21 048,00 2 526,00 21 416,01
Sierpień 29 648,00 50,20 7,71 0,00 2 663,11 23 672,00 2 841,00 24 086,34
Wrzesień 29 648,00 0,00 0,00 0,00 2 668,32 23 718,00 2 846,00 24 133,52
Październik 29 648,00 0,00 0,00 0,00 2 668,32 23 718,00 2 846,00 24 133,52
Listopad 29 648,00 0,00 0,00 0,00 2 668,32 23 718,00 2 846,00 24 133,52
Grudzień 29 648,00 0,00 0,00 0,00 2 668,32 23 718,00 2 846,00 24 133,52
Rocznie 355 776,00 20 305,68 3 120,75 0,00 29 911,48 265 880,00 1 996,00 270 532,49
Wynagrodzenie pracownika 29 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 894 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 927 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 726 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 225 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 648,00 2 893,64 1 927,12 0,00 756,03 35 224,79 zł
Luty 29 648,00 2 893,64 1 927,12 0,00 756,03 35 224,79 zł
Marzec 29 648,00 2 893,64 1 927,12 0,00 756,03 35 224,79 zł
Kwiecień 29 648,00 2 893,64 1 927,12 0,00 756,03 35 224,79 zł
Maj 29 648,00 2 893,64 1 927,12 0,00 756,03 35 224,79 zł
Czerwiec 29 648,00 2 893,64 1 927,12 0,00 756,03 35 224,79 zł
Lipiec 29 648,00 2 893,64 1 927,12 0,00 756,03 35 224,79 zł
Sierpień 29 648,00 50,20 33,41 0,00 756,03 30 487,64 zł
Wrzesień 29 648,00 0,00 0,00 0,00 756,03 30 404,03 zł
Październik 29 648,00 0,00 0,00 0,00 756,03 30 404,03 zł
Listopad 29 648,00 0,00 0,00 0,00 756,03 30 404,03 zł
Grudzień 29 648,00 0,00 0,00 0,00 756,03 30 404,03 zł
Rocznie 355 776,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 072,36 398 677,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 416 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 416 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 225 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 526 zł
Całość - kwota brutto 25 926 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Luty 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Marzec 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Kwiecień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Maj 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Czerwiec 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Lipiec 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Sierpień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Wrzesień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Październik 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Listopad 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Grudzień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 741,00 3 526,00 22 400,00
Rocznie 311 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 892,00 42 312,00 268 800,00
Wynagrodzenie pracownika 25 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Luty 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Marzec 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Kwiecień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Maj 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Czerwiec 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Lipiec 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Sierpień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Wrzesień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Październik 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Listopad 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Grudzień 25 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 zł
Rocznie 311 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 926 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 430 zł
Zaliczka na podatek 6 415 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 000,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 6 415,00 0,00 18 155,00
Luty 27 000,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 8 215,00 0,00 16 355,00
Marzec 27 000,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 8 215,00 0,00 16 355,00
Kwiecień 27 000,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 8 215,00 0,00 16 355,00
Maj 27 000,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 8 215,00 0,00 16 355,00
Czerwiec 27 000,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 8 215,00 0,00 16 355,00
Lipiec 27 000,00 176,27 72,24 0,00 2 430,00 15,08 8 131,00 0,00 16 175,41
Sierpień 27 000,00 176,27 72,24 0,00 2 430,00 15,08 8 131,00 0,00 16 175,41
Wrzesień 27 000,00 176,27 72,24 0,00 2 430,00 15,08 8 131,00 0,00 16 175,41
Październik 27 000,00 176,27 72,24 0,00 2 430,00 15,08 8 131,00 0,00 16 175,41
Listopad 27 000,00 176,27 72,24 0,00 2 430,00 15,08 8 131,00 0,00 16 175,41
Grudzień 27 000,00 176,27 72,24 0,00 2 430,00 15,08 8 131,00 0,00 16 175,41
Rocznie 324 000,00 1 057,62 433,44 0,00 29 160,00 0,00 96 276,00 0,00 196 982,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 155 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.