Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 477 zł
Ubezpieczenie chorobowe 778 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 467 zł
Zaliczka na podatek 1 726 zł
Całość - kwota brutto 31 770 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 770,00 3 100,75 476,55 778,37 2 467,29 27 164,00 1 726,00 23 221,04
Luty 31 770,00 3 100,75 476,55 778,37 2 467,29 27 164,00 1 726,00 23 221,04
Marzec 31 770,00 3 100,75 476,55 778,37 2 467,29 27 164,00 1 726,00 23 221,04
Kwiecień 31 770,00 3 100,75 476,55 778,37 2 467,29 27 164,00 1 726,00 23 221,04
Maj 31 770,00 3 100,75 476,55 778,37 2 467,29 27 164,00 4 099,00 20 848,04
Czerwiec 31 770,00 1 835,87 282,15 778,37 2 598,62 28 624,00 6 561,00 19 713,99
Lipiec 31 770,00 0,00 0,00 778,37 2 789,25 30 742,00 7 048,00 21 154,38
Sierpień 31 770,00 0,00 0,00 778,37 2 789,25 30 742,00 7 048,00 21 154,38
Wrzesień 31 770,00 0,00 0,00 778,37 2 789,25 30 742,00 7 048,00 21 154,38
Październik 31 770,00 0,00 0,00 778,37 2 789,25 30 742,00 7 048,00 21 154,38
Listopad 31 770,00 0,00 0,00 778,37 2 789,25 30 742,00 7 048,00 21 154,38
Grudzień 31 770,00 0,00 0,00 778,37 2 789,25 30 742,00 7 048,00 21 154,38
Rocznie 381 240,00 17 339,62 2 664,90 9 340,44 31 670,57 348 896,00 59 852,00 260 372,47
Wynagrodzenie pracownika 31 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 065 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 531 zł
Fundusz Pracy (FP) 778 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 770,00 3 100,75 2 065,05 530,56 810,14 38 276,50 zł
Luty 31 770,00 3 100,75 2 065,05 530,56 810,14 38 276,50 zł
Marzec 31 770,00 3 100,75 2 065,05 530,56 810,14 38 276,50 zł
Kwiecień 31 770,00 3 100,75 2 065,05 530,56 810,14 38 276,50 zł
Maj 31 770,00 3 100,75 2 065,05 530,56 810,14 38 276,50 zł
Czerwiec 31 770,00 1 835,87 1 222,65 530,56 810,14 36 169,22 zł
Lipiec 31 770,00 0,00 0,00 530,56 810,14 33 110,70 zł
Sierpień 31 770,00 0,00 0,00 530,56 810,14 33 110,70 zł
Wrzesień 31 770,00 0,00 0,00 530,56 810,14 33 110,70 zł
Październik 31 770,00 0,00 0,00 530,56 810,14 33 110,70 zł
Listopad 31 770,00 0,00 0,00 530,56 810,14 33 110,70 zł
Grudzień 31 770,00 0,00 0,00 530,56 810,14 33 110,70 zł
Rocznie 381 240,00 17 339,62 11 547,90 6 366,72 9 721,68 426 215,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 221 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 221 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 378 zł
Zaliczka na podatek 1 546 zł
Całość - kwota brutto 29 777 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 777,00 2 906,24 446,66 0,00 2 378,17 21 139,00 1 546,00 22 499,93
Luty 29 777,00 2 906,24 446,66 0,00 2 378,17 21 139,00 1 546,00 22 499,93
Marzec 29 777,00 2 906,24 446,66 0,00 2 378,17 21 139,00 1 546,00 22 499,93
Kwiecień 29 777,00 2 906,24 446,66 0,00 2 378,17 21 139,00 1 546,00 22 499,93
Maj 29 777,00 2 906,24 446,66 0,00 2 378,17 21 139,00 1 546,00 22 499,93
Czerwiec 29 777,00 2 808,42 431,60 0,00 2 388,33 21 230,00 1 552,00 22 596,65
Lipiec 29 777,00 0,00 0,00 0,00 2 679,93 23 822,00 1 742,00 25 355,07
Sierpień 29 777,00 0,00 0,00 0,00 2 679,93 23 822,00 1 742,00 25 355,07
Wrzesień 29 777,00 0,00 0,00 0,00 2 679,93 23 822,00 1 742,00 25 355,07
Październik 29 777,00 0,00 0,00 0,00 2 679,93 23 822,00 1 742,00 25 355,07
Listopad 29 777,00 0,00 0,00 0,00 2 679,93 23 822,00 1 742,00 25 355,07
Grudzień 29 777,00 0,00 0,00 0,00 2 679,93 23 822,00 1 742,00 25 355,07
Rocznie 357 324,00 17 339,62 2 664,90 0,00 30 358,76 269 857,00 19 734,00 287 226,72
Wynagrodzenie pracownika 29 777 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 936 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 730 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 378 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 777,00 2 906,24 1 935,51 0,00 759,32 35 378,07 zł
Luty 29 777,00 2 906,24 1 935,51 0,00 759,32 35 378,07 zł
Marzec 29 777,00 2 906,24 1 935,51 0,00 759,32 35 378,07 zł
Kwiecień 29 777,00 2 906,24 1 935,51 0,00 759,32 35 378,07 zł
Maj 29 777,00 2 906,24 1 935,51 0,00 759,32 35 378,07 zł
Czerwiec 29 777,00 2 808,42 1 870,35 0,00 759,32 35 215,09 zł
Lipiec 29 777,00 0,00 0,00 0,00 759,32 30 536,32 zł
Sierpień 29 777,00 0,00 0,00 0,00 759,32 30 536,32 zł
Wrzesień 29 777,00 0,00 0,00 0,00 759,32 30 536,32 zł
Październik 29 777,00 0,00 0,00 0,00 759,32 30 536,32 zł
Listopad 29 777,00 0,00 0,00 0,00 759,32 30 536,32 zł
Grudzień 29 777,00 0,00 0,00 0,00 759,32 30 536,32 zł
Rocznie 357 324,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 111,84 395 323,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 777 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 378 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 542 zł
Całość - kwota brutto 26 042 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Luty 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Marzec 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Kwiecień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Maj 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Czerwiec 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Lipiec 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Sierpień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Wrzesień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Październik 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Listopad 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Grudzień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 3 542,00 22 500,00
Rocznie 312 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 008,00 42 504,00 270 000,00
Wynagrodzenie pracownika 26 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Luty 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Marzec 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Kwiecień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Maj 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Czerwiec 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Lipiec 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Sierpień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Wrzesień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Październik 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Listopad 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Grudzień 26 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 042,00 zł
Rocznie 312 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 453 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 0,00 20 667,00
Luty 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 253,00 0,00 18 867,00
Marzec 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 253,00 0,00 18 867,00
Kwiecień 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 253,00 0,00 18 867,00
Maj 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 253,00 0,00 18 867,00
Czerwiec 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 253,00 0,00 18 867,00
Lipiec 27 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 169,00 0,00 18 687,41
Sierpień 27 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 169,00 0,00 18 687,41
Wrzesień 27 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 169,00 0,00 18 687,41
Październik 27 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 169,00 0,00 18 687,41
Listopad 27 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 169,00 0,00 18 687,41
Grudzień 27 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 169,00 0,00 18 687,41
Rocznie 325 440,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 96 732,00 0,00 227 126,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 667 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.